megfellebbez szinonimái

ige
 • megtámad, megvétóz, megapellál (tájnyelvi), megprotestál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

puska

főnév
 • lőfegyver, karabély, flinta (régies), muskéta (régies), mordály, mannlicher (régies), pukkantó (szleng), gitár (szleng)
 • segédeszköz, sillabusz (idegen), mankó (bizalmas)
 • (szleng): hímvessző, fallosz (szaknyelvi), pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, nemzőtag (választékos), fütyi (bizalmas), farok (bizalmas), kuki (bizalmas)
 • (szleng): injekciós tű, fecskendő, fecske (szleng)

hegycsúcs

főnév
 • csúcs, hegyorom, orom, hegyormó (régies), hegytető, tető, hegyfok, magaslat, hegykúp (régies), fokocska (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfellebbez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

maszatol

ige
 • összeken, összemázol, összekoszol, bemocskol, bepiszkít, beszennyez
 • elken, szétdörzsöl
 • babrál, pepecsel, pacsmagol, pingál

lebarnít

ige
 • (szleng): leszid, letol (bizalmas), leszúr
 • megszégyenít

labdázik

ige
 • lasztizik (szleng), csingázik (tájnyelvi), gurgulázik (tájnyelvi)
 • (valakivel): ide-oda dobál, hány
 • küldözget

konda

főnév
 • disznócsorda, csorda, csürhe

megcibál

melléknév
 • megrángat, megtép, meghuzigál, meghúzogat
 • megtépáz

megszüntet

ige
 • befejez, véget vet, eltöröl, berekeszt, eloszlat, elhárít, kiküszöböl, szupprimál (idegen), érvénytelenít, érvénytelenné tesz, felszámol, likvidál, sztorníroz
 • (fájdalmat): csillapít, enyhít
 • (betegséget): gyógyít, orvosol
 • (vérzést) elállít
 • használaton kívül helyez, hatályon kívül helyez, hatálytalanít, annullál (idegen), betilt
 • félbeszakaszt, szüneteltet, megszakít, felfüggeszt

viharvert

melléknév
 • viharedzett, megviselt, megrongált, elhasznált, kopott, rozzant, rozoga, nyűtt, viseltes

kicsapódik

ige
 • kitárul, kivágódik, kinyílik, felpattan
 • kiválik, koagulál (idegen), elkülönül
 • (biztosíték): kiég
 • (gőz, füst, láng): kicsap

készültség

főnév
 • készenlét, készület
 • képzettség, felkészültség, tudás

gyűszű

főnév
 • dedzsetár (tájnyelvi)

kikérdez

ige
 • kifaggat, kihallgat, kivallat, faktat (tájnyelvi), kitudakoz, kitudakol, inkvirál (idegen), kifarcinál (tájnyelvi)
 • egzaminál (régies), vizsgáztat, felkérdez, feleltet, számon kér

megveszteget

ige
 • megvásárol, megvesz, lepénzel, lefizet, lekenyerez, megken (szleng), korrumpál (idegen), bundázik (szleng), megfaggyúz (szleng), bezsebel (tájnyelvi) Sz: aranyírt ken a kezére (valakinek); hájazza a kereket, hogy jobban csússzon a szekér; megaranyozza a keze fejét (valakinek); megkeni a tenyerét (valakinek); megkeni a markát (valakinek); oldalba nyom (valakit)
 • megnyer, meghódít, elbűvöl, megigéz

módosul

ige
 • változik, alakul, modifikálódik (szaknyelvi), átalakul, transzformálódik, megváltozik, megmásul (régies), áthasonul (régies), átidomul (régies), elmozdul, eltolódik

buli

főnév
 • (bizalmas): mulatság, muri, eszem-iszom, vigalom, összejövetel, szórakozás, parti (bizalmas), banzáj (szleng), hepaj (szleng), hejehuja (bizalmas)
 • (szleng): vállalkozás, üzlet, munka, meló (szleng)
 • bűntett, bűntény, bűncselekmény, balitács (szleng), balhé (szleng), bűnvádi (szleng)

patetikus

melléknév
 • ünnepélyes, emelkedett, fenséges, fennkölt, szárnyaló, magasztos, méltóságteljes
 • dagályos, fellengzős, szenvelgő, sallangos, cikornyás
 • hatásvadász, teátrális, színpadias
 • lángoló, heves, szenvedélyes

odavet

ige
 • odadob, odahajít, odavág, odacsap
 • (hátat) nekitámaszt, odatámaszt, nekitámaszkodik, nekivet
 • kockáztat, feláldoz, lemond (valamiről)
 • odaír, papírra vet, odabiggyeszt
 • vázol, felvázol
 • hozzátold, hozzátesz

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

másfél

számnév
 • egy és fél, kettedfél (régies)

megold

ige
 • kibont, kibogoz, kioldoz
 • kigombol, kikapcsol, kicsavar, megereszt
 • megfejt, kitalál, kiderít, megbirkózik, rájön, desifríroz (szaknyelvi)
 • kiszámít
 • elintéz, végrehajt, elvégez, megcsinál, befejez, végbevisz, keresztülvisz, dűlőre visz, eligazít, elsimít, elboronál, elgereblyéz, elrendez, lerendez, áthidal, tisztáz, orvosol

objektív II.

főnév
 • tárgylencse, lencse
 • lencserendszer

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

legalább

határozószó
 • minimum, minimo calculo (idegen), legkevesebb, testvérek között is, csak
 • legalábbis

mégse, mégsem

határozószó
 • annak ellenére sem, csak azért sem

odasüt

ige
 • megéget, megpörköl, odakapat, odaéget, odakozmáltat
 • ráéget (jelet)
 • (nap): odatűz, odavilágít, odafekszik (tájnyelvi)