óbégat szinonimái

ige
 • (pejoratív): jajgat, jajong, siránkozik, sír, jajveszékel, bömböl, bőg, rí, sipítozik (pejoratív), nyivákol, sápítozik, panaszkodik, sopánkodik, lamentál (bizalmas), ájvékol (tájnyelvi), abajgat (tájnyelvi), vernyákol (tájnyelvi)
 • kiabál
 • énekel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fedeles, födeles

melléknév
 • fedett, zsindelyes, tetős, födémes (régies)
 • lezárható

részegítő

melléknév
 • mámorító, mámorosító, kábító
 • fejbeszálló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a óbégat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

normalizálódik

ige
 • rendeződik, szabályozódik, helyreáll

mértani

melléknév
 • geometriai, geometrikus

mellékesen

határozószó
 • mellesleg, közbevetőleg, odavetőleg (választékos), per tangentem (idegen), érintőlegesen, en passant (idegen)

megdermed

ige
 • megfagy, meggémberedik, csonttá fagy, megveszi az isten hidege, áthűl
 • befagy, jéggé fagy
 • elképed, megmerevedik, bámulatba esik, megdöbben, meghökken, megrendül, megbénul, sóbálvánnyá válik, kővé dermed, megkövül, kővé mered
 • besűrűsödik, megalvad, megalszik, megkocsonyásodik
 • megmered
 • megköt

nyitány

főnév
 • bevezetés, előjáték, prelűd (idegen), prelúdium (idegen), ouverture (szaknyelvi), introdukció (régies)
 • előkészület

önuralom

főnév
 • önmérséklet, önfegyelem, önfegyelmezés, önlegyőzés, önmegtartóztatás, önmegtagadás, kontinencia (idegen), mértékletesség, hidegvér, higgadtság, csigavér, magatűrhetés, visszafogottság, nyugalom

lemezjátszó

főnév
 • gramofon
 • CD-lejátszó, CD

legrosszabb

melléknév
 • legsilányabb, legutolsó, sereghajtó
 • legterhesebb, legkedvezőtlenebb, leggyengébb

jókora

melléknév
 • nagy, jelentős, tetemes, tekintélyes, takaros, csinos, gazdag, busás
 • figyelemre méltó, nagyszámú, szépszámú
 • (esőzés): kiadós, bőséges, alapos, számottevő, kiterjedt, országos
 • (szoba): tágas, hatalmas, téres (régies)

levonat

főnév
 • nyomat, kefelenyomat, kefe (bizalmas), másolat, lehúzás, korrektúra (szaknyelvi)

összecsapás

főnév
 • hevenyészés, rögtönzés, tákolás (bizalmas), rittyentés (bizalmas)
 • konfliktus, küzdelem, harc, ütközet, csata, csetepaté (bizalmas), összetűzés, haddelhadd (bizalmas)
 • párviadal, mérkőzés, csatározás, asszó (szaknyelvi), csörte, meccs, tusa, menet

pásztortáska

főnév
 • istentáskája, kanálfű, kanálka, paptarsoly, pásztorerszény, pásztortarsoly

elkel

ige
 • elfogy, gazdára talál
 • szükséges, helyénvaló, kell

strandruha

főnév
 • strandviselet, napozóruha

reklámoz

ige
 • hirdet, népszerűsít, propagál, híresztel
 • túldicsér, feldicsér
 • túlhangsúlyoz, túlértékel

óceán

főnév
 • tenger, világtenger

névjegy

főnév
 • névjegykártya, vizitkártya, látogatójegy
 • aláírás, kézvonás, szignó (bizalmas), névjel
 • jel, nyom

ostrom

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)

ravatal

főnév
 • gyászemelvény, katafalk (idegen), gyászpad (tájnyelvi), nyújtóztató (tájnyelvi)

okád, okádik

ige
 • hány, kihány, öklendez, felböfög, rókázik, rondít (bizalmas), eldobja a nyulat (szleng), nyúzza a rókát (szleng), kidobja a taccsot (szleng), kipakol (szleng), spukkol (szleng), csandázik (szleng)
 • ont, lövell, zúdít, szór, kibocsát, sugároz, áraszt, kivet

micsoda I.

főnév
 • dolog, izé
 • csuda, franc (durva)
 • nemi szerv

öl3

főnév
 • négyszögöl, kvadrát (régies), négyzetöl

rejtekhely

főnév
 • rejtek, búvóhely, leshely, les, lesállás, menedék, menhely (régies), mentsvár, menház (régies), fedezék, óvóhely, zug