nekilódul szinonimái

ige
 • nekilendül, nekihevül, rászánja magát, nekigyürkőzik, nekifüzeredik (tájnyelvi)
 • nekivágódik, beleütközik, nekiütközik, belerohan, odacsapódik, hozzáverődik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyenjogú

melléknév
 • egyenlő jogú, egyenlő, egyenrangú, emancipált (idegen)

zsuga

főnév
 • (szleng): kártya, blatt (bizalmas), harminckét levelű biblia (bizalmas), az ördög bibliája
 • (szleng): kártyázás, kártyajáték
 • (szleng): pénz, lóvé (bizalmas), mani (bizalmas), steksz (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nekilódul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mű-

melléknév
 • művészi, művészeti
 • mesterséges, művi, csinált, szintetikus
 • hamis, színlelt, tettetett, utánzott, ál
 • műszaki
 • szakmai

megsemmisítés

főnév
 • eltörlés, megszüntetés, elpusztítás, tönkretétel
 • megölés, meggyilkolás, likvidálás, kivégzés
 • hatástalanítás, semlegesítés
 • kiirtás, kipusztítás
 • (szaknyelvi): érvénytelenítés, hatálytalanítás, annullálás (idegen), hatályon kívül helyezés, visszavonás, semmissé nyilvánítás, nullifikálás (idegen), sztornírozás (idegen), áthúzás, törlés

meglazul

ige
 • kilazul, fellazul, tágul, enged, lötyög (bizalmas), megereszkedik, meggyengül, elernyed (választékos), lanyhul (választékos)
 • kibomlik, kifűződik, kioldódik

macskajaj

főnév
 • másnaposság, zákányosság (tájnyelvi), borcsömör (tájnyelvi), katzenjammer (idegen)

napfény

főnév
 • nap, napsütés, napvilág, verőfény, verő (tájnyelvi), napsugár
 • nappal

odakiált

ige
 • (valakinek): rákiált, átkiált, átkiabál
 • üdvözöl
 • (valakit): odahív, odaszólít

lágyít

ige
 • puhít, megpuhít, porhanyít, képlékenyít, gyengít
 • enyhít, engesztel, csillapít
 • jésít, palatalizál (szaknyelvi)

kulimász

főnév
 • kocsikenőcs, kalamász (régies), kerékkenő (régies)
 • kenőcs, kátrány, szurok
 • maszat, pép
 • kutyaszorító, kínos helyzet, zavaros helyzet, kalamajka, slamasztika, baj, szégyen, gyalázat

intellektuális

melléknév
 • értelmi, szellemi, észbeli, elméleti, teoretikus, elvont, filozofikus (idegen), spekulatív
 • művelt, tanult, tudós, képzett, nagy tudású, intelligens, pallérozott

leéget

ige
 • porig éget, elpusztít
 • leperzsel, megpörköl
 • lekozmáltat, odakapat
 • megszégyenít, blamál, lebőget (szleng), lejárat, elpirít (régies)
 • megaláz
 • (nap): felsüt (tájnyelvi), lekap (bizalmas)

oligarcha

főnév
 • főúr, főnemes, kényúr, potentát (régies)
 • kiskirály

összegez

ige
 • összesít, kiszámít, summáz, konszummál (idegen), összeszámol, számba vesz, megszámlál
 • összefoglal, kivonatol, rekapitulál (régies), szintetizál (idegen)

éjjel I.

határozószó
 • éjszaka, éjnek idején, éjnek évadján, éjszakának idején, gyertyavilágnál (régies), éjen (tájnyelvi), éjes-éjjel (tájnyelvi), éjes-éjszaka (tájnyelvi), éj évadján (tájnyelvi), éjjel évadán (tájnyelvi)

sáska

főnév
 • aprókabóca (tájnyelvi)
 • őszi féreg
 • (régies): szöcske

propeller

főnév
 • hajócsavar, hajtócsavar, légcsavar
 • forgó
 • kishajó, átkelőhajó, gőzhajó (régies), csavargőzös (régies)

nekiveselkedik

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, nekilát, hozzálát, nekikezd, elkezd, nekigyürkőzik, munkához lát, rászánja magát

munkásnegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, nyomornegyed
 • iparnegyed

nyír2

főnév
 • nyírfa

pörget

ige
 • forgat, pödör, csavar, teker, percít, perget, megforgat, megperdít, centrifugál (idegen)
 • (filmet) vetít

nevelő I.

melléknév
 • alakító, formáló, tanító, oktató, tanulságos, példázatos, didaktikus
 • ismeretterjesztő, felvilágosító, tájékoztató, informatív

megszűr

ige
 • átszűr, leszűr, átszivárogtat (régies), filtrál, megtisztít, finomít, derít (szaknyelvi)
 • válogat, megszitál, megrostál
 • átereszt, általereszt, átbocsát

nyújtózkodik

ige
 • ágaskodik, pipiskedik, kapaszkodik, nyakát kinyújtja, mereszkedik (tájnyelvi), huzalkodik (tájnyelvi), bernyászkodik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), begickél (tájnyelvi)
 • terpeszkedik, heverészik, elnyúlik (valahol)

profitál

ige
 • hasznot húz, nyer, keres, hasznát látja, bezsebel
 • (valamiből): okul, tanul