odamutat szinonimái

ige
 • megmutat, felmutat
 • (valamire): utal, rámutat, vall, következtetni enged

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

égöv

főnév
 • éghajlati öv, égalj (régies), öv, éghajlat, övezet, földöv (régies), klíma, régió, zóna

odaken

ige
 • ráken, fölken, odamázol, hozzátöröl
 • (bizalmas): odaüt, ráüt, odasóz (bizalmas)
 • (bizalmas): odavág, nekilök
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odamutat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyakra-főre

határozószó
 • (tájnyelvi): hanyatt-homlok, fejvesztve, meggondolás nélkül, elhamarkodva, sietve, összevissza, gyorsan, tűzön-vízen, árkon-bokron, übtre (régies)
 • (bizalmas): egyre-másra, gyakran, folyamatosan, újra meg újra, lépten-nyomon

mezítláb

határozószó
 • csupaláb (tájnyelvi), meztélláb (tájnyelvi)

menedzser

főnév
 • ügyvezető, vezető, igazgató, direktor
 • főnök, diri (bizalmas), góré (szleng)
 • üzletember

megerősödik

ige
 • megizmosodik, megedződik
 • erőre kap, lábra kap, összeszedi magát, megiperedik (tájnyelvi)(bizalmas)
 • meghízik, kitelik, kigömbölyödik, megvállasodik, megtestesedik, kipofásodik (tájnyelvi), kicombosodik (szleng)
 • konszolidálódik, megszilárdul
 • (gyanú): bizonyossá válik, bebizonyosodik

nyugtakönyv

főnév
 • nyugtafüzet, számlakönyv, számlafüzet

örömrivalgás

főnév
 • ováció, ujjongás, örömujjongás, üdvrivalgás

leránt

ige
 • lever, leberhel (tájnyelvi)
 • letép, lehúz, levet
 • levon (választékos), leszakít, leszakaszt (tájnyelvi)
 • (szleng): megbírál, lehúz (szleng), ledorongol (bizalmas), lepocskondiáz, megszól, leszól, lekritizál (bizalmas), kicikiz (szleng)

leiszik

ige
 • lekortyol, lehörpöl, leszürcsöl
 • (leissza magát): becsíp, berúg, lerészegedik

jubileum

főnév
 • évforduló, emlékünnep, évnap (régies), örömnap (régies), örömünnep, emléknap

lódul

ige
 • indul, mozdul, nekiindul
 • takarodik, elhordja magát, elhordja az irháját, szedi a sátorfáját, hődörög (tájnyelvi)

összeír

ige
 • egybeír
 • jegyzékbe foglal, számba vesz, felsorol, listáz, leltároz, lajstromoz, regisztrál, konskribál (régies), összegyűjt

pehely

főnév
 • pehelytoll, tollpihe, pihe, pöhöly (tájnyelvi), pihőke (tájnyelvi), pelyh (régies)
 • hópehely, hópihe
 • szakáll, legénytoll (tájnyelvi)

ellenében

névutó
 • fejében, ellenértékül, viszonzásul, cserébe (valamiért)
 • ellenére, dacára, szemben, ellentétben

süldő I.

melléknév
 • serdülő, kamasz, siheder
 • bakfis, csitri (bizalmas)
 • fiatal, kezdő, tapasztalatlan

rendőr

főnév
 • rendőrőrszem, járőr, milicista (idegen), rendész, policáj (régies), hekus (szleng), hé (szleng), zsaru (szleng), zsé (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), kopó (szleng), közeg (tréfás), szerv (szleng), fakabát (szleng), andris (szleng), rendőrbiztos (régies), konstábler (régies)
 • poroszló (régies), zsandár (régies), darabont (régies), fogdmeg (bizalmas), pandúr, csendőr (régies)

odasüt

ige
 • megéget, megpörköl, odakapat, odaéget, odakozmáltat
 • ráéget (jelet)
 • (nap): odatűz, odavilágít, odafekszik (tájnyelvi)

növekedik, növekszik

ige
 • (család): gyarapodik, sokasodik, szaporodik, számosodik, többül (régies)
 • dagad, árad, emelkedik
 • terjed, elharapódzik, elhatalmasodik, nagyobbodik, fokozódik, nőttön-nő, súlyosbodik
 • (gyermek): nő, fejlődik, serdül, cseperedik, embereskedik (tájnyelvi), öregbedik (régies), magasodik, szálasodik
 • (cég): fellendül, terjeszkedik, prosperál, erősödik

öblít

ige
 • öblöget, megmártogat (vízben), tisztáz (tájnyelvi)
 • irrigál (idegen)
 • gargalizál, gargujáz (tájnyelvi), gurgulázik (tájnyelvi)

regiszter

főnév
 • névmutató, jegyzék, lajstrom (régies), névsor, névjegyzék
 • nyilvántartás, tárgymutató
 • hangfekvés

ollóz

ige
 • kivág
 • összevág, kompilál (idegen)
 • ellop, plagizál

mindenünnen

határozószó
 • mindenhonnan, mindenfelől

önnön

névmás
 • saját, ten (régies)

rendes

melléknév
 • gondos, megbízható, kötelességtudó, lelkiismeretes, jól nevelt, precíz, szolid, derék
 • takaros, nett (bizalmas), csinos, ápolt, gondozott, tüchtig (bizalmas)
 • rendszerető, pedáns
 • megszokott, szokásos, szokványos, szabályos, szabályszerű, természetes
 • állandó, reguláris (szaknyelvi)
 • igazi, valódi
 • megfelelő, tisztességes, valamirevaló, jobbfajta, jóakaratú
 • becsületes, jóravaló, ártatlan