kulimász szinonimái

főnév
 • kocsikenőcs, kalamász (régies), kerékkenő (régies)
 • kenőcs, kátrány, szurok
 • maszat, pép
 • kutyaszorító, kínos helyzet, zavaros helyzet, kalamajka, slamasztika, baj, szégyen, gyalázat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eltöpreng

ige
 • elgondolkozik, eltűnődik, elrágódik (bizalmas), eltépelődik, elfelhőzik (tájnyelvi)

huzal

főnév
 • drót, fémszál, vezeték, fémvezeték, kábel, sodrony, vashuzal, drótkötél
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kulimász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kötekedő

melléknév
 • akadékoskodó, gáncsoskodó, ingerkedő, civakodó, hepciáskodó (bizalmas), izgága, garázda, összeférhetetlen, szekánt (bizalmas), szekáns (bizalmas), házsártos, veszekedős, szurkálódó (bizalmas), zsörtölődő, bakafántos (régies)

kilogramm

főnév
 • kiló, kila (tájnyelvi)

kieszközöl

ige
 • kicsinál (bizalmas), kimódol, kitapos, kijár, kiforszíroz, kiesdekel, kihízeleg, kikuncsorog, kiküzd, elintéz, elér, megkap, hozzájut

kampány

főnév
 • választási hadjárat
 • évad, idény
 • tömegmunka
 • idénymunka
 • rohammunka
 • (régies): hadjárat, támadás, hadművelet

közös I.

melléknév
 • kollektív, együttes, közösségi, társadalmi, szociális (idegen)
 • csoportos, társas
 • egyesült

lehúz

ige
 • levon, lerángat, lefejt, lehánt, lecibál, levonszol, lehámoz, lebont
 • (pofont): leken (bizalmas), lekever, ad
 • lekap (bizalmas)
 • sokszorosít, lemásol, fénymásol, xeroxoz
 • levon, lefog, leszámít, visszatart
 • leránt, lekicsinyel, leminősít, degradál
 • lebírál, megkritizál
 • (tájnyelvi): lefejt (bort)
 • (bizalmas): leborotvál, lenyír, levág

tömörül

ige
 • sűrűsödik, tömörödik, sűrűlködik (tájnyelvi)
 • csoportosul, gyülekezik, összejön, összesereglik
 • zsúfolódik
 • szövetkezik, egyesül, szövetségre lép, összefog, összeáll (bizalmas)

igenlés

főnév
 • helyeslés, megerősítés, helybenhagyás, beleegyezés, jóváhagyás, erősítés, bólintás, fejbólintás, biccentés, tanúságtétel
 • akarás, kívánás, törekvés

hűbéres

főnév
 • vazallus, csatlós
 • alattvaló, jobbágy

félrelép

ige
 • botlik, rosszul lép, mellélép, csetlik-botlik
 • (bizalmas): megcsal, hűtlenkedik, ballépést követ el, hibázik, megtéved, felszarvaz, félrenéz, félredug (durva), félrekefél (szleng), feketézik (tájnyelvi), kalandozik

internet

főnév
 • világháló, web, információs szupersztráda

lengyel

melléknév, főnév
 • lengyelországi, lengyelországbeli, polyák (régies)

malícia

ige
 • (választékos): gúny, kajánság, rosszmájúság
 • rosszindulat, rosszhiszeműség, rossznyelvűség

átrendez

ige
 • átcsoportosít, átszervez, újraosztályoz, újrarendez, újjászervez, átstrukturál, megújít, átalakít, reformál, megváltoztat

némiképp, némiképpen

határozószó
 • valahogyan, valamiképp, valamiképpen
 • egy kissé, egy kevéssé, kevéssé, valamelyest, némileg, részben

megzabál

ige
 • megeszik, felfal, felhabzsol, bezabál (durva), betúr (szleng), bepofáz (durva)

kultúrház

főnév
 • kultúrotthon, művelődési ház, művelődési otthon, művelődési központ, művház (bizalmas)

körút

főnév
 • bulvár (régies)
 • túra, turné, körutazás, körséta, kirándulás, utazás, út

lebarnít

ige
 • (szleng): leszid, letol (bizalmas), leszúr
 • megszégyenít

megtéveszt

ige
 • félrevezet, blöfföl (bizalmas), bolondít, álcáz, megcsal, becsap, rászed, átejt, felültet (bizalmas), lóvá tesz, dezorientál (idegen), ámít, konfundál (választékos), bepaliz (bizalmas), orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), hiteget, áltat, beugrat, bolonddá tesz, átráz (bizalmas), átdob (szleng), átver (bizalmas), túljár az eszén, kijátszik

külügyminiszter

főnév
 • külügyér (régies)

kinyit

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik

legénység

főnév
 • legénykor, legényélet
 • nőtlenség
 • személyzet, mannschaft (idegen)
 • pajkosság, hetykeség, kivagyiság (tájnyelvi), legénykedés

megvesztegethetetlen

melléknév
 • tántoríthatatlan, becsületes, feddhetetlen, megközelíthetetlen, sziklaszilárd, megvásárolhatatlan