pipere szinonimái

főnév
 • cicoma, ficsere (régies), illatszer
 • (régies): ék, ékítmény, cifraság
 • fehérnemű
 • szépségápolás, szépítkezés
 • cifrálkodás, fényűzés
 • (régies): trágya, gané (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

légnemű

melléknév
 • gáznemű, illó
 • gázszerű

felképel, fölképel

ige
 • felpofoz, megpofoz, képen teremt, arcul üt, pofon üt, pofon csap, lekever egyet (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pipere szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

passzus

főnév
 • (választékos): szakasz, rész, paragrafus, hely, bekezdés, egység, fejezet
 • (régies): útlevél
 • marhalevél, járatlevél, marhajárat, marhapasszus, rédia (tájnyelvi)

olló1

főnév
 • fonalvágó (régies)

nyűgös

melléknév
 • panaszkodó, sírdogáló, rosszkedvű, morcos, nyafka (pejoratív), nyafogó, mísz (bizalmas), cvíder (tájnyelvi), kösznye (tájnyelvi), durcás (bizalmas), ingerlékeny, duzzogó, sírós, nyavalygó, morózus, dacos, kelletlen, morc
 • zsémbes, zsörtölődő
 • (tájnyelvi): terhes, kínos, kellemetlen

munkaerő

főnév
 • munkavállaló, munkás, dolgozó, alkalmazott
 • munkabírás, energia

peres, pörös

melléknév
 • pereskedő, perlekedő
 • vádoló
 • vitás, vitatott, kétes, polemikus
 • (régies): vitatkozó, nyelves

ráerősít

ige
 • felerősít, odaerősít, odarögzít, rögzít, odaköt, ráköt, rákötöz, rászorít, rákapcsol, odakapcsol, hozzáerősít, hozzákötöz, fixál(valamit valamiről)

megszámoz

ige
 • numerál (idegen)

megnémul

ige
 • elhallgat, megkukul (bizalmas), egy kukkot sem szól, eláll a szava, meg se mukkan(valaminek)

kisurran

ige
 • kiszökik, kioson, kilopódzik, kibújik, kicsúszik, kisuhan, kimenekül, kisettenkedik, kisompolyog, kisunnyog (bizalmas), kitakarodik, kifirren (tájnyelvi), kisuttyan (tájnyelvi), kisuvad (tájnyelvi)

melegít

ige
 • felmelegít, fűt, átfűt, hevít, izzít
 • meleget ad
 • melegen tart, melenget

rándít

ige
 • ránt, húz, megránt
 • (vállat): ránt, von, vonogat, vonít (régies)

román1

melléknév, főnév
 • romániai, oláh, vlach (régies)

fegyveres I.

melléknév
 • felfegyverzett, katonai

támadó I.

melléknév
 • agresszív, erőszakos, harcos, ellenséges, harcias, harapós
 • ostromló, rohamozó, offenzív (idegen), betörő, benyomuló, berontó
 • (régies): keletkező, születő

szarkaláb

főnév
 • sarkantyúvirág, királyvirág, mezei sarkantyú, sarkantyúfű, sarkantyútaraj, sarkasfű, sarkvirág, dalisarkantyú, vitézsarkantyú (régies), csókaláb (tájnyelvi)
 • ákombákom, macskakaparás
 • ránc

pirinyó

melléknév
 • apró, pici, icipici, parányi, csöppnyi, pöttömnyi, morzsányi, mákszemnyi, szikrányi, fikarcnyi, jottányi, miniatűr, mikroszkopikus

pártfogás

főnév
 • pártolás, támogatás, protezsálás (bizalmas), protekció, jóindulat, kegy (választékos), fávor (régies), patronátus (régies), patronázs (régies)(bizalmas)(választékos)(bizalmas)
 • védelem, oltalom, gondviselés, égisz (választékos), védőszárny (választékos), védőpajzs
 • védnökség

prognózis

főnév
 • előrejelzés, jóslat, jövendölés, előrelátás, előérzet, sejtés, előirányzat

szalonnabőr

főnév
 • bőrke, bürke (tájnyelvi)

pokol

főnév
 • alvilág, örök kínok helye, gyehenna, infernó (idegen), Hadész (idegen), seol (idegen)
 • szenvedés, gyötrelem
 • kárhozat

ordít

ige
 • üvölt, ordítozik, ordibál, bömböl, rivall, harsog, vonít, kurjongat, hangoskodik, lármázik, kiabál
 • acsarkodik
 • sír, zokog
 • jajveszékel
 • zúg, süvít, süvölt, bőg, tutul (bizalmas)
 • sikít, lerí, kiütközik, kitűnik, rikít (tájnyelvi)

purdé

főnév
 • cigánygyerek, romagyerek, rajkó (bizalmas), purcenás (régies)
 • (jelzőként): meztelen, csupasz, ruhátlan

szapora II.

főnév
 • (tájnyelvi): szaporulat
 • (tájnyelvi): hasmenés