molett szinonimái

melléknév
 • teltkarcsú, telt, kövérkés, gömbölyű, gömbölyded, párnás, testes, dundi, dundus (bizalmas), duci (bizalmas), pufók, pufi (bizalmas), jó húsban levő, terebélyes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megcsinál

ige
 • elkészít, megalkot, létrehoz, megvalósít, kreál, tökél (régies)
 • megjavít, megreparál (régies), helyrehoz, rendbe hoz
 • tataroz, renovál
 • elvégez, kivitelez, megold, megtesz, elkövet, végrehajt, keresztülvisz, befejez, megcselekszik, realizál, eljár, foganatosít

bőkezű

melléknév
 • adakozó, nagylelkű, gavallér, gavalléros, gáláns, gálántos (tájnyelvi), nagyvonalú, nagystílű, jótékony, nagyszívű, aranyszívű, altruista (választékos), generózus (idegen), kuláns (idegen) Sz: fizet, mint a köles; fizet, mint a katonatiszt; nem számolja a fillért; az utolsó ingét is odaadja; aranyból van a szíve
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a molett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mérlegelés

főnév
 • latolgatás, fontolgatás, töprengés, okoskodás, meggondolás, körültekintés, konszideráció (idegen), tépelődés, gondolkodás, elmélkedés, elbírálás, rágódás
 • megmérés, mázsálás
 • felbecsülés, taksálás, becslés, kalkulálás, számvetés

megedződik

ige
 • megkeményedik, megerősödik, megacélozódik
 • megszilárdul

materialista

melléknév
 • anyagelvű, szabadgondolkodó

lehető

melléknév
 • elérhető, elképzelhető, megvalósítható, megoldható, kivitelezhető, kivihető, lehetséges, valószínű, potenciális (idegen), virtuális (idegen), eventuális (idegen)

mindentudó

melléknév
 • bölcs, orákulum (régies), tudós, polihisztor (idegen)
 • (pejoratív): nagyokos, tudálékos, tudákos (tájnyelvi), kisokos (bizalmas)

nekitámad

ige
 • nekiesik, nekiugrik, nekiront, nekimegy, ráront, rátör, ráveti magát, rátámad, kifakad, torkának ugrik, gorombáskodik (valakivel), nekifeszít (tájnyelvi)

körív

főnév
 • körvonal, görbület, hajlat

korosztály

főnév
 • évjárat, évfolyam, nemzedék

hozzáértés

főnév
 • szakismeret, szakértelem, avatottság, kompetencia (szaknyelvi), tudás, felkészültség, jártasság, gyakorlottság, ügyesség, készség, rátermettség

közlekedési

melléknév
 • forgalmi, közforgalmi

nevetgél

ige
 • kacarászik, heherészik, kuncog, vihog, vihorászik, viháncol, pukkadozik, gurguláz, röhécsel, röhigcsél (tájnyelvi)

oldalszakáll

főnév
 • pofaszakáll, barkó, pakombart (régies), pajesz, császárszakáll, kotlett (régies)

disszonáns

melléknév
 • diszharmonikus, összhangtalan, széthangzó, fülsértő, fülhasogató, kakofonikus (idegen)
 • zavaró, oda nem illő, össze nem illő, kirívó, elütő

rendszertelen

melléknév
 • zavaros, zűrzavaros, kusza, ötletszerű, tervszerűtlen, szeszélyes, szabálytalan, következetlen, logikátlan (idegen), rendezetlen, rendetlen, összevissza, ametodikus (idegen)
 • véletlen, véletlenszerű, tetszőleges, esetleges

pénzeszsák

főnév
 • milliomos, tőkepénzes

mondanivaló

főnév
 • mondandó, közlendő, közölnivaló, mondóka
 • tartalom, belbecs (választékos), üzenet(választékos)

mérce

főnév
 • mérőeszköz, mérőműszer, mérőedény, mérőléc, mérőrúd, mérővessző, colstok, méterrúd, méter, szintmérő, vízállásjelző, vízállásmérő, ugrómérce, kitűzőrúd
 • (régies): mérő, gabonamérték
 • mérték, igény, követelmény, szint, kánon (szaknyelvi), norma, etalon (szaknyelvi)

nagyhét

főnév
 • húsvét hete, szenthét (tájnyelvi), sanyarúhét (tájnyelvi)

pátria

főnév
 • szülőföld, haza, hon (választékos)
 • lakóhely, lakhely

mozgat

ige
 • forgat, teker, ringat, lóbál, lenget, csóvál, tol, hajt, lök, húz, vonszol, működtet, limbál (tájnyelvi), bingat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi)
 • vezet, irányít, koordinál, összehangol, sarkall, ösztökél, noszogat, ösztönöz, motivál
 • befolyásol, zsinóron rángat, orránál fogva vezet, rávisz, rávesz
 • manipulál

megfest

ige
 • befest, beszínez
 • lefest, ábrázol, vászonra visz, megrajzol

napsugár

főnév
 • napsütés, napfény

penészes

melléknév
 • pimpós (tájnyelvi), gubás (tájnyelvi), penyveteg (tájnyelvi, régies), romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi), varas (régies)
 • dohos, nyirkos, nedves, mohos (tájnyelvi)