megedződik szinonimái

ige
 • megkeményedik, megerősödik, megacélozódik
 • megszilárdul

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kivizsgálás

főnév
 • vizsgálat, invesztigálás (szaknyelvi), probáció (idegen), kutatás, nyomozás

cserdít

ige
 • pattant, kondít (tájnyelvi), kongat (tájnyelvi), suhint, csesszintget (tájnyelvi)
 • (közibük): odavág, közbelép, beavatkozik, rendet teremt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megedződik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mari

melléknév, főnév
 • (szaknyelvi): cseremisz

lármás

melléknév
 • kiabáló, hangoskodó, nagyszájú, sikátorszájú (tájnyelvi)
 • zajos, hangos, harsány, lármázó, ricsajos, zsivajgó, csármás (tájnyelvi), csártélyos (tájnyelvi), kajneszes (tájnyelvi), hodzsa (tájnyelvi), csendetlen (régies)

kutyagol

ige
 • gyalogol, megy, jár, talpal, baktat, ballag, cammog, caplat, masíroz, vánszorog, poroszkál, lóstol (tájnyelvi)

kokárdavirág

főnév
 • bagolyszem, papagájvirág, szépasszony szeme

megállapítás

főnév
 • megjegyzés, leszögezés, meghatározás, determináció (idegen), észrevétel, megerősítés
 • kijelentés, nyilatkozat, deklaráció, fölismerés

megsértés

főnév
 • megsebezés, felhorzsolás
 • vétség, botlás, áthágás, megszegés, túllépés
 • megalázás, lepiszkolás, becsmérlés, rágalmazás, arculcsapás, inzultus

vétó

főnév
 • tiltakozás

kézfogó

főnév
 • eljegyzés, gyűrűváltás, jegyváltás, kendőváltás (régies)

keresztül-kasul

határozószó
 • összevissza, ide-oda, keresztbe-kasba (tájnyelvi), keresztül-által (tájnyelvi)

gyöngytyúk

főnév
 • gyöngyös (tájnyelvi)

kigondol

ige
 • kitalál, kitervel, kitervez, kispekulál (bizalmas), kiagyal, kieszel, kiókumlál (bizalmas), kiötöl, kifőz, elgondol, elképzel, kisüt, költ, kifundál, kiokoskodik, forral, kimódol, eltervez, megtervez, kimesterkél, kielmél (régies), kifineszel (tájnyelvi)
 • (régies): feltalál, megalkot, kitalál

megtesz

ige
 • véghezvisz, végrehajt, megcsinál, teljesít, elvégez, megcselekszik, eleget tesz (valaminek), effektuál (idegen), realizál, megvalósít, betölt, kivitelez, perfekcionál (idegen), keresztülvisz, eszközöl, művel, valóra vált
 • megfelel, alkalmas, megjárja
 • bejár, lejár, megjár, maga mögött hagy, fut, befut, végigjár, beutazik
 • (valakit valaminek): megválaszt, kikiált, rangra emel
 • megfogad, megjátszik, feltesz

miniszter

főnév
 • országlár (régies)
 • vezír (régies)

brekeg

ige
 • kuruttyol, vartyog, kvartyog (tájnyelvi), kvákog (tájnyelvi)
 • (szleng): beszél, karattyol, böfög, kaffog, pampog

parola

főnév
 • kézfogás, kézszorítás, kezelés
 • (régies): becsületszó, bizonyszó (tájnyelvi)

óda

főnév
 • himnusz, dicsőítő ének, ünnepi költemény

megelégedik, megelég

ige
 • beéri (valamivel), megéri (valamivel) (tájnyelvi)
 • belenyugszik, beletörődik, megnyugszik

mániákus

melléknév
 • megszállott, elvakult, vakbuzgó, vakhitű (régies), elvakított, fanatikus, őrült
 • hóbortos, bogaras, mániás, rigolyás, szeszélyes, különc, dilis, dilinós (bizalmas), háklis (bizalmas), raplis (bizalmas), hangyás (szleng), habókos (tájnyelvi), hóborkás (tájnyelvi)

meglevő

melléknév
 • létező, valóságos, fennálló, tényleges, valódi, hiteles, való, igazi
 • mostani, mai, adott, konkrét

nyomtalan

melléknév
 • nyom nélküli, járatlan, töretlen, jeltelen

megfő

ige
 • elkészül, megfől (bizalmas), megpuhul, felfő (tájnyelvi), köved (tájnyelvi)

lebeszél

ige
 • eltanácsol, eltérít (szándékától), elriaszt, eltántorít, óva int
 • lemondat
 • (régies): leszól

megőriz

ige
 • elraktároz, összegyűjt, félretesz, tartogat, tartalékol, félrerak, elrak, eltesz, elzár, tartósít, konzervál, bezár
 • megóv, biztosít, megtart, megkímél, megbecsül, megvéd
 • átment
 • emlékezetbe vés, emlékezik

objektív I.

melléknév
 • független, tárgyilagos, korrekt, pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, semleges
 • tárgyi, tárgyias, tárgyszerű, szemléletes
 • világos, tiszta, helyes, tényleges