leányvállalat szinonimái

főnév
 • fiók, fiókrészleg, filiálé (régies), filia (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kötelez

ige
 • kényszerít, leköt, megszab, elrendel, előír

hulla

főnév
 • holttest, porhüvely, tetem, dög, kadáver (idegen)
 • (szleng): részeg, mólés (szleng), siker (szleng), tintás (szleng)
 • fáradt, holtfáradt, kimerült, elcsigázott, megviselt, kidöglött (durva), dögfáradt (szleng), kiakadt (szleng), lerobbant (szleng), rozzant (szleng), totálkáros (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leányvállalat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kuruckodik

ige
 • (bizalmas): kurválkodik (durva)

kitölt

ige
 • kiönt, folyat, kilocsol, kimér, adagol, feltölt
 • (üres felületet): megtölt, befest, kiszínez, besatíroz
 • (létszámot, keretet): kiegészít, teljessé tesz
 • (nyomtatványt): beír, kiegészít, kiállít, kibővít, behelyettesít, betölt (régies)
 • (időt): eltölt, letölt, leszolgál, kiszolgál, leül, kiül (tájnyelvi)

királyi

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, vezérlő
 • fenséges, felséges, magasztos, tekintélyes, lenyűgöző, remek, impozáns, ragyogó, pompás

kén

főnév
 • kénkő (régies), sulfur (szaknyelvi), büdöskő (tájnyelvi)

láncolat

főnév
 • sorozat, sor, széria
 • egymásutániság, összekapcsolódás

lezser

melléknév
 • könnyed, könnyű, laza
 • kényelmes, bő
 • hanyag, pongyola, hányaveti, ráérős, fesztelen

tündéri

melléknév
 • mesés, varázsos, elbűvölő, bűbájos, kedves, bájos
 • légies, angyali, mennyei

iskolázott

melléknév
 • tanult, képzett, művelt, literátus (régies), deák (régies), bugyogós (tájnyelvi)
 • gyakorlott, tapasztalt, csiszolt, kiművelt, pallérozott, kulturális

ingadozó

melléknév
 • ingatag, labilis, bizonytalan, habozó, határozatlan, döntésképtelen, tanácstalan, tétovázó, hezitáló, vacilláló (bizalmas)
 • imbolygó, dülöngélő, tántorgó
 • változékony, hullámzó, szeszélyes

fifika

főnév
 • furfang, fortély, ravaszság

jegyez

ige
 • felír, leír, beír, felró, pontol (régies)
 • jegyzetel
 • aláír, szignál (bizalmas)
 • leköt
 • iktat, bevezet, anyakönyvez, immatrikulál (régies)

lőszer

főnév
 • töltény, muníció (szaknyelvi), patron, töltés (régies), töltet (régies), tűzszer (régies), lövegtöltény (régies), lövet (régies), hadianyag, lóding (régies), ólomtarhonya (szleng), meggymag (szleng)

megcsúszik

ige
 • elcsúszik, megcsusszan, csuszamlik, megsikamlik (tájnyelvi)
 • megsuvad (tájnyelvi), megfarol

basszus

főnév
 • basszista

nyomorék

melléknév
 • fogyatékos, mozgássérült, mozgáskorlátozott, rokkant, béna, sánta, invalidus (régies), kripli (durva), nyomorú (régies), hibás (tájnyelvi), csonka, kacska (tájnyelvi), torz, púpos, testi fogyatékos, munkaképtelen, bajos (tájnyelvi), keszegoldalas (tájnyelvi), lázár (tájnyelvi), félrefarú (tájnyelvi), deformált, idétlen, korcs (pejoratív), se keze, se lába
 • nyomorult, nyomorúságos, hitvány, értéktelen

mihamarabb

határozószó
 • mielőbb, csakhamar, hamarosan, gyorsan

lebeszél

ige
 • eltanácsol, eltérít (szándékától), elriaszt, eltántorít, óva int
 • lemondat
 • (régies): leszól

kultivál

ige
 • gyakorol, művel, űz
 • kedvel, szeret, folytat, ápol
 • termeszt

lepecsétel

ige
 • lebélyegez, lestempliz (régies), leragaszt
 • (lakást, palackot) lezár, leplombál

mértan

főnév
 • geometria, térmértan, földmértan
 • mértanóra

legitim

melléknév
 • törvényes, törvényszerű, jogos, jogszerű, alkotmányos, megengedett, engedélyezett, szabályos, szabályszerű, legális
 • méltányos, igazságos

kivitelez

ige
 • elkészít, megcsinál, létrehoz, megalkot, megvalósít, realizál, elvégez, keresztülvisz, végrehajt, teljesít

letér

ige
 • (útról): lefordul, lekanyarodik, elkanyarodik
 • levág

mezőváros

főnév
 • argárváros, oppidum (idegen)