olvasókönyv szinonimái

főnév
 • ábécéskönyv
 • szöveggyűjtemény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bacilus

főnév
 • baktérium, baci (bizalmas)

szivarozik

ige
 • dohányzik, pöfékel, füstöl (bizalmas), szív, szí
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olvasókönyv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyomoz

ige
 • vizsgál, szimatol, nyomon követ, puhatol, nyomot keres, kémkedik, kémlel, vizsgálódik, tapogatózik, invesztigál (szaknyelvi), szaglász, átfésül, turkál (pejoratív), kurkász (bizalmas), kérdezősködik, kíváncsiskodik, tudakozódik Sz: szaglál, mint az agár
 • keres, kutat, keresgél, fürkész, búvárol, búvárkodik, tanulmányoz, elemez, szemügyre vesz

mísz

melléknév
 • (szleng): kedvetlen, egykedvű, levert, életunt, lehangolt, nyomott, csüggedt, fásult, közönyös, közömbös, apatikus, mélabús, búskomor, letargikus, enervált, deprimált, fád, spleenes (régies)
 • rosszkedvű, mísz, mogorva, morcos, durcás (bizalmas), barátságtalan, kelletlen, cvíder (tájnyelvi), harapós, ingerült, zsémbes, morózus
 • nyűgös, nyafogós, sírós, nyavalygós

mesterkedés

főnév
 • ügyeskedés, fondorlat, furfang, ármánykodás, fortély, koholmány, cselfogás, csel, machináció (bizalmas), praktika, manipuláció, rafinéria (választékos), taktika, manőver, csinálvány (tájnyelvi), finesz (szleng), svindli (bizalmas), trükk, cselszövés, hókuszpókusz, miskulancia

meghiúsít

ige
 • meggátol, megakadályoz, megbuktat, megzavar, keresztülhúz, keresztez, felborít, tönkretesz, lehetetlenné tesz, útjába áll, megakaszt, elfojt, leszerel, megfékez, megtorpedóz, romba dönt, gátat vet (valaminek), akadályt gördít (vmi elé) (választékos), kivéd (valamit), visszaver, semmivé tesz, halomra dönt, zátonyra futtat (bizalmas), elgáncsol, megfúr (bizalmas), elfűrészel (bizalmas), kontrakaríroz (régies), elsinkófál (tájnyelvi) Sz: beleköp a levesébe (valakinek); beteszi az ajtót (valaminek)

odavalósi

melléknév
 • ottani, odavaló, bennszülött, ottani illetőségű

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

leveseskanál

főnév
 • nagykanál, evőkanál
 • merőkanál, szedőkanál, merítőkanál, levesmerő kanál, levesmerő (tájnyelvi)

lepecsétel

ige
 • lebélyegez, lestempliz (régies), leragaszt
 • (lakást, palackot) lezár, leplombál

kandikál

ige
 • leskelődik, leselkedik, kukucskál, vigyáz (régies), kandicsál (régies), kandal (tájnyelvi)

magánzárka

főnév
 • magánelzárás, fogda, egyes (szleng), kalitka (szleng), áristom (régies), kóter (régies), sötétkamra

ötvözet

főnév
 • öntvény (régies), elegyfém, alligáció (régies)
 • keverék

pezseg

ige
 • buzog, fortyog, bizseg (tájnyelvi), sorcik (régies), tajtékzik, bugyborékol, bugyog, forr, gyöngyellik (régies), bozsorog (tájnyelvi), gyöngyözik, habzik, zubog
 • hemzseg, nyüzsög

eloldalog

ige
 • elmegy, elsomfordál, elkotródik, elsompolyog, elkullog, odébbáll, elslattyog (bizalmas), eldohol (tájnyelvi), elfarlat (tájnyelvi), elfarkal (tájnyelvi), elkammog (tájnyelvi), elpitlikel (tájnyelvi), elsuttyog (tájnyelvi), elküllőfékezik (tájnyelvi)

szakkifejezés

főnév
 • terminus (szaknyelvi), terminus technicus (szaknyelvi), műszó, szakszó, mesterszó (régies)

rézgálic

főnév
 • kékgálic, kékkő

olykor

határozószó
 • néha, alkalomadtán, némelykor, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, időnként, elvétve

nyirokmirigy

főnév
 • nyirokcsomó, lymphoglandula (szaknyelvi)

öregít

ige
 • vénít, korosít

reprodukál

ige
 • megismétel, újra elmond, felidéz, visszaad, elismétel, felelevenít
 • másol, sokszorosít, duplikál (idegen)
 • utánoz
 • újrateremt, újjáteremt

orvosság

főnév
 • gyógyszer, patikaszer, szer, medicina (szaknyelvi), ellenszer, medikamentum (régies), csodaszer, panácea (idegen), arkánum (régies)
 • ír, balzsam, flastrom, vigasz, vigasztalás

monopolkapitalizmus

főnév
 • imperializmus, gazdasági imperializmus

összecsapás

főnév
 • hevenyészés, rögtönzés, tákolás (bizalmas), rittyentés (bizalmas)
 • konfliktus, küzdelem, harc, ütközet, csata, csetepaté (bizalmas), összetűzés, haddelhadd (bizalmas)
 • párviadal, mérkőzés, csatározás, asszó (szaknyelvi), csörte, meccs, tusa, menet

réved

ige
 • mered, mereng, álmodozik, ábrándozik, mélázik, révül, bambul