mutatószám szinonimái

főnév
 • jelzőszám, indexszám, index, mérőszám

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hanem

határozószó
 • de, mindazáltal, mindazonáltal, mindamellett, ám, csakhogy, mármost, ámbár, habár, holott
 • azonban, mégis, noha, dacára, mindenesetre, feltétlenül
 • csupán, alig

aszott

melléknév
 • aszalt, fonnyadt, kiszáradt, összeszáradt, töppedt, összezsugorodott, apadtas (tájnyelvi)
 • száraz, szikkadt, kiégett, megvénhedt (régies)
 • ráncos, töpörödött, pergamenszerű, ráncosodott, petyhüdt, hervadt, sovány, gérces (tájnyelvi), eltepedt (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mutatószám szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

minuciózus

melléknév
 • aprólékos, részletes, lelkiismeretes, pontos, akkurátus
 • kicsinyes, kicsinyeskedő, szőrszálhasogató

megillet

ige
 • illet, jár (valakinek), kijár, jogosult, dukál (bizalmas)
 • (régies): megérint, hozzáér, hozzányúl, megtapint, megfog

megemlít

ige
 • említést tesz, szóba hoz, előhoz, felemlít, érint, megpendít (bizalmas), felvet, felhoz (bizalmas), megemlékezik, szóvá tesz, célzást tesz, rámutat, felhozakodik (tájnyelvi)

leszáll

ige
 • leereszkedik, földet ér, landol, lerepül
 • (járműről): lelép, lejön, leugrik, lekászálódik
 • lemegy, lenyugszik, leáldozik, lebukik, lehanyatlik, nyugovóra tér, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi), esteledik, alkonyul, szürkül
 • beáll, bekövetkezik (sötétség)
 • leülepedik, leülepszik, lesüllyed, lerakódik, letisztul, megtelepszik, szedimentálódik (szaknyelvi)
 • csökken, mérséklődik, esik, alábbszáll, apad, fogy, kisebbedik
 • lealacsonyodik, megalázkodik, leereszkedik, lehajol

mozdít

ige
 • elmozdít, mozgásba hoz, eltol, húz, lök, taszít, moccant
 • indít, lendít
 • (tájnyelvi): tesz, csinál
 • késztet, buzdít, bozdít (tájnyelvi), motivál, hajt, sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz, mozgít (tájnyelvi)

numerikus

melléknév
 • számbeli, szám szerinti, számszerű
 • számjegyvezérlésű (szaknyelvi)

közlegelő

főnév
 • legelő, szabadjárás (régies)

köszönet

főnév
 • hála, hálaadás, hálálkodás, elismerés, jutalom

idekerül

ige
 • idejut, idekeveredik

küllem

főnév
 • külső, exteriőr (idegen), megjelenés, kiállás, kinézet, kinézés, fizimiska

nyirokmirigy

főnév
 • nyirokcsomó, lymphoglandula (szaknyelvi)

óv

ige
 • oltalmaz, őriz, véd, védelmébe vesz, védelmez, kímél, félt, biztosít, vigyáz, fedez
 • óvást emel, óvást tesz, megóv, megvétóz, megkérdőjelez, fellebbez

duzzog

ige
 • neheztel, dacoskodik, durcáskodik, megorrol, orrol, truccol (bizalmas), felhúzza az orrát, dizzeg-duzzog (tájnyelvi), duzmog (tájnyelvi), pintyerget (tájnyelvi) Sz: kunkötésben van az orra; dideg-dudog, mint a vénasszony

roham

főnév
 • támadás, attak (idegen), megrohanás, lerohanás, rajtaütés, előretörés, offenzíva, invázió, agresszió, ostrom (idegen)
 • görcs, rosszullét, kitörés, paroxizmus (szaknyelvi)
 • felindultság, dühroham
 • (régies): rohanás

plakát

főnév
 • falragasz, hirdetmény, hirdetés, transzparens, közlemény
 • reklám

muzsikus

főnév
 • zenész, játékos, virgináló (régies), hangász (tájnyelvi), cigány (tájnyelvi)

mindinkább

határozószó
 • mindjobban, egyre, mind, hovatovább, mindegyre, mindig

némi

névmás
 • egy kevés, kevés, egy kis, pici, valamennyi, valamelyes, csekély, halvány (remény), valami kis, valamicske, egy pici, egy parányi, bizonyos

pilla

főnév
 • szempilla, pisla (tájnyelvi)
 • szemhéj

nagygazda

főnév
 • zsírosparaszt, basaparaszt (tájnyelvi), dúsgazdag (tájnyelvi), jógazda (tájnyelvi), basa (tájnyelvi)

megköszön

ige
 • köszön, hálálkodik, meghálál, hálát ad, köszönetet mond

névjegy

főnév
 • névjegykártya, vizitkártya, látogatójegy
 • aláírás, kézvonás, szignó (bizalmas), névjel
 • jel, nyom

piszokság

főnév
 • aljasság, disznóság, komiszság, szemétség