ütleg szinonimái

főnév
 • ütés, botütés, verés, csapás, sújtás, pálca, lazsnak (tájnyelvi), puflag (tájnyelvi), pufánk (tájnyelvi), bunyó (szleng), kutyaporció (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összekuporgat

ige
 • összegyűjt, összespórol (bizalmas), megspórol (bizalmas), megtakarít, félretesz, összekotor (bizalmas), összerak, összerakosgat

hám2

főnév
 • kültakaró (szaknyelvi), külhártya, felhám, hámszövet, epidermisz (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ütleg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

undok

melléknév
 • undorító, visszataszító, kiállhatatlan, kibírhatatlan, barátságtalan, szenvedhetetlen (régies), fertelmes, ocsmány, csúnya, ocsmonda (tájnyelvi)
 • megvetendő, alávaló, aljas, rút, rusnya, gyalázatos
 • utálatos, ellenszenves, antipatikus

terhelő

melléknév
 • rakodó, rápakoló, töltő
 • ránehezedő, fárasztó, terhes, igénybe vevő, nyomasztó
 • vádoló, rárovó, kirovó, nyomós, elítélő, nehezítő, súlyosbító

teke

főnév
 • kugli (bizalmas), tekejáték
 • kugligolyó, tekegolyó, golyó

szíves I.

melléknév
 • szívélyes, barátságos, baráti, jóindulatú, jóakaratú, nyájas, kedves, kegyes (régies), kordiális (régies)
 • vendégszerető, vendégmarasztaló, társaságkedvelő
 • udvarias, előzékeny, szolgálatkész, segítőkész, készséges, figyelmes
 • (régies): bátor, vitéz, lelkes

üdv

főnév
 • üdvösség, hozsanna
 • java (valakinek), jólét, boldogság
 • üdvözlet, köszöntés

véna

főnév
 • gyűjtőér, vivőér, visszér, véredény
 • (régies): telér
 • tehetség, hajlam

svihák

főnév, melléknév
 • léha, megbízhatatlan, csaló, szélhámos, széltoló (bizalmas), lódító, imposztor (régies), svindler (bizalmas), kókler (bizalmas), simlis (szleng), firkás (szleng), hóhányó

spiritusz

főnév
 • szesz, etilalkohol, alkohol, borszesz
 • denaturált szesz
 • (régies): értelem, ész, szellem, szellemesség, elmésség
 • lélek, szellem, tehetség, képesség

osztályozás

főnév
 • csoportosítás, válogatás, divízió (idegen), elválasztás, szortírozás (bizalmas), klasszifikáció (idegen), szeparáció (idegen), elrendezés, felosztás, tagolás, kartotékolás, rendszerezés
 • osztályzás, értékelés, minősítés

szanatórium

főnév
 • gyógyintézet, gyógyszálló, gyógyüdülő

verzátus

főnév
 • (választékos): jártas, tapasztalt, gyakorlott, tájékozott, hozzáértő

vonogat

ige
 • húzogat, rándítgat

kibékül

ige
 • összebékül, megbékül, kiengesztelődik, békejobbot nyújt Sz: elszívja a békepipát (valakivel); elássa a csatabárdot(bizalmas)
 • elfogad
 • összhangba kerül (valamivel), megnyugszik

üvegcse

főnév
 • üvegecske, ampulla, fiola, flakon

újító

főnév
 • innovátor (idegen), modernizátor
 • ésszerűsítő, tökéletesítő
 • reformer, megreformáló, reformátor

vaskereskedés

főnév
 • vasbolt, vasüzlet, vasárusbolt (tájnyelvi)

vakar

ige
 • kapar, vakargat, kaparász, dörgöl, körömsél (régies), bizserél (tájnyelvi), csikar (tájnyelvi), csiszál (tájnyelvi)
 • tisztít, csutakol

tespedtség

főnév
 • tétlenség, tétlenkedés, semmittevés, mozdulatlanság
 • közöny

végigjár

ige
 • bejár, sorra jár, sorra látogat, végiglátogat, megjár, végigutazik, végigházal (bizalmas), bebarangol, eljár (tájnyelvi)
 • (iskolát): befejez, kijár