megerősödik szinonimái

ige
 • megizmosodik, megedződik
 • erőre kap, lábra kap, összeszedi magát, megiperedik (tájnyelvi)(bizalmas)
 • meghízik, kitelik, kigömbölyödik, megvállasodik, megtestesedik, kipofásodik (tájnyelvi), kicombosodik (szleng)
 • konszolidálódik, megszilárdul
 • (gyanú): bizonyossá válik, bebizonyosodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelentőség

főnév
 • fontosság, horderő, súly, lényeg, kihatás, nyomaték, relevancia (szaknyelvi)
 • érdem, érték, becs

aggódik

ige
 • aggodalmaskodik, aggályoskodik, izgul, félt (valakit), nyugtalankodik, idegeskedik, szorong, gyötrődik, emészti magát, emésztődik, fél, tart (valamitől), eszi magát, aggóskodik (tájnyelvi), aggságoskodik (tájnyelvi), epeszti magát (régies), töprenkedik (régies), trémázik (szleng), görcsöl (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megerősödik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

maskara

főnév
 • álarc, maszk, álöltözet, álruha, jelmez, álalak (régies), maskarádé (régies), álca
 • álarcosbál, jelmezbál, maszkabál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): madárijesztő

lázálom

főnév
 • önkívület, kórálom (régies)
 • rémkép, rémlátomás, agyrém

kürt

főnév
 • (bizalmas): trombita, harsona, kornéta (régies), sófár (idegen)
 • tülök, duda, gőzsíp
 • sziréna

komótos

melléknév
 • kényelmes, ráérős, körülményes, kimért, lassú, meggondolt, megfontolt

megbízott I.

melléknév
 • ügyvivő, ügyvezető, kinevezett, meghatalmazott, felhatalmazott, bizományos (régies), illetékes, jogosult

megszid

ige
 • leszid, megdorgál, elővesz (valakit), figyelmeztet, felelősségre von, lehord (bizalmas), legorombít (bizalmas), megpirongat, megszapul (tájnyelvi), megfedd, megró, megrovásban részesít, megkorhol, rápirít, megmossa a fejét, megint, megleckéztet, letol (bizalmas), leteremtettéz, rendreutasít, leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), szemrehányást tesz, leszedi a keresztvizet (valakiről), ráncba szed, megreguláz, megtanítja emberségre, ledorongol (bizalmas), leszúr (bizalmas), lepocskondiáz, megkritizál, lebaltáz (szleng), legyaláz (tájnyelvi), elkeresztel (tájnyelvi), megcirmol (tájnyelvi), megzsémbel (tájnyelvi), leorrogat (régies), megpiszkol (tájnyelvi), lerámol (szleng), lebasz (durva)

vigadó

főnév
 • mulatóhely, bálterem, redut (idegen)

kibámul

ige
 • kinéz, kitekint

keserves II.

főnév
 • kesergő, siratóének, sirató

gyülekezet

főnév
 • gyülekezés, csoportosulás, társaság, társulás, csoport, sokaság, tömeg, menázs (régies), gyülevész (régies)
 • (protestáns): egyházközség, eklézsia, nyáj, fára (régies), hívők
 • (régies): tanácskozás, gyűlés

kiizzad

ige
 • megizzad, verítékezik, verejtékezik, kiveri a víz
 • kiválaszt
 • kierőlködik, létrehoz
 • előteremt, kiprésel, kifizet

megvall

ige
 • feltár, kinyilvánít, deklarál, hitet tesz (valami mellett), megmond, koncedál (szaknyelvi), elismer, bevall, meggyón, vallomást tesz

mizantróp

főnév
 • embergyűlölő, emberkerülő, aszociális

bugyor

főnév
 • batyu, csomag, motyó (bizalmas), poggyász, celecula (tájnyelvi), cucolék (tájnyelvi)

passzent

melléknév
 • pontos, megfelelő
 • szoros, testhez simuló, feszes, passzentos, passzos (bizalmas)

odanyújt

ige
 • átnyújt, átad, odaad, odatart
 • felkínál, felajánl, átenged

megétet

ige
 • megmérgez, eltesz láb alól

markolat

főnév
 • fogantyú, fogó, nyél, bóda (régies), griff (szaknyelvi)

megnéz

ige
 • megszemlél, megtekint, rátekint, pillantást vet, ráemeli a tekintetét, megbámul, szemügyre vesz, végigmustrál, szemrevételez, végigmér, fixíroz (bizalmas), mustrálgat, megszemel (tájnyelvi)
 • végignéz
 • kiolvas, leolvas, kikeres (valahonnan), meggyőződik
 • megvizsgál, megfigyel, megvizitál (tájnyelvi), tanulmányoz
 • meglátogat, vizitál
 • (tényállást): megfontol, megvizsgál, kivizsgál, fontolóra vesz

nyúlfarknyi

melléknév
 • rövid, kurta
 • kevés, csekély

meghallgatás

főnév
 • kihallgatás, audiencia (régies), udvarlás (régies)

lefagy

ige
 • megdermed, meggémberedik, elfagy
 • (szaknyelvi): leáll, leblokkol, (számítóép) megáll

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

odaítél

ige
 • odaad, kiad, kioszt, megítél, részesít, juttat, oszt, biztosít (valakinek), nyújt, adományoz, kiutal
 • megszavaz