mélytányér szinonimái

főnév
 • levesestányér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sakkozik

ige
 • sakkjátszmát folytat
 • (bizalmas): taktikázik, manőverezik, játszik (pejoratív)
 • (szleng): felmos, fókázik (szleng)

ólomkristály

főnév
 • kristályüveg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mélytányér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megszeg

ige
 • kettévág, felvág, megvág, megmetsz (tájnyelvi), megszel, felszel, megkezd, megtör
 • áthág, megsért, semmibe vesz, elrúg, fölrúg, kijátszik, megtör, túllép, átlép, violál (régies)
 • (megszegi magát) (tájnyelvi): megmakacsolja magát

magyartalan

melléknév
 • idegenes, idegenszerű
 • (régies): hazafiatlan

locsoló

főnév
 • öntözőkanna, locsolókanna
 • vízfecskendő, gumitömlő, slag (bizalmas)
 • locsolóautó, locsolókocsi, öntözőkocsi
 • (húsvétkor): locsolkodó, öntözködő, öntöző

külpolitika

főnév
 • külügy

megvigasztal

ige
 • vigaszt nyújt, felszárítja a könnyeit, letörli könnyeit

mozgó II.

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

kocsiút

főnév
 • úttest, pályatest, utca, út

kitilt

ige
 • kiutasít, kikerget, kitesz, kirak, kidob, kipenderít, kihajít, kitaszít, kiközösít, kiátkoz, relegál (régies), eltilalmaz (tájnyelvi), kilakoltat, kitelepít, kitoloncol, száműz, számkivet, deportál, internál (idegen)
 • kizár, kirekeszt

hemzseg

ige
 • nyüzsög, tolong, özönlik, rajzik, zsibong, bizseg (tájnyelvi), bozsog (tájnyelvi), pezseg (régies), pizseg (tájnyelvi)
 • bővelkedik, tele van (valamivel)(valaminek)

kormányoz

ige
 • vezet, hajt
 • navigál (szaknyelvi), kalauzol
 • irányít, igazgat, hatalmat gyakorol, uralkodik, parancsnokol (régies), vezérel, országol (régies), regnál (régies)

műfaj

főnév
 • genre (idegen), zsáner (régies)
 • irály (régies)

nyájas

melléknév
 • kedves, barátságos, szíves, szívélyes, jóindulatú, jóságos, kegyes (régies), jámbor, szelíd, emberséges, jószívű, készséges, előzékeny, kellemes, közvetlen, udvarias, joviális (régies), affábilis (régies)
 • mézesmázos, leereszkedő, behízelgő, émelyítő

csordul

ige
 • csurran, cseppen

rácsap

ige
 • rádob, rátesz, rávág, ráhajít, rávet, odacsap, rálök
 • rácsuk, odacsuk, rázár, odazár
 • ráver, ráüt, ráhúz, odaüt, megüt, odavág, lesújt, rásuhint, rásóz (bizalmas), csappant (tájnyelvi), rálegyint (régies)
 • lecsap, rátámad, megtámad, szétüt, közévág, ráront, rátör, rárohan, lerohan, megostromol, megrohamoz

páciens

főnév
 • beteg, delikvens (tréfás)

menedék

főnév
 • rejtek, rejtekhely, menedékhely, búvóhely, fedezék, odú, menhely, enyhhely (régies), óvóhely
 • mentsvár, védőszárny, oltalom, azílium (régies)
 • (régies): lejtő

megsemmisít

ige
 • eltüntet, romba dönt, eltöröl a föld színéről, ledönt, elpusztít, tönkretesz
 • eléget, eltüzel, elhamvaszt
 • szétzúz, tönkrever, összezúz, likvidál, annullál
 • ártalmatlanná tesz, hatástalanít, semlegesít
 • (szaknyelvi): hatályon kívül helyez, hatálytalanít, érvénytelenít, érvénytelenné nyilvánít, semminek nyilvánít, sztorníroz, visszavon, keresztülhúz
 • felgöngyölít, felszámol, felőröl, felmorzsol, szétver, legyőz, kiirt, megszüntet
 • elemészt, felemészt
 • összetör, lesújt, megbénít
 • megdönt, eltapos, eltipor
 • szertefoszlat, szétfoszlat

mirelit

melléknév
 • mélyhűtött, mélyhűtésű, fagyasztott, gyorsfagyasztott, konyhakész

összeszerez

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

mérlegelés

főnév
 • latolgatás, fontolgatás, töprengés, okoskodás, meggondolás, körültekintés, konszideráció (idegen), tépelődés, gondolkodás, elmélkedés, elbírálás, rágódás
 • megmérés, mázsálás
 • felbecsülés, taksálás, becslés, kalkulálás, számvetés

manzárd

főnév
 • padlásszoba, manzárdszoba, padlástér

monoteizmus

főnév
 • egyistenhit

ötszázforintos

főnév
 • ötszázas (bizalmas), lila (szleng), ady (szleng), öt kiló (szleng)