protestál szinonimái

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bátya

főnév
 • fivér, testvérbátya
 • (tájnyelvi): nagybátya, bácsi, bá (tájnyelvi)

halandó II.

főnév
 • ember, teremtmény, személy, lény, egyén, pára (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a protestál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pliszíroz

ige
 • berak, ráncol, ráncba rak, ráncba szed, redőz, redőbe von

öregkor

főnév
 • öregség, vénség, vénkor, aggkor, korosság, hajlott kor

osztalék

főnév
 • részesedés, nyereségrészesedés, jutalék, prémium, riszt (szleng), kvóta (szaknyelvi), dividenda (idegen), provízió (szaknyelvi), zsibaj (szleng)

nekrológ

főnév
 • gyászbeszéd, búcsúztató, búcsú, megemlékezés, emlékbeszéd, gyászjelentés, halotti beszéd

pöcs

főnév
 • (szleng): hímvessző, pénisz (szaknyelvi), fütyülő (bizalmas), fütyi (bizalmas), fütykös, kukac, kuki (bizalmas), szerszám (szleng), farok (bizalmas), fasz (durva), bögyörő (tájnyelvi)

rendőr

főnév
 • rendőrőrszem, járőr, milicista (idegen), rendész, policáj (régies), hekus (szleng), hé (szleng), zsaru (szleng), zsé (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), kopó (szleng), közeg (tréfás), szerv (szleng), fakabát (szleng), andris (szleng), rendőrbiztos (régies), konstábler (régies)
 • poroszló (régies), zsandár (régies), darabont (régies), fogdmeg (bizalmas), pandúr, csendőr (régies)

mennyiségtan

főnév
 • (régies): számtan, matematika, matek (bizalmas)

méhész

főnév
 • méhtenyésztő, méhesgazda, dongós (tájnyelvi)

konkoly

főnév
 • babosgabona (tájnyelvi)

mindenütt

határozószó
 • mindenhol, széltében-hosszában, úton-útfélén, lépten-nyomon, jobbra-balra, világszerte, körös-körül, szerteszerint (régies), mindenfelé, akárhol Sz: a szélrózsa minden irányában; égen és földön; amerre csak a szem ellát

réved

ige
 • mered, mereng, álmodozik, ábrándozik, mélázik, révül, bambul

semmiképpen

határozószó
 • semmiképp sem, semmi esetre sem, sehogy sem, sehogyan, sehogyan sem, semmi szín alatt, semmi körülmények között, a szentnek sem, a világért sem, a világ minden kincséért se, semmiletteképpen (tájnyelvi), a herkópáternek sem

féllábú

melléknév
 • egylábú, csollák (tájnyelvi), gama (tájnyelvi)
 • (szleng): másodidőszakos (katona), félidős (katona)

tekintélyes

melléknév
 • tiszteletre méltó, köztiszteletben álló, megbecsült, elismert, ismert, jeles, nagyhírű, illusztris, híres, érdemes, rangos, jelentős, kiváló, közismert, befolyásos
 • számottevő, tetemes, nagyarányú, nagy, hatalmas, impozáns, nagyszerű, bámulatos, jelentékeny, fontos, nyomós, alapvető, figyelemre méltó
 • súlyos, termetes, terjedelmes, jókora

szerpentin

főnév
 • kígyóút, kanyargós út
 • kígyóvonal
 • papírkígyó, papírszalag

provokáció

főnév
 • provokálás (idegen), kihívás, párbajra hívás
 • felbujtás, izgatás, lázítás, uszítás
 • beugratás, belekötés

piszokság

főnév
 • aljasság, disznóság, komiszság, szemétség

rátelepedik, rátelep

ige
 • ráül, elhelyezkedik (valamin), ráhelyezkedik, ránehezedik, rádől
 • uralkodik (valakin), befolyásol
 • lefoglal, fenntart magának, kisajátít

szent

melléknév
 • megszentelt, felszentelt
 • megáldott, áldott, szakrális (idegen), szentséges
 • mennyei, égi(idegen)
 • boldog, üdvözült, felmagasztosult
 • vallásos, jámbor, istenfélő, ájtatos, templomos, kegyes (régies), áhítatos, szenteskedő (pejoratív)
 • drága, szeretett
 • változtathatatlan, sérthetetlen
 • bizonyos, igaz, kétségbevonhatatlan

rablás

főnév
 • fosztogatás, lopás, tolvajlás, zsákmányolás, eltulajdonítás, kifosztás, zabrálás (szleng), kalózkodás (régies), prédálás (régies), zsiványság (régies), útonállás (régies), furtum (régies), banditizmus, huliganizmus (idegen), markecolás (szleng), meló (szleng), rabi (szleng)
 • (szaknyelvi): csere (kártyában)

összeadás

főnév
 • összegezés, szummáció (idegen)
 • összesítés
 • egyesítés, esketés, házasítás

rejtekhely

főnév
 • rejtek, búvóhely, leshely, les, lesállás, menedék, menhely (régies), mentsvár, menház (régies), fedezék, óvóhely, zug

szerénytelen

melléknév
 • elbizakodott, nagyképű, szégyentelen, dölyfös, gőgös, felfuvalkodott, rámenős, tolakodó, tiszteletlen, pöffeszkedő, nagymellű