megintés szinonimái

főnév
 • figyelmeztetés, rendreutasítás, szidás, összeszidás, megrovás, feddés (választékos), korholás, szidalom, dorgálás, fejmosás (bizalmas), pirongatás, lehordás (bizalmas), leckéztetés, ledorongolás (bizalmas), intés, fincoltatás (tájnyelvi), lelkifröccs (bizalmas), hegyi beszéd (szleng), prédikáció (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lerombol

ige
 • ledönt, szétrombol, elrombol, romba dönt, rommá tesz, letarol, leront, feldúl, szétdúl, lebombáz, elpusztít, a földdel egyenlővé tesz, felprédál (régies), elenyésztet (régies)
 • (hírnevet): tönkretesz, lejárat
 • (társadalmi jelenséget): megdönt, megsemmisít, felszámol, szétver
 • (tájnyelvi): kidönt (fát), ledönt

fényképezőgép

főnév
 • fotográfmasina (régies), fotográf-apparátus (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megintés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megbolondul

ige
 • megőrül, megzavarodik, megháborodik, becsavarodik (bizalmas), bedilizik (bizalmas), meghabarodik (tájnyelvi), megbomlik (választékos), meghibban, meggárgyul (tájnyelvi), megcsábul (tájnyelvi), megbódul (tájnyelvi), meghőbörödik (tájnyelvi), begolyózik (szleng), megbuggyan (szleng), bezsong (szleng), bepörög (szleng) Sz: belénmagot eszik; bomlik a sütnivalója; búcsút vesz az eszétől; elborul az elméje; elmegy az esze; elmennek neki hazulról; kificamodik az esze; lábaszárába szalad az esze; kifut az esze velőstül; megbomlik a kereke; megbomlik az esze; megbomlik az agya; megkapja a dilihoppot; megzavarodott, mint a macska a fiadzás után; moly ette meg a régi eszét; nadragulyát evett

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

látvány

főnév
 • látás (régies), panoráma, perspektíva
 • kép, kilátás, nézedelem (régies)
 • tünemény, fenomén (régies)
 • aspektus, szcéna (régies), jelenet

korsó

főnév
 • kancsó, köcsög, amfora (idegen), butykos, bugyka (régies), gambács (tájnyelvi)
 • söröskorsó, söröskancsó, krigli (bizalmas), ibrik (tájnyelvi)
 • vizeskorsó

megfoszt

ige
 • elvesz, elragad, elüt, kizsebel (bizalmas), megkopaszt, meghámoz (szleng), kifoszt, megtolvajol (tájnyelvi), kirabol, kiforgat, kisemmiz

méhészet

főnév
 • méhtenyésztés, méhészkedés, apicultura (idegen)

visszafog

ige
 • visszatart, megállít, tartóztat, fékez, türtőztet, elfojt, feltart, hátráltat, akadályoz, megzaboláz, féken tart, korlátoz
 • levon, visszatart
 • tompít, mérsékel, elnyom

kihágás

főnév
 • törvényszegés, szabályszegés, szabálysértés, rendbontás, garázdálkodás, csendháborítás, vétség, vétek, áthágás, megszegés, botlás, törvénytelenség, eltévelyedés, jogsértés, jogtiprás, excesszus (idegen)

kibontakozik

ige
 • kibontja magát, kiszabadítja magát, kikászálódik, kifejlik
 • kirajzolódik, előtűnik, megmutatkozik, jelentkezik, kiválik
 • kialakul, kiformálódik, kifejlődik, kivirágzik, megizmosodik, beérik, kiforr, kifejtekezik (régies), kifejtőzik (régies)

hajótörés

főnév
 • hajókatasztrófa, hajókár, hajószerencsétlenség
 • sikertelenség, bukás

kiolvasó

főnév
 • kiszámoló, mondóka

menetlevél

főnév
 • útiparancs, fuvarlevél, útilevél, menlevél

muff

főnév
 • karmantyú (régies), tuszli (régies)
 • karvédő, könyökvédő
 • (szleng): hüvely, vagina (szaknyelvi), moha (szleng), buksza (szleng), tarisznya (szleng), bögre (szleng)
 • (szleng): nő, szuka (durva), kurva (durva), ribanc (durva)

cél

főnév
 • célkitűzés, terv, program, törekvés
 • elképzelés, elgondolás, szándék, óhaj, célzat, intenció (idegen)
 • rendeltetés, értelem, destináció (idegen)
 • végállomás, célállomás
 • céltábla, céltárgy, célpont, csapás (szaknyelvi), lőirány (szaknyelvi)

peres, pörös

melléknév
 • pereskedő, perlekedő
 • vádoló
 • vitás, vitatott, kétes, polemikus
 • (régies): vitatkozó, nyelves

optimális

melléknév
 • legkedvezőbb, legjobb, eszményi

megittasodik

ige
 • megrészegedik, felönt a garatra, lerészegedik, becsíp, berúg, leissza magát, gajdosodik (régies), beszeszel (bizalmas)
 • megmámorosodik, megrészegül, megittasul (választékos), elbódul

megbabonáz

ige
 • megront, megboszorkányoz, megbűvöl, megigéz, megver, delejez (régies), elvarázsol, megvarázsol (tájnyelvi)
 • elragad, lenyűgöz, elszédít, elkábít, elbódít, elkápráztat, lebilincsel, vonz, elbájol, fascinál (idegen), megkap

megszeret

ige
 • megkedvel, beleszeret (valakibe), szívébe zár, megbarátkozik (valakivel, valamivel)

olajmező

főnév
 • olajlelőhely, olajvidék

megmagyarázhatatlan

melléknév
 • érthetetlen, megfejthetetlen, rejtélyes, titokzatos, homályos, meghatározhatatlan, enigmatikus (idegen), összefüggéstelen, felfoghatatlan, értelmetlen
 • természetfölötti, földöntúli, kísérteties, rejtelmes, titkos, túlvilági, paranormális (idegen)

lélegzik

ige
 • lélegzetet vesz, respirál (idegen), liheg, szuszog, sóhajt, lehel, zihál, szuflál (tájnyelvi), fúj, fújtat
 • él

megtöröl, megtörül

ige
 • letöröl, (edényt) eltöröl, megfényesít, megdörgöl, megtisztít

ondó

főnév
 • mag, férfimag, sperma, pőc (régies), geci (durva), brinza (szleng), trutymó (szleng), trutyi (szleng)