nyomorog szinonimái

ige
 • tengődik, kínlódik (bizalmas), zsugorog (tájnyelvi), döglődik (durva), teng, sínylődik, senyved, szűkölködik, szükségben él, szükséget lát, nélkülöz, éhezik, nélkülözések közt él, nehéz sorban él, sanyarog, vegetál, kuncsorog (tájnyelvi), kuporog (tájnyelvi), szigorog (tájnyelvi), vergődik (tájnyelvi), meg van szorulva, nincs semmije, nyomorban él, ínségben él Sz: úgy él, mint a barátok szamara; csak éppen hogy teng-leng

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szentély

főnév
 • szanktuárium (idegen), szentségtartó, főoltár
 • frigyszekrény
 • kápolna, imaház, kegyhely

improduktív

melléknév
 • terméketlen, meddő
 • eredménytelen, haszontalan, hiábavaló, nem jövedelmező
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyomorog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

népszerűsít

ige
 • terjeszt, elterjeszt, reklámoz, hirdet, propagál, popularizál (idegen), vulgarizál (pejoratív)
 • futtat (bizalmas), támogat, megkedveltet
 • közérthetővé tesz, megismertet

mentőállomás

főnév
 • segélyhely, elsősegélyhely, elsősegély-állomás

megváltozik

ige
 • átalakul, átváltozik, módosul, megfordul, átfordul (tájnyelvi), elmásul (tájnyelvi), eltér, változik(régies)(tájnyelvi)

megárad

ige
 • kiárad, fölemelkedik, felduzzad, feldagad

nyár2

főnév
 • nyárfa, jegenye, topolya

ölel

ige
 • átölel, magához ölel, keblére ölel, szívéhez szorít, magához szorít, átfog, karol, karjaival átfon, karjai közé vesz, karjába szorít, körülölel, körülfog
 • szeretkezik, közösül
 • (régies): csókol, apolgat (régies), apol (régies)

lejtő

főnév
 • lanka, rézsű, lejtmenet, hajlat, bukkanó, hegyoldal, ereszkedő, hágó, csúszkató (tájnyelvi), menedék (tájnyelvi)
 • sípálya, lesiklópálya
 • csúszda
 • züllés, romlás, hanyatlás

ledöf

ige
 • leszúr, leterít, felöklel
 • leöl, levág, megöl

jelez

ige
 • tudat, jelt ad, hírül ad, bejelent, értesít, beharangoz, mutat, regisztrál, indexel, indikál (szaknyelvi)
 • jósol, jövendöl, prófétál (régies), prognosztizál
 • figyelmeztet, int, sejtet, éreztet, céloz, utal (valamire), vall (valamire), demonstrál
 • elárul, tükröz, érzékeltet, kifejez
 • szemléltet, feltüntet, ábrázol, mutat, jelöl

letartóztat

ige
 • őrizetbe vesz, elfog, elkap, lecsuk, lefog, megfog, aredál (tájnyelvi), learedál (tájnyelvi), arrestál (idegen)
 • lestoppol (szleng), lekapcsol (szleng), beakaszt (szleng), begyűjt (szleng), beszipkáz (szleng), bevisz, bezsuppol (szleng), deteneál (idegen)

őrizkedik

ige
 • (valamitől): óvakodik, körültekint, elkerül, kerül, mellőz, menekül
 • tartózkodik, távol tartja magát, megtartóztatja magát

párkányzat

főnév
 • párkány, attika (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi), párta (szaknyelvi), oromzat (szaknyelvi), orompárkány (szaknyelvi)

elhasznál

ige
 • elfogyaszt, feldolgoz, elkölt, felél, kimerít(bizalmas)
 • elkoptat, elnyű, elhord, elvisel, elrongyol (régies)

sövény

főnév
 • kerítés, sövénykerítés, vesszőkerítés, gyepű (régies), cserény (tájnyelvi), csarlang (tájnyelvi), mezsgye (tájnyelvi)

rázós

melléknév
 • (út): zötyögős, zötyögtető, döcögős, hepehupás, gödrös, hányós (tájnyelvi)
 • (bizalmas): kellemetlen, veszedelmes, veszélyes, kockázatos, kényes, ciki (szleng), húzós (szleng)

nyomtalan

melléknév
 • nyom nélküli, járatlan, töretlen, jeltelen

nemsokára

határozószó
 • nemsoká, csakhamar, hamarosan, maholnap, előbb-utóbb, rövidesen, mielőbb, a közeljövőben, egykettőre, mindjárt, kisvártatva (választékos), ezenten (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi)

optimizmus

főnév
 • derűlátás, bizakodás, reménykedés, bizalom

rámutat

ige
 • rábök
 • felhívja a figyelmet, rávilágít, utal (valamire), hangsúlyoz, kiemel, kidomborít

odabenn

határozószó
 • odabent, ott benn, odabe (tájnyelvi)

mértan

főnév
 • geometria, térmértan, földmértan
 • mértanóra

oszlop

főnév
 • pillér, tartóoszlop, állvány, pilon (idegen), támaszték, kariatida (szaknyelvi), atlasz (szaknyelvi), obeliszk, bálvány (régies)
 • pózna, rúd, cövek, karó, cölöp
 • támasz, gyám, dúc
 • hasáb, kolumna (szaknyelvi)

ráun

ige
 • megun, beleun, megelégel, betelik (valamivel), megcsömörlik, unomban hagy