pasztőrözött szinonimái

melléknév
 • pasztörizált, csírátlanított, csíramentes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lakosság

főnév
 • népesség, populáció

növényház

főnév
 • melegház, üvegház, pálmaház, télikert
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pasztőrözött szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

páciens

főnév
 • beteg, delikvens (tréfás)

nyomdász

főnév
 • könyvnyomtató, szedő, nyomdai munkás, tipográfus (régies)

nosza

módosítószó
 • (bizalmas): rajta!, uccu!, uzsgyi!, előre!, hajrá!

mindenütt

határozószó
 • mindenhol, széltében-hosszában, úton-útfélén, lépten-nyomon, jobbra-balra, világszerte, körös-körül, szerteszerint (régies), mindenfelé, akárhol Sz: a szélrózsa minden irányában; égen és földön; amerre csak a szem ellát

paratölgy

főnév
 • kéregfa, parafa

pozitúra

főnév
 • testtartás, testhelyzet, helyzet
 • póz

megkérd, megkérdez

ige
 • érdeklődik, tudakol, megtudakol, meginterjúvol, kérdez, kérdezősködik, kérdezget, faggatózik, puhatol, firtat, feszeget, tudakolózik (választékos), megtudakoz, appellál (régies), interpellál (szaknyelvi), elkérdez (tájnyelvi), felkérd (tájnyelvi), megtudokál (tájnyelvi)(valakinek)

megfontol

ige
 • latolgat, mérlegel, meghány-vet, fontolgat, átgondol, számításba vesz, számot vet (valamivel), meggondol, végiggondol, megrág, fontolóra vesz, latra vet, meghánytorgat (régies), konsziderál (idegen), felgondol (tájnyelvi), töprenkedik, tépelődik, töri a fejét, megvizsgál, töpreng, tűnődik, rágódik, morfondíroz, tekintetbe vesz

kiköszörül

ige
 • kifen, kiélesít
 • kijavít, helyrehoz, jóvátesz

megrohad

ige
 • megrothad (választékos), megposhad, megbuggyan (bizalmas), tönkremegy, megromlik

protestáns

főnév, melléknév
 • református, evangélikus, unitárius, keresztyén

rendezett

melléknév
 • áttekinthető, érthető, világos, logikus, összefüggő, koherens (szaknyelvi), tiszta, olvasható
 • ápolt, gondozott, jól fésült, nett
 • tisztes, megállapodott, kiegyensúlyozott, konszolidált, stabil
 • fegyelmezett, katonás, engedelmes, összeszedett

evés

főnév
 • étkezés, kosztolás (bizalmas), táplálkozás, falatozás, lakmározás, falás, kajálás (szleng), burkolás (szleng), zaba (szleng), zabálás (szleng), pofázás (szleng), habzsolás (pejoratív), rágcsálás, majszolás, kanalazás

szörnyű

melléknév
 • szörnyűséges, borzalmas, borzasztó, félelmetes, hátborzongató, hajmeresztő, elképesztő, rettenetes, rettentő, riasztó, ijesztő, iszonyú, iszonyatos, pokoli, őrjítő, rémes, rémítő, förtelmes, katasztrofális, terribilis (idegen)
 • ádáz, bősz, utálatos, undok, veszekedett, ocsmány, kriminális (bizalmas), vérlázító, vérfagyasztó, tragikus, égbekiáltó
 • nagyfokú, mérhetetlen, éktelen, horribilis, roppant, irtózatos, rettentő, monstruózus (idegen)

sűrű I.

melléknév
 • dús (választékos), buja
 • tömött, tömény, tömör, gazdag, bőséges, buhagos (tájnyelvi)
 • mély (erdő)
 • vastag
 • tömzsi, vaskos, zömök
 • gyakori, többszöri, mindennapi, hétköznapi, ismétlődő

patika

főnév
 • gyógyszertár, apotéka (régies)
 • (régies): orvosság, gyógyszer, ír (választékos)

összezsúfol

ige
 • összeprésel, összeszorít, bezsúfol, tömörít
 • összezár

plántál

ige
 • (régies): palántáz, palántál, ültet, telepít
 • állít, odaerősít
 • beleolt, meggyökereztet

stoppol1

ige
 • foltoz, bestoppol, bevarr, besző, (lyukat) töm

pénzeszsák

főnév
 • milliomos, tőkepénzes

nyűgös

melléknév
 • panaszkodó, sírdogáló, rosszkedvű, morcos, nyafka (pejoratív), nyafogó, mísz (bizalmas), cvíder (tájnyelvi), kösznye (tájnyelvi), durcás (bizalmas), ingerlékeny, duzzogó, sírós, nyavalygó, morózus, dacos, kelletlen, morc
 • zsémbes, zsörtölődő
 • (tájnyelvi): terhes, kínos, kellemetlen

pontosan

határozószó
 • pontban, pontra, percre, hajszálpontosan, halálpontosan (bizalmas), teljesen, kétségtelenül, hajszálra, egészen, éppen, szakasztott, pont, tényleg, határozottan, kereken, töviről hegyire
 • gondosan, alaposan, akkurátusan (régies), világosan, hibátlanul, tisztán, jól
 • időben, idejében, késedelem nélkül, jókor

süldő II.

főnév
 • malac, gódina (tájnyelvi)