megcsap szinonimái

ige
 • (bizalmas): megüt, megpöccint (tájnyelvi), odavág, végighúz, rásuhint, meglegyint
 • (tájnyelvi): megver, megcsapdos, elpáhol, megvereget, ütlegel
 • (szleng): elemel, elcsen, ellop, eltulajdonít, eloroz, elsinkófál (bizalmas), elcsakliz (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odú

főnév
 • üreg, kotorék, lyuk, odor (tájnyelvi), búvóhely, búvólyuk, padmaly (tájnyelvi), vacok (tájnyelvi), borta (tájnyelvi)
 • vájat, gödör, verem
 • barlang
 • kunyhó, fészek (választékos), kalyiba (bizalmas), viskó, bódé (régies), kulipintyó (bizalmas), lebuj (szleng), patkányfészek (pejoratív)
 • (pejoratív): lakóhely, lakás, lak, hajlék, szálláshely, otthon, rezidencia, kégli (szleng)

fordulatszám

főnév
 • forgásszám
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megcsap szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mankó

főnév
 • segítség, támasz
 • istáp (régies), hónaljgamó (tájnyelvi), gajmó (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, gépágyú (szleng), sorozatlövő (szleng)

lángelme

főnév
 • lángész, zseni, géniusz, tehetség, szellem, szellemóriás, koponya, agy, észkombájn (szleng), lumen (bizalmas), einstein (szleng), penge (szleng), tűzelme (régies)

kúra

főnév
 • gyógymód, terápia (szaknyelvi), orvoslás, gyógyítás, gyógykezelés, kezelés

koccan

ige
 • nekiütődik, hozzáér (valamihez), nekimegy, összeütközik
 • (régies): vacog, keceg (tájnyelvi), kocog (tájnyelvi)

meditáció, meditálás

főnév
 • elmélkedés, töprengés, tűnődés, szemlélődés, elgondolkodás

megrezzen

ige
 • megrezdül, meginog, megrendül, zöttyen, zökken, döccen, vibrál, megrázkódik, összerezzen, megrándul
 • megijed, megriad, megrebben, megrisszankodik (tájnyelvi)

vesztegzár

főnév
 • karantén

keverék

főnév
 • egyveleg, mixtúra (bizalmas), vegyíték, vegyülék, elegy, zagyvalék, zagyvaság, mismás, miskulancia (idegen), gezemice (tájnyelvi), kotyvalék (pejoratív), kotyvaszték, habarék, kevercs (tájnyelvi), kutyulmány (bizalmas), vegyület
 • ötvözet
 • korcs
 • (régies): káosz, zavarék (régies), zavar

kereset

főnév
 • pénz, díjazás, zsold, lé (szleng), zsozsó (szleng), fizetés, fizetség, bér, munkabér, jövedelem, javadalmazás, járandóság, illetmény, illeték, keresmény (régies), szerzemény, tiszteletdíj, honorárium, munkadíj, vagyon (régies)
 • nyeremény, hozadék, bevétel
 • foglalkozás, megélhetés, kenyérkereset, kenyér, mesterség, hivatás, egzisztencia (idegen), életfenntartás
 • üzlet
 • beadvány, követelés, kérelem, vád, vádolás, panasz, per, pör, pereskedés, perbe fogás, instancia (idegen), rekvizíció (idegen), feljelentés, perirat, ügy, petíció
 • (régies): keresnivaló

gyomorégés

főnév
 • zaga (régies)

kifinomult

melléknév
 • pallérozott, csiszolt, finom, választékos, előkelő, kulturált, művelt, disztingvált, civilizált, tanult, igényes, tapintatos, érzékeny, elegáns, nemes, ízléses, jól nevelt, differenciált (idegen)

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

mindenesetre

határozószó
 • okvetlenül, kétségkívül, bizonyosan, bizonyára, feltétlenül, mindenképpen, bizonnyal

bölcsőde

főnév
 • csecsemőotthon, bölcsi (bizalmas), dedó (bizalmas)

parciális

melléknév
 • részleges, részbeni
 • egyoldalú, elfogult, részrehajló

nyű1

ige
 • (kendert): kitép, tép, bolyhoz, irt (régies)
 • nyő (tájnyelvi), koptat, fogyaszt, nyúz, nyüstöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi), rongyol, rongál, avít (régies), szaggat, igénybe vesz, bitol (tájnyelvi), kaszatol (tájnyelvi), gyeszetel (tájnyelvi), husol

megcsömörlik

ige
 • megundorodik, fölkavarodik a gyomra, megmohókodik (tájnyelvi), émelyeg
 • elrontja a gyomrát
 • megutál, meggyűlöl, utálat fogja el, undor fogja el, elmegy a kedve (valamitől), ráun (valamire), megelégel(valamihez)(valamihez)

malária

főnév
 • váltóláz, mocsárláz (régies), sárgaláz, harmadnapos hideglelés (régies), forróbetegség (tájnyelvi), gyujtoványhideg (tájnyelvi)

megköt

ige
 • megkötöz, odakötöz, odaköt, hozzákötöz, összeköt, odaerősít, odakapcsol, rögzít, kiköt, összecsomóz, megbikacsol (régies)
 • létrehoz, megvalósít, nyélbe üt, lebonyolít, elintéz, szerződik, negociál (régies)
 • megszilárdul, megkeményedik, beköt, megmerevedik, megkeményszik, megdermed
 • (megköti magát): ragaszkodik, makacskodik, dacol, ellenkezik, nyakaskodik, köti az ebet a karóhoz

nyolcas

melléknév
 • nyolctagú
 • nyolc egységnyi
 • oktett (szaknyelvi)
 • nyolcevezős

megfenyeget

ige
 • fenyegetődzik, ráijeszt, ráförmed, rámordul, ráröffen (tájnyelvi), ráripakodik, ráordít, rákiabál, rárivall (választékos), rátámad

lázálom

főnév
 • önkívület, kórálom (régies)
 • rémkép, rémlátomás, agyrém

megnyit

ige
 • kinyit, kitár, kireteszel
 • hozzáférhetővé tesz, szabaddá tesz
 • megbont, kibont, felbont, kidugaszol
 • (szaknyelvi): felvág, feltár, szétnyit
 • megindít, fölavat, fölszentel, átad
 • megkezd, elindít, kibontakoztat

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal