mindentudó szinonimái

melléknév
 • bölcs, orákulum (régies), tudós, polihisztor (idegen)
 • (pejoratív): nagyokos, tudálékos, tudákos (tájnyelvi), kisokos (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eresz

főnév
 • csurgó (tájnyelvi), csörgő (tájnyelvi), eszterhéj (tájnyelvi), eszterhaj (tájnyelvi), csepegő (tájnyelvi), csörögő (tájnyelvi), ereszet (tájnyelvi), orrozat (régies)

királyi

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, vezérlő
 • fenséges, felséges, magasztos, tekintélyes, lenyűgöző, remek, impozáns, ragyogó, pompás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mindentudó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mélytányér

főnév
 • levesestányér

megállapítás

főnév
 • megjegyzés, leszögezés, meghatározás, determináció (idegen), észrevétel, megerősítés
 • kijelentés, nyilatkozat, deklaráció, fölismerés

marasztal

ige
 • maraszt, tartóztat, visszatart, ott tart

leesik

ige
 • lefordul, lehuppan, lepotyog, lepottyan, letottyan, lerogyik, lezuhan, ledől, leborul, lehanyatlik, lebillen, lecsúszik, lebóbázik (tájnyelvi), lecuppan (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi), lekeleficél (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • (hó, eső) lehull
 • alászáll, visszaesik, csökken, zuhan
 • (valakinek, valami): jut

messzi II.

határozószó
 • messze, nagy távolságban

naphosszat

határozószó
 • egész nap, egész áldott nap, egész álló nap, reggeltől estig, látástól vakulásig, kora hajnaltól késő éjszakáig, látástól mikulásig (szleng), napkeltétől napáldozatig (tájnyelvi)
 • folyton, napokon át, szüntelenül

kótyagos

melléknév
 • kábult, bódult, kába, szédült, álomittas, mámoros
 • másnapos, italmámoros, pityókás (bizalmas), itókás (tájnyelvi), kapatos, spicces (bizalmas)
 • kelekótya, bolondos, ütődött (bizalmas), kerge, hóbortos, bogaras, féleszű, tökéletlen, hibbant, hangyás (szleng), stikkes (bizalmas)

konstatál

ige
 • megállapít, kijelent, felismer, észlel, érzékel, észrevesz, tapasztal, appercipiál (idegen)

holdtölte

főnév
 • telihold, telehold

következésképpen

határozószó
 • tehát, szóval, úgyhogy, egyszóval, ebből kifolyólag, eszerint, így hát, ennélfogva, ilyenformán, ennek következtében, következőleg

nekiveselkedik

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, nekilát, hozzálát, nekikezd, elkezd, nekigyürkőzik, munkához lát, rászánja magát

odakapat

ige
 • (bizalmas): odasüt, odaéget, leéget
 • odaszoktat, magához szoktat, odaédesget

dezertál

ige
 • átáll, átszökik, átpártol, átlóg (bizalmas), lelécel (szleng)

régimódi

melléknév
 • régies, divatjamúlt, idejétmúlt, ósdi, régi divatú, ódivatú, túlhaladott, elavult, megcsontosodott, elévült
 • begyepesedett, régi vágású, elmaradott, hátramaradott, vaskalapos

pasztőrözött

melléknév
 • pasztörizált, csírátlanított, csíramentes

mindvégig

határozószó
 • fogytig (régies), véges-végig, végig, utolsó leheletéig, mindhalálig, a végsőkig, utolsó csepp véréig, holtig, mindig, váltig

mellkas

főnév
 • mell, felsőtest, kebel (választékos), mellkosár (tájnyelvi), thorax (szaknyelvi)
 • szügy

múzeum

főnév
 • gyűjtemény, műcsarnok
 • képtár, galéria, pinakothek (idegen)
 • skanzen (idegen)

párhuzamos

melléknév
 • paralel, egyenközű (régies), párvonalas (régies), közarányú (régies)
 • egyidejű, szinkrón (idegen), kísérő, másodlagos
 • hasonló, rokon, megfelelő, analóg (idegen)

molett

melléknév
 • teltkarcsú, telt, kövérkés, gömbölyű, gömbölyded, párnás, testes, dundi, dundus (bizalmas), duci (bizalmas), pufók, pufi (bizalmas), jó húsban levő, terebélyes

megcsillan

ige
 • felvillan, felcsillan, villog, villódzik, fellobban, fölragyog

nagyban

határozószó
 • javában, erősen
 • nagymértékben, nagy mennyiségben, nagy tételben

passz

főnév
 • (bizalmas): leadás, átadás, labdaátadás
 • (bizalmas): vége, nincs tovább