maszatol szinonimái

ige
 • összeken, összemázol, összekoszol, bemocskol, bepiszkít, beszennyez
 • elken, szétdörzsöl
 • babrál, pepecsel, pacsmagol, pingál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

atavizmus

főnév
 • visszaütés, visszafajzás, ősreütés

méltatlankodik

ige
 • elégedetlenkedik, tiltakozik, fölzúdul, fölháborodik, neheztel, indignálódik (régies), berzenkedik, megütközik, megbotránkozik, fennakad, durcáskodik (bizalmas), duzzog, felhúzza az orrát, sértve érzi magát, kárpálkodik (tájnyelvi), happog (tájnyelvi), dohog, böstörög (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a maszatol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lüke

melléknév
 • (bizalmas): buta, gügye, ütődött (bizalmas), idióta, mafla, oktondi, tökfilkó, fajankó, bamba, ügyefogyott

kurva

főnév
 • (durva): prostituált, örömlány (választékos), hivatásos, szajha, kokott (régies), utcalány, utcanő, ribanc (durva), némber, kurtizán (választékos), hetéra (választékos), szuka (durva), cafat, céda, rongy, lotyó (durva), ringyó (durva), rima (tájnyelvi), sarkcsillag (szleng), cafka (szleng), ágybetét (szleng), darab (szleng), kuruc (szleng), ká (szleng), fürdős (szleng), kéjnő (régies), kéjhölgy (régies)
 • (jelzőként): gyalázatos, szörnyű, rettenetes

közjog

főnév
 • államjog

kitart

ige
 • kinyújt, kiad
 • (pejoratív): eltart, pénzel, támogat, segít, gyámolít, fenntart, gondoskodik (valakiről)
 • (szaknyelvi): hangoztat, kizenget
 • (valaki, valami mellett): küzd, ragaszkodik (valamihez), hű (valamihez), megmarad (valami mellett), tartja magát
 • tűr, elszenved, elvisel, kibír, kiáll
 • (tájnyelvi): eltart, elegendő (valameddig), elég, megmarad

manikűr

főnév
 • körömápolás, kézápolás, manikűrözés (idegen)

megkritizál

ige
 • bírál, megbírál, megszid, helytelenít, hibáztat, gáncsol, megró, kifogásol, leszól, pocskondiáz, kárhoztat, kárpál (tájnyelvi), szemrehányást tesz

vélemény

főnév
 • vélekedés, megítélés, megjegyzés, észrevétel, hozzászólás, kommentár, minősítés, kritika, bírálat, ítélet
 • tanács, javaslat
 • ajánlás, felterjesztés, indítvány
 • álláspont, meggyőződés, elv, hit, felfogás, elgondolás, nézet

kerékkötő

főnév
 • gát, akadály
 • (tájnyelvi): keréktalp, féksaru, csúszóvas, torlasz, fék
 • keréklánc

kéjeleg

ige
 • gyönyörködik, élvezkedik, kéjkedik (régies), bujálkodik, tobzódik

gunyoros

melléknév
 • csúfondáros, élces, kaján, csípős, ironikus (idegen), maliciózus, szarkasztikus (választékos), szatirikus

kézzelfogható

melléknév
 • nyilvánvaló, konkrét, tényleges, valóságos, érzékelhető, anyagi, megfogható, megtapintható, érinthető, manifeszt (idegen), plasztikus, materiális, reális, kézenfekvő, evidens, percipiálható (idegen), adatszerű, pozitív, szemléletes, érthető, világos, természetes

megöregedik, megöreg

ige
 • megvénül, megkorosodik, megtörődik, megaggik (régies), élemedik (tájnyelvi), megvénhedik (régies), aggódik (tájnyelvi), megőszül, elvirágzik (választékos), elhervad (választékos) Sz: elérte a sok péntek (tájnyelvi); eljár felette az idő; eljár rajta az idő, mint az öreg lányon
 • berozsdásodik, eltompul

merev

melléknév
 • dermedt, feszes, rugalmatlan, sprőd (bizalmas), kemény, meredt, megmerevedett, mozdulatlan, rigid (idegen), stejf (idegen), hajlíthatatlan, meggémberedett
 • nehézkes, megrögzött, megcsontosodott, bénult, szokott, meggyökeresedett, hajthatatlan, vaskalapos, sztereotip (idegen)
 • kimért, szertartásos, előírásos, formális, hivatalos, rideg, lélektelen, szigorú, zord, katonás, dogmatikus, rigorózus (idegen)

bolondóra

főnév
 • bolondság, bolondéria, hülyeség, hisztéria, hiszti, hóbort, dili, szeszély, észzavarodás (tájnyelvi)

padlástér

főnév
 • manzárd, tetőtér, tetőemelet

nyavalya

főnév
 • (tájnyelvi): betegség, kór, kórság
 • járvány
 • fene, franc (tájnyelvi), rosseb (tájnyelvi)
 • nyavalyatörés, epilepszia (szaknyelvi), nehézség
 • (régies): nyomorúság, veszekedés

masszíroz

ige
 • gyúr, dögönyöz, ken (régies), dömöcköl (tájnyelvi), masszírol (tájnyelvi), maricskál (tájnyelvi), dörzsöl, gyömöszöl, nyomogat, nyomkod

lökés

főnév
 • taszítás, dobás, vetés, lendítés
 • ösztönzés, indítás, indíttatás, hajtóerő, löket (tréfás), impulzus (szaknyelvi), stósz (bizalmas), motiváció, rukk (idegen)
 • injekció (bizalmas)

meggondolatlan

melléknév
 • megfontolatlan, komolytalan, dőre, kelekótya, oktalan, szeleburdi, szeles, hebrencs, vigyázatlan, gondatlan, elhibázott, vakmerő, esztelen, könnyelmű, kajla, hebehurgya, magagondolatlan (régies), forrófejű, fejvesztett, ostoba, kelebóla (tájnyelvi), gyermekszó (tájnyelvi), sületlen, kapkodó, óvatlan, kótyagos, hűbelebalázs (bizalmas)
 • elhamarkodott, hirtelen, sietős, elkapkodott, korai

noszogat

ige
 • nógat, noszít (régies), unszol, ösztökél, ösztönöz, kapacitál, biztat, bátorít, buzdít, serkent, sarkall, sürget, piszkál, stimulál, szutyongat (tájnyelvi)
 • háborgat, zavar

megbánt

ige
 • megsért, lelkébe gázol, önérzetébe gázol, becsületébe gázol, vét (valaki ellen), inzultál, sértéssel illet, elszomorít, belemar, belerúg, megsebez Sz: belegyalogol a lelkébe; belegázol a lelkivilágába

kvintett

főnév
 • ötös

megindultság

főnév
 • meghatottság, elérzékenyülés, elérzékenyedés, meghatódás, megrendülés, megindulás (választékos), megilletődés, felindulás

nyalka

melléknév
 • kiöltözött, kicsinosított, kikent-kifent, kinyalt (bizalmas), tetszetős, kackiás, délceg, daliás, szemrevaló, snájdig (bizalmas), mutatós, fess, huszáros
 • (régies, tájnyelvi): büszke, kevély, hetyke, rátarti