kutat szinonimái

ige
 • matat, turkál, keres, kotorász, bányászik, bogarászik (tájnyelvi), katakíroz (tájnyelvi)
 • hajhász, kajtat, kasmatol (régies), kutakodik, kutaszkodik, vizslat, bolház, fürkész, keresgél, kémlel, utánajár, vizsgál, szondíroz (idegen), inkvirál (idegen), fitat (tájnyelvi), tűvé tesz, invesztigál (szaknyelvi), ketet-katat (tájnyelvi), koslat, vatat (tájnyelvi), kurkászik (tájnyelvi)
 • búvárkodik, elmélyed, búvárol, vizsgálódik, körüljár, vizsgál, boncol, elemez, tanulmányoz
 • firtat, nyomoz, szimatol, szaglászik, csapáz (tájnyelvi), fitet (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tejbedara

főnév
 • tejbegríz, tejbekása, tejbepapi (bizalmas)

joviális

melléknév
 • derűs, jókedvű, vidám, nyájas, szíves, szívélyes, fidélis (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kutat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közállapot

főnév
 • közélet, társadalmi-gazdasági viszonyok

kinevel

ige
 • kiképez, kifejleszt
 • kialakít, létrehoz
 • kinemesít

kigombol

ige
 • kikapcsol, szétnyit, szétkapcsol, kinyit, kibont
 • (tájnyelvi): elver, megver

kapatos

melléknév
 • ittas, italos, ittaska (régies), itókás (tájnyelvi), itkányos (tájnyelvi), pityókás (bizalmas), mólés (szleng), pityókos (tájnyelvi), boros, spicces (bizalmas), beszeszelt, becsípett, becsiccsentett (bizalmas), részeg, makszos (szleng)
 • mámoros, kótyagos, kalantos (régies), káplyás (tájnyelvi), gaborgyás (tájnyelvi), galócsás (tájnyelvi), félnederes (tájnyelvi)

kreol

melléknév
 • lesült, sárgásbarna, olajbarna
 • bronzszínű

lélekszakadva

határozószó
 • lihegve, kifulladva, lóhalálában, fejvesztve, nagy sietve, gyorsan, hanyatt-homlok, sebbel-lobbal, rohanvást, lélekfogyva (régies)(bizalmas)

történelmi

melléknév
 • historikus
 • történettudományi, történeti
 • jelentős, fontos, lényeges, kiemelkedő, sorsdöntő, nevezetes, számottevő, nagy horderejű
 • válságos, létfontosságú, életbe vágó

illem

főnév
 • illendőség, illedelem (régies), ildom (régies), jólneveltség, jómodor, udvariasság, finomság, tisztesség, tisztességtudás
 • illemszabályok, etikett (régies), protokoll (szaknyelvi)

idegesít

ige
 • izgat, nyugtalanít, aggaszt, bosszant, bánt, ingerel, irritál, mérgesít, felbosszant, felcukkol (szleng), felhúz (szleng), feldühít, feldühösít, bepörget (szleng), bepipásít (szleng), kiborít (bizalmas), idegeire megy, agyára megy (bizalmas), kihoz a sodrából, kiütést kap (valamitől, valakitől), megharagít, dühít, bőszít
 • zavar, zaklat, zargat, háborgat, molesztál, szekál (bizalmas), szekíroz, piszkál

felszed, fölszed

ige
 • felvesz, felemel, felvisz, felkap
 • levesz, leszed
 • összegyűjt, összeszed, kiás, kihúz, kiemel, betakarít, összemarkol, felolvas (tájnyelvi)
 • (kötőtűre fonalat): ráakaszt, ráhurkol
 • meghízik, gyarapodik, gyarapszik, kikerekedik
 • (betegséget): megkap, elkap, összeszed
 • (tudást): megszerez, elsajátít
 • (bizalmas): felcsíp (szleng), ismeretséget köt (valakivel), megismerkedik (valakivel)

írásjel

főnév
 • írásjegy, betű, betűjegy
 • központozási jel

lerohan

ige
 • leszalad, lefut, lenyargal, lerobog, leszáguld, levágtázik, levágtat
 • (valamit, valakit): megtámad, megszáll, legyőz, elfoglal, okkupál (régies), meghódít, bevesz, leigáz, igába hajt, igába kényszerít, igába vet, meghódoltat, uralma alá hajt
 • lehengerel, letöröl a pályáról (szleng)

margaréta

főnév
 • margitvirág, papvirág (tájnyelvi), katókavirág (tájnyelvi)

átvilágít

ige
 • átsugároz
 • röntgenez, megröntgenez
 • átvizsgál, megvizsgál, felülvizsgál

nesze

módosítószó
 • (bizalmas): tessék, vedd el, ne (tájnyelvi)

melles I.

melléknév
 • nagy mellű, széles mellű, dús keblű, begyes (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), csecses (tájnyelvi)

kutyagol

ige
 • gyalogol, megy, jár, talpal, baktat, ballag, cammog, caplat, masíroz, vánszorog, poroszkál, lóstol (tájnyelvi)

kötődik

ige
 • kötözködik, kötekedik, kötölőzik (tájnyelvi), ingerkedik, incselkedik, gonoszkodik, tréfálkozik, szurkálódik, civakodik, huzakodik, dévajkodik, enyeleg, évődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi)
 • szövődik, kialakul
 • (valakihez): ragaszkodik, kitart (valaki mellett)

lefed

ige
 • leborít, letakar, leterít, betakar, bevon, befed
 • lefátyoloz, lelapol (tájnyelvi)

megváltozik

ige
 • átalakul, átváltozik, módosul, megfordul, átfordul (tájnyelvi), elmásul (tájnyelvi), eltér, változik(régies)(tájnyelvi)

lajtorja

főnév
 • létra, górfa (régies), lábtó (régies), lajtergya (tájnyelvi)
 • hágcsó
 • (régies): lépcső, grádics (régies), garádics (régies)

királyi

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, vezérlő
 • fenséges, felséges, magasztos, tekintélyes, lenyűgöző, remek, impozáns, ragyogó, pompás

lehajít

ige
 • ledob (bizalmas), alávet, levet, lehajint (tájnyelvi), lelök
 • (szleng): iszik, lehajt, legurít (szleng), bedob (szleng)

melléfog

ige
 • hibázik, elhibáz (valamit), téved, bakot lő, vét (választékos), túllő a célon