műsor szinonimái

főnév
 • program, repertoár (idegen), játékrend
 • napirend, tárgysorozat, munkarend
 • műsorfüzet
 • program, előadás, adás, közvetítés
 • műsorszám, szám, numerus (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

objektív I.

melléknév
 • független, tárgyilagos, korrekt, pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, semleges
 • tárgyi, tárgyias, tárgyszerű, szemléletes
 • világos, tiszta, helyes, tényleges

hab

főnév
 • tajték, duzma (tájnyelvi), nyál
 • hullám
 • buborék
 • tejszínhab
 • (szleng): mesebeszéd, rizsa (szleng), duma (szleng), sóder (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műsor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

modern

melléknév
 • korszerű, mai, mostani, újszerű, divatos, menő (szleng), újmódi (régies)
 • korunkbeli, haladó

megkaparint

ige
 • megszerez, megkap, megragad, hozzájut, kisajátít, lefoglal, elhappol (szleng), elmar, lecsap (valamire) (bizalmas), bitorol (régies), elhalábol (tájnyelvi), elhalámol (tájnyelvi), elhurkol (tájnyelvi), megkaparít (tájnyelvi), magához ragad, hatalmába kerít, szert tesz, lenyúl (szleng), elkajmóz (szleng)(valamiről)

megfedd

ige
 • megró, megdorgál, megint, korhol, leszid, lekap, rendreutasít (bizalmas)

leteper

ige
 • lenyom, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, leterít, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi), legyürköl (tájnyelvi), lekavarint (tájnyelvi) Sz: földet fogat vele, két vállra fektet

mulatságos

melléknév
 • mulattató, nevettető, szórakoztató, kacagtató, tréfás, vicces, humoros, szellemes, komikus, mókás, bohókás, jópofa
 • furcsa, különös, groteszk, muris (bizalmas), fura, bizarr, képtelen

nyaral

ige
 • üdül, vakációzik, pihen
 • táborozik
 • (szleng): börtönben ül

köztársaság

főnév
 • respublika (régies)

kövér

melléknév
 • kiadós, teljes (tej), zsíros (tej)
 • (föld): termékeny, bőtermő
 • formázható, gyúrható, képlékeny
 • (betű): fett (szaknyelvi), bold (idegen)

időszerű

melléknév
 • aktuális, korszerű, mai
 • alkalomszerű
 • opportúnus (idegen), küszöbön álló, esedékes, sürgős

küzdelem

főnév
 • küzdés, csata, háború, harc, párbaj, tusa, viadal, párviadal, bajviadal, kézitusa, ütközet, konfliktus, összeütközés, összecsapás, verekedés, dulakodás, csatározás, hadviselés, csetepaté
 • torna, mérkőzés, meccs
 • verseny
 • kínlódás, küszködés
 • fáradozás, igyekezet, vesződés

nyomoz

ige
 • vizsgál, szimatol, nyomon követ, puhatol, nyomot keres, kémkedik, kémlel, vizsgálódik, tapogatózik, invesztigál (szaknyelvi), szaglász, átfésül, turkál (pejoratív), kurkász (bizalmas), kérdezősködik, kíváncsiskodik, tudakozódik Sz: szaglál, mint az agár
 • keres, kutat, keresgél, fürkész, búvárol, búvárkodik, tanulmányoz, elemez, szemügyre vesz

ökörszem

főnév
 • királyka, diómadár (tájnyelvi), földicsuka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tükörtojás

ecetfa

főnév
 • ecetszömörce

romlás

főnév
 • bomlás, oszlás, rothadás
 • (fogé): szuvasodás, odvasodás
 • kopás, elhasználódás, rongálódás, tönkremenés
 • hanyatlás, züllés, dekadencia (választékos), kárhozat, átok, hányattatás, enyészet, tönkremenetel, tönkremenés, tönkrejutás, pusztulás, összeomlás, végromlás, veszte (valakinek), dúveszte (tájnyelvi)

pofázik

ige
 • fal, habzsol, zabál (szleng), két pofára eszik (durva)
 • (durva): szájal, felesel, szájaskodik, hangoskodik, jár a szája, fecseg, nagypofájúskodik, dumál (szleng), ugat (durva)
 • (szleng): beszél, dumcsizik (bizalmas), szövegel (szleng), süketel (szleng)(durva)

műt

ige
 • operál, műtétet végez, műtétet hajt végre, felnyit, felvág (bizalmas), beavatkozik

minuciózus

melléknév
 • aprólékos, részletes, lelkiismeretes, pontos, akkurátus
 • kicsinyes, kicsinyeskedő, szőrszálhasogató

népnevelő

főnév
 • (régies): néptanító (régies)
 • iskolamester (régies), rektor (régies)
 • (tréfás): gumibot, gumlájderbot (szleng), hátdörgős (szleng), Kádár-kolbász (szleng), sűrített marxizmus (szleng), tomfa (szleng), ütleg

piperecikk

főnév
 • illatszer, toalettcikk

nagyravágyó

melléknév
 • becsvágyó, ambiciózus, nagyra törő, karrierista (pejoratív), nagyralátó (régies), törtető, könyöklő (pejoratív), dicsvágyó, dicsszomjas (régies), polcleső (bizalmas) Sz: az ágon jár a szeme; mély vízbe veti a hálóját; nagy fára akar hágni

meglök

ige
 • meglódít, ellök, megtaszít, megbillent, félrelök, megbök, megnyom, megtom (tájnyelvi)

normalizálódik

ige
 • rendeződik, szabályozódik, helyreáll

pliszíroz

ige
 • berak, ráncol, ráncba rak, ráncba szed, redőz, redőbe von