kupola szinonimái

főnév
 • boltíves tető, hagymatető, gömbtető

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

koptató

főnév
 • védőszalag, ripszszalag

fogódzkodik, fogózko

ige
 • fogódzik, fogózik, kapaszkodik, csimpaszkodik (bizalmas), fogantozik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kupola szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kövér

melléknév
 • kiadós, teljes (tej), zsíros (tej)
 • (föld): termékeny, bőtermő
 • formázható, gyúrható, képlékeny
 • (betű): fett (szaknyelvi), bold (idegen)

kimerít

ige
 • (vizet): kiemel, kivesz, kimer
 • (nyersanyagot): elfogyaszt, felhasznál, feldolgoz, felél, elpusztít
 • megürít (régies)
 • megerőltet, megvisel, túlterhel, túlhajt, agyondolgoz, agyonhajszol, agyonfáraszt, elgyengít, elcsigáz, kifullaszt, kifáraszt, kizsigerel, kiszipolyoz, kifacsar, kicsinál (szleng), felőröl, kikészít (szleng), kiakaszt (szleng), elnyű (tájnyelvi), kikalézol (tájnyelvi), enervál (idegen), strapál (bizalmas)

kifli

főnév
 • szarvas (régies), szarvacska (tájnyelvi)

kantár

főnév
 • (régies): szíjfék, lófék, kötőfék, fék, zabola, kapicány (régies)
 • szalag, szíj, kötél
 • tartóheveder, tartó
 • táska
 • vállpánt, pánt

közügy

főnév
 • politikum, államügy

lekicsinyel

ige
 • alábecsül, lefitymál, lesajnál, lebecsül, leértékel, aláértékel, lekezel, leszól, ócsárol, lehúz, lenéz, megvet, semmibe vesz, fumigál (bizalmas), depreciál (régies), lefirigyel (tájnyelvi)

törekvő

melléknév
 • iparkodó, igyekvő, célratörő, céltudatos, ambiciózus, becsvágyó, buzgó, lelkes, szorgalmas, győzős (tájnyelvi)

ijedős

melléknév
 • félénk, félős, gyáva, bátortalan, nyúlszívű, rémüldöző, visszariadó, riadozó, majrés (szleng), beszari (szleng), bákász (tájnyelvi), csezske (tájnyelvi), ijeszke (tájnyelvi)

hűvös II.

főnév
 • (szleng): börtön, fogda, fogszi (szleng), dutyi (bizalmas), kaptár (szleng), kaszni (bizalmas), kóter (régies), sitkó (szleng), sitt (szleng)

felsorakoztat, fölso

ige
 • sorba állít, sorba rak, glédába állít, felállít, elrendez
 • felvonultat, összetoboroz, mozgósít, összevon, gyülekeztet, egybehív, összehív, összecsődít
 • felsorol, összeír, számba vesz, részletez

iparigazolvány

főnév
 • iparengedély, ipar (bizalmas), vállalkozási engedély

lepecsétel

ige
 • lebélyegez, lestempliz (régies), leragaszt
 • (lakást, palackot) lezár, leplombál

manifesztáció

főnév
 • kinyilatkoztatás, kijelentés, deklaráció
 • megnyilvánulás, érvényre juttatás, felszínre juttatás
 • tüntetés, demonstráció

áttér

ige
 • átáll, átmegy, átvált, átcsap, átugrik, átnyergel (bizalmas), vált
 • átkeresztelkedik, kitér, megtér, konvertál (régies), átgyónik (tájnyelvi), átpártol
 • (tájnyelvi): átfér

népes

melléknév
 • forgalmas, zsúfolt, tömött, élénk, hemzsegő
 • lakott, látogatott
 • kiterjedt (rokonság)
 • nagy létszámú

melegítő

főnév
 • tréningruha, mackóruha (régies), mackó (bizalmas), szabadidőruha, sportruha, jogging (idegen)
 • rezsó, villanymelegítő, radiátor, hősugárzó
 • ágymelegítő, villanypárna, termofor

kurjant

ige
 • kiált, rikolt, rikkant, üvölt, hujant (tájnyelvi)
 • felkiált

köszönet

főnév
 • hála, hálaadás, hálálkodás, elismerés, jutalom

lecsillapít

ige
 • megnyugtat, elcsitít, lecsendesít, lehűt, megjuház (tájnyelvi), kiengesztel, megbékít, összebékít, megszelidít
 • leszerel, lefegyverez, megfékez, megzaboláz, pacifikál (idegen)

megun

ige
 • belecsömörlik, torkig van (valamivel), megrestell (tájnyelvi), elun, ráun, beleun, belefárad, megelégel, elege lesz (valamiből), betelik (valamivel), belefásul, elfásul, megutál Sz: jóllakott vele(vmiért, vkiért)

labdarúgás

főnév
 • futball, foci (bizalmas), futballjáték, labdarúgósport

kipattan

ige
 • kiugrik, kirepül, előugrik, kiszökken
 • (zár): felnyílik, felpattan, felkattan, feltárul
 • kireped, felszakad, felhasad
 • kitudódik, napfényre kerül, kiderül, köztudomásúvá válik, kirobban
 • kifakad, kibomlik, kinyílik, kifeslik, kihajt, sarjad, zsendül, kizöldül, kivirágzik, kirügyezik

legrosszabb

melléknév
 • legsilányabb, legutolsó, sereghajtó
 • legterhesebb, legkedvezőtlenebb, leggyengébb

méhész

főnév
 • méhtenyésztő, méhesgazda, dongós (tájnyelvi)