megmagyarázhatatlan szinonimái

melléknév
 • érthetetlen, megfejthetetlen, rejtélyes, titokzatos, homályos, meghatározhatatlan, enigmatikus (idegen), összefüggéstelen, felfoghatatlan, értelmetlen
 • természetfölötti, földöntúli, kísérteties, rejtelmes, titkos, túlvilági, paranormális (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üdvözít

ige
 • megvált, üdvösséget szerez (valakinek)
 • boldogít, boldoggá tesz

vetésforgó

főnév
 • váltógazdaság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megmagyarázhatatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megesik

ige
 • megtörténik, előfordul, bekövetkezik, végbemegy, adódik, esetkezik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): teherbe esik, bajba jut, elbukik, úgy marad (bizalmas) Sz: lehull a pártája

lelkiismeret-furdalá

főnév
 • lelkifurdalás, bűntudat, töredelem (régies), megbánás, önvád, kétség
 • bűnbánat

lefordít

ige
 • tolmácsol, átültet, visszaad
 • magyaráz, interpretál

könyököl

ige
 • támaszkodik, megtámaszkodik, rátámaszkodik, nehezedik, dől, dülleszkedik (tájnyelvi), tehénkedik (bizalmas)
 • törtet, tolakodik, nyomul, nyomakodik, furakodik, furakszik, pedálozik (szleng), tülekedik, dúródik (tájnyelvi)

megintés

főnév
 • figyelmeztetés, rendreutasítás, szidás, összeszidás, megrovás, feddés (választékos), korholás, szidalom, dorgálás, fejmosás (bizalmas), pirongatás, lehordás (bizalmas), leckéztetés, ledorongolás (bizalmas), intés, fincoltatás (tájnyelvi), lelkifröccs (bizalmas), hegyi beszéd (szleng), prédikáció (bizalmas)

menetel II.

főnév
 • út, menés, menet, mozgás, vonulás, gyaloglás

vívódik

ige
 • viaskodik, tusakodik, kínlódik, küszködik, birkózik (valamivel), töpreng, tipródik, tépelődik

kilel

ige
 • (tájnyelvi): kigondol, kieszel, kitalál
 • (tájnyelvi): megtud, rájön (valamire)

kifest

ige
 • kimázol, kiszínez, kimeszel, bepiktoroz (tájnyelvi)
 • (arcot): kikészít, sminkel, bemeszel (tájnyelvi), kendőz (régies)

halott II.

főnév
 • holttest, tetem, hulla, porhüvely, megboldogult, elhunyt
 • dög (szleng)

kiskatona

főnév
 • újonc, kopasz (bizalmas)

mérv

főnév
 • mérték, arány, fok

műkedvelő

melléknév
 • amatőr, laikus, öntevékeny, nem hivatásos, műszerető (régies), műbarát (régies)
 • avatatlan, dilettáns, kontár, pancser (szleng)(bizalmas)

cinizmus

főnév
 • kiábrándultság, kétkedés, fásultság, szenvtelenség, közönyösség, érdektelenség, szkepticizmus (idegen)
 • szemtelenség, arcátlanság, pimaszság

pipere

főnév
 • cicoma, ficsere (régies), illatszer
 • (régies): ék, ékítmény, cifraság
 • fehérnemű
 • szépségápolás, szépítkezés
 • cifrálkodás, fényűzés
 • (régies): trágya, gané (tájnyelvi)

osztatlan

melléknév
 • csonkítatlan, csorbítatlan, hiánytalan, egy, egész, egységes, tagolatlan, ép, érintetlen, teljes, tökéletes
 • általános, egyhangú, egynemű

megmenekül

ige
 • életben marad
 • kikerül (bajból), megmenekedik (tájnyelvi), megmentődik (tájnyelvi), megszökik, elillan, elmenekül,
 • megszabadul, kibontakozik

megelőz

ige
 • lehagy, elhagy, leelőz, maga mögött hagy, maga mögé utasít, elébe vág, elébe kerül, leköröz (bizalmas), túlhalad, lefut, elhúz (bizalmas), meghalad
 • túlszárnyal, szuperál (bizalmas), felülmúl, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túltesz (valakin)
 • megakadályoz, meggátol, kivéd, kikerül, meghiúsít, elhárít, elejét veszi, útját állja, gátat vet (valaminek), preveniál (idegen)

megütközik

ige
 • összecsap, megmérkőzik, megküzd, ütközetbe bocsátkozik, harcba bocsátkozik, felveszi a harcot, összeütközik, csatát vív
 • (valamin): megbotránkozik, fennakad, meglepődik, megdöbben, skandalizálódik (idegen), felütközik (tájnyelvi), megütődik (régies), megrökönyödik, meghökken, elszörnyed, fölháborodik
 • megbántódik, megharagszik(valami fölött)

organizáció

főnév
 • szervezés, rendezés
 • szervezet, intézmény
 • struktúra

megpukkad

ige
 • szétszakad, szétreped, felrobban, elpattan, megreped
 • szétrobban (bizalmas), zabos lesz (szleng), mérges lesz, eleszi a méreg, szétveti a feszültség, megszakad, begőzöl (bizalmas)

lépten-nyomon

határozószó
 • minduntalan, gyakran, gyakorta, egyre, egyre-másra, derűre-borúra, nyakra-főre, unos-untalan, unos-untig, sokszor, sűrűn, untalan, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), éjjel-nappal, szüntelen, szüntelenül, szakadatlan, szakadatlanul
 • mindenütt

mellébeszélés

főnév
 • köntörfalazás, kertelés, melléduma (szleng), szócséplés, szószaporítás, csűrés-csavarás, zagyvaság, zöldség, mesebeszéd, blabla (bizalmas), halandzsa (bizalmas), hamuka (szleng), hanta (szleng), sóder (szleng), púder (szleng), kamu (szleng), rizsa (szleng), smonca (szleng)

ószeres

főnév
 • ócskás (régies), zsibárus, házaló, handlé (régies), rongyszedő (régies)