határozatlan szinonimái

melléknév
 • meghatározatlan, eldöntetlen, indeterminált (idegen), kétes, kétséges, pontatlan, körvonalazatlan
 • ingadozó, ingatag, labilis, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, erélytelen, habozó Sz: akar is valamit, nem is
 • elmosódó, elmosódott, ködös, homályos, kialakulatlan, téveteg, semmilyen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jaj I.

indulatszó
 • juj (bizalmas), jujuj (bizalmas), ajvé (bizalmas), ajaj (bizalmas)
 • hő, ó (régies), hej, ej, hah

összegabalyít

ige
 • összezavar, összekuszál, összegubancol (bizalmas), összecsomóz
 • komplikál, összebonyolít, összeforgat, felforgat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a határozatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hallgató I.

melléknév
 • néma, fülelő, figyelő, csendes
 • szótlan, hangtalan

fülsiketítő

melléknév
 • fülhasogató, fülsértő, fülrepesztő, fülhasító, éles, harsány, harsogó, erős, eget verő, mennydörgő, velőtrázó

földesúr

főnév
 • földbirtokos, nagybirtokos, bojár, uraság (régies), jószágbirtokos (régies)

felken, fölken

ige
 • odaken, ráken
 • felszentel, felavat

harcias

melléknév
 • harcos, katonás, hadi, háborús, harckedvelő, vérszomjas, marciális (régies), bellicosus (régies)
 • veszekedős, kötekedő, támadó, hadakozó, agresszív, civakodó, verekedős, házsártos, kardos, ellentmondást nem tűrő, pattogó (bizalmas)

hold1

főnév
 • holdkorong, holdtányér, holdsarló, istenkalácsa (tájnyelvi)
 • holdvilág, holdfény, holdsugár
 • mellékbolygó
 • mesterséges bolygó, műbolygó, műhold, mesterséges hold, szatellit (idegen), szputnyik
 • (régies): holdhónap
 • (lovon): hóka, csillag, fehér folt

pöfög

ige
 • gőzt ereszt, töfög (bizalmas), pufog
 • méltatlankodik
 • bosszankodik, háborog
 • dohog, morog, dúl-fúl
 • pöfékel, füstöl, füstöt ereget, pipázik, dohányzik
 • (tájnyelvi): (kelő tészta) pukkog
 • (tájnyelvi): (erjedő bor) puttyog
 • szellent, fingik, poszog (tájnyelvi), elszólja magát (tréfás)

erkölcs

főnév
 • morál, ethosz (idegen), erkölcsiség, erkölcsösség, móres (bizalmas), etika (szaknyelvi), erény, erényesség

énekel

ige
 • dalol, dalolgat, nótázik, trillázik, zengedez (választékos), zeng, zöngicsél, gajdol (tájnyelvi), gajdolász (tájnyelvi), kornyikál, nyávog (pejoratív), hangicsál (régies), kántál, óbégat, dúdol, dudorászik, dajnál (tájnyelvi), dallikázik (tájnyelvi)
 • (madár): szól, fütyül, csattog, csicsereg, csiripel, csivitel, csipog, hangicsál (régies)

bulvár

főnév
 • körút

etnikum

főnév
 • népcsoport, nép, nemzetiség, kisebbség

hozzáértés

főnév
 • szakismeret, szakértelem, avatottság, kompetencia (szaknyelvi), tudás, felkészültség, jártasság, gyakorlottság, ügyesség, készség, rátermettség

inspiráció

főnév
 • sugallat, ihlet, késztetés, ösztönzés, ráhatás, ötlet, szuggesztió (választékos), impulzus (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): belélegzés, beszívás, inhalálás (szaknyelvi)

kohó

főnév
 • kemence, ércolvasztó, olvasztókemence, nagyolvasztó, huta (szaknyelvi), vinnye (régies)

kerékpáros

főnév
 • biciklis, biciklista, bicajos (bizalmas), bringás (szleng), velocipédista (régies), cangás (szleng)

hatásfok

főnév
 • teljesítmény, intenzitás, erősség, hatékonyság

hálálkodik

ige
 • hálát ad, megköszön, köszönetet nyilvánít, hálaistenkedik (tájnyelvi), hálistenkedik (tájnyelvi), istenkedik (tájnyelvi) Sz: a lába nyomát is csókolja

hideglelés

főnév
 • hidegrázás, hidegláz, lázroham, láz, hidegmenés (tájnyelvi), diderláz (régies)
 • fázás, reszketés, vacogás, remegés, borzongás, didergés
 • harmadnapos hideglelés, malária, váltóláz, mocsárláz (régies)

kengyelfutó

főnév
 • futár (régies), hírnök, hírvivő, kurír (régies), gyorsfutár (régies)
 • pajzshordozó, fegyverhordó, csatlós

házbeli

melléknév, főnév
 • szomszéd
 • otthoni, ott lakó

gally

főnév
 • ág, faág, vessző, hajtás, sarj, ágfa, gallyfa, rőzse, nyesedék, carak (tájnyelvi), csalit (tájnyelvi), csebere (tájnyelvi)
 • pálca, bot, virgács

hitelező

melléknév, főnév
 • kölcsönző, kölcsönadó, tőkés, tőkepénzes, bankár, uzsorás, kreditor (idegen)

kérdezget

ige
 • faggat, kérdezősködik, tudakozódik, tudakol, puhatolózik, tapogatózik, firtat, űz-fűz (tájnyelvi), feszeget, érdeklődik, firtogat (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)