parlagi szinonimái

melléknév
 • pusztai
 • durva, közönséges, alpári, otromba, ocsmány, ordenáré, útszéli, mucsai (durva), vulgáris, paraszt (durva), primitív, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, pallérozatlan, nyers, barbár, goromba

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hull, hullik

ige
 • esik, pereg, omlik, záporozik, harmatozik, hullong, szóródik, potyog, szotyog (tájnyelvi), görög, folyik, száll, szállingózik, szitál, permetez, szakad
 • folyik, ömlik, patakzik, dől
 • (darabokra hull): szétesik, szétmegy
 • pusztul, döglik

megrémít

ige
 • megijeszt, megzavar, megrémiszt, megriaszt, megrettent, felkavar, feldúl, meghökkent, elborzaszt, megfélemlít, rémületbe ejt, sóbálvánnyá mereszt, felzaklat, terrorizál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a parlagi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összetett

melléknév
 • (kéz): összekulcsolt, összefont
 • bonyolult, bonyodalmas, sokrétű, komplikált, komplex (választékos), sokoldalú, szerteágazó, tekervényes, szövevényes
 • vegyes

nyelvismeret

főnév
 • nyelvtudás

nesze

módosítószó
 • (bizalmas): tessék, vedd el, ne (tájnyelvi)

mezőváros

főnév
 • argárváros, oppidum (idegen)

panoráma

főnév
 • körkép, kilátás, látkép, látvány

póráz

főnév
 • ebszíj, kutyaszíj, jártatószalag, járszalag
 • béklyó, gúzs

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

megengedhetetlen

melléknév
 • elfogadhatatlan, akceptálhatatlan (idegen), illegális, törvényellenes, jogtalan, szabálytalan, tiltott, lehetetlen

kihámoz

ige
 • kihüvelyez, hámoz, meghámoz, hánt, toklászol (tájnyelvi)
 • kibont, kifejt
 • megtud, kikövetkeztet, megfejt, megért

megokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megalapozatlan, indokolatlan, motiválatlan, igazolatlan, jogosulatlan

prés

főnév
 • sajtó, satu

rejlik

ige
 • lakozik, leledzik, lappang, rejtőzik, rejtőzködik, benne van, fekszik

eszkábál

ige
 • tákol, összeállít, ekecsel (tájnyelvi), összeüt, összetold, barkácsol, összeró, sikerít, fabrikál, készít

szórakozás

főnév
 • mulatság, időtöltés, kikapcsolódás, hepaj (szleng), vígság, kedvtelés, passzió (bizalmas)
 • (régies): szórakozottság

stupid

melléknév
 • buta, együgyű, bárgyú, gügye, ostoba, korlátolt, tökkelütött, hatökör, fajankó, tökfilkó, hülye, idióta, félnótás, gyagya, kelekótya, sügönye (bizalmas)

parola

főnév
 • kézfogás, kézszorítás, kezelés
 • (régies): becsületszó, bizonyszó (tájnyelvi)

összepiszkít

ige
 • bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összeken, beszennyez, összemaszatol (bizalmas), összekoszol, bemocskol, összemocskol, összemázol, összesároz, összerondít (tájnyelvi)

pincelakás

főnév
 • szuterén, szuterénlakás

sövény

főnév
 • kerítés, sövénykerítés, vesszőkerítés, gyepű (régies), cserény (tájnyelvi), csarlang (tájnyelvi), mezsgye (tájnyelvi)

pausálé

főnév
 • átalánydíj, átalány

nyomorék

melléknév
 • fogyatékos, mozgássérült, mozgáskorlátozott, rokkant, béna, sánta, invalidus (régies), kripli (durva), nyomorú (régies), hibás (tájnyelvi), csonka, kacska (tájnyelvi), torz, púpos, testi fogyatékos, munkaképtelen, bajos (tájnyelvi), keszegoldalas (tájnyelvi), lázár (tájnyelvi), félrefarú (tájnyelvi), deformált, idétlen, korcs (pejoratív), se keze, se lába
 • nyomorult, nyomorúságos, hitvány, értéktelen

plomba

főnév
 • ólomzár, ólom zárjegy, ólompecsét, ólombélyeg
 • tömés, fogtömés

stoplámpa

főnév
 • féklámpa, hátsó lámpa