nyüstöl szinonimái

ige
 • nyű, koptat, szaggat, hurbol (tájnyelvi)
 • ver, páhol, csapdos
 • bánt, fájdalmat okoz (valakinek)
 • gyötör, zaklat, nyaggat, nyúz
 • (tájnyelvi): fel-alá jár, nyugtalankodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

évforduló

főnév
 • jubileum, emlékünnep, emléknap, évnap (régies), anniversarium (idegen)

ugyancsak II.

kötőszó
 • szintén, úgyszintén, is, dettó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyüstöl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

noha

kötőszó
 • bár, ámbár, ámbátor, holott, jóllehet, mindamellett, habár, pedig
 • ellenére

merről

határozószó
 • honnan, milyen irányból
 • ahonnan

melléfog

ige
 • hibázik, elhibáz (valamit), téved, bakot lő, vét (választékos), túllő a célon

megcsodál

ige
 • megbámul, ámul-bámul, eltátja a száját
 • gyönyörködik (valamiben), örömét leli (valamiben)
 • (tájnyelvi): rácsodálkozik(valakin)

nyiratkozás

főnév
 • hajvágatás, hajnyíratás, hajvágás, hajnyírás, birkanyírás (tréfás)

öntöde

főnév
 • öntőműhely, öntő, olvasztóüzem

lemarad

ige
 • elmarad, visszamarad, hátramarad, leszakad, lecsúszik Sz: mindig hátul van, mint a tehén farka; hátul jár, mint az ámen
 • (valamiről): elmulaszt, elszalaszt, lekésik

légkör

főnév
 • levegő, burok, atmoszféra
 • időjárás, klíma
 • közhangulat, hangulat, közszellem
 • miliő, környezet

jóhiszemű

melléknév
 • naiv, hiszékeny, együgyű, gyanútlan, mit sem sejtő, jólelkű, nyíltszívű

levet

ige
 • ledob, leszór, lelök, lehajít, lerak, odavág
 • (ruhadarabot): levesz, letesz, lehúz, ledob, lehány
 • (régies): leszegez, lehajt
 • (bőrt): levedlik
 • (agancsot): elhullat, elhány

összeáll

ige
 • összegyűlik, tömörül, sorakozik
 • társul, összefog, szövetkezik, bandába verődik
 • létrejön, kialakul
 • (pejoratív): összeköltözik, együtt él (valakivel) Sz: bagóhiten él vele; összeszűrik a levet
 • összetapad, egybeforrad, összenő, csomósodik, összeszigorosodik (tájnyelvi), megszilárdul, megköt, megkeményedik, megdermed, besűrűsödik, jeged (régies)

paszta

főnév
 • kenőcs, cipőkenőcs, cipőkrém, cipőpaszta
 • fogkrém, fogpaszta
 • pástétomféle

elkanászodik, elkaná

ige
 • elszemtelenedik, elvadul, elkomiszodik, elpimaszkodik, elpofátlanodik

stoplámpa

főnév
 • féklámpa, hátsó lámpa

rekedt1

melléknév
 • (régies): fülledt, áporodott
 • (régies): elzárt, rejtett

objektív I.

melléknév
 • független, tárgyilagos, korrekt, pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, semleges
 • tárgyi, tárgyias, tárgyszerű, szemléletes
 • világos, tiszta, helyes, tényleges

nevetgél

ige
 • kacarászik, heherészik, kuncog, vihog, vihorászik, viháncol, pukkadozik, gurguláz, röhécsel, röhigcsél (tájnyelvi)

orvvadász

főnév
 • vadorzó, lesipuskás

ráun

ige
 • megun, beleun, megelégel, betelik (valamivel), megcsömörlik, unomban hagy

odú

főnév
 • üreg, kotorék, lyuk, odor (tájnyelvi), búvóhely, búvólyuk, padmaly (tájnyelvi), vacok (tájnyelvi), borta (tájnyelvi)
 • vájat, gödör, verem
 • barlang
 • kunyhó, fészek (választékos), kalyiba (bizalmas), viskó, bódé (régies), kulipintyó (bizalmas), lebuj (szleng), patkányfészek (pejoratív)
 • (pejoratív): lakóhely, lakás, lak, hajlék, szálláshely, otthon, rezidencia, kégli (szleng)

mezőváros

főnév
 • argárváros, oppidum (idegen)

ökölvívás

főnév
 • boksz, bokszolás, öklözés, bunyó (szleng), ökölharc, ökölviadal

régiségkereskedés

főnév
 • régiségbolt, antikvárium