nyű1 szinonimái

ige
 • (kendert): kitép, tép, bolyhoz, irt (régies)
 • nyő (tájnyelvi), koptat, fogyaszt, nyúz, nyüstöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi), rongyol, rongál, avít (régies), szaggat, igénybe vesz, bitol (tájnyelvi), kaszatol (tájnyelvi), gyeszetel (tájnyelvi), husol

nyű2 szinonimái

főnév
 • féreg, tetű, lárva, pondró, szú, pajor, kukac

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

minősíthetetlen

melléknév
 • alávaló, aljas, tűrhetetlen, felháborító, súlyos

ölyv

főnév
 • ölyü (régies), kánya (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nívós

melléknév
 • színvonalas, kiemelkedő, kitűnő, értékes, rangos

merőleges

melléknév
 • derékszögű, függőleges, vertikális (szaknyelvi)

mell

főnév
 • mellkas
 • mellüreg
 • emlő, kebel (választékos), cici (bizalmas), begy, bögy, csecs, csöcs (durva), didi (bizalmas), duda (szleng), tejcsárda (szleng), tejcsarnok (szleng), lökhárító (szleng), tőgy (durva)
 • mellehúsa
 • (ing, ruha melle): eleje

megcsappan

ige
 • megfogyatkozik, csökken, megkevesedik, alábbhagy, ellankad, leolvad, összeszűkül, redukálódik, megszottyan (tájnyelvi), megrövidül, megkurtul (régies), hanyatlik, rövidül, süllyed, esik, fogy, gyöngül, mérséklődik, visszaesik
 • lefogy, leapad, sorvad, aszalódik, összezsugorodik, szárad, beesik

nyilvántart

ige
 • számon tart, regisztrál, rögzít, felír, lajstromoz

öntecs

főnév
 • öntet, tuskó, buga, ingot (idegen), öntvény

lelohad

ige
 • leapad, lelappad, lelankad, alábbhagy, megkókad (tájnyelvi), petyhüdik
 • süllyed, leereszkedik, mérséklődik, visszamegy, lemegy
 • lecsillapodik, lehiggad

legitim

melléknév
 • törvényes, törvényszerű, jogos, jogszerű, alkotmányos, megengedett, engedélyezett, szabályos, szabályszerű, legális
 • méltányos, igazságos

jogtalan

melléknév
 • jogosulatlan, illetéktelen
 • jogfosztott
 • törvénytelen, törvénysértő, törvényellenes, törvénybe ütköző, jogellenes, jogtipró, megengedhetetlen, illegális, illegitim (szaknyelvi), suba alatti
 • indokolatlan, alaptalan, megalapozatlan, igazságtalan, méltánytalan

leves II.

főnév
 • lé, lötty, kotyvalék (pejoratív), lélotty (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), lőcsleves (tájnyelvi), zupa (szleng), potage (idegen)
 • (szleng): pénz

őszirózsa

főnév
 • aszter, ősz csillaga
 • (szaknyelvi): gerebcsin
 • katalinvirág, krizantém

passzív

melléknév
 • tétlen, szótlan, hallgatag
 • közönyös, közömbös, részvétlen
 • (szaknyelvi): szenvedő(szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): veszteséges

eljuttat

ige
 • elküld, továbbít, felad, postáz, átutal, kézbesít

stílus

főnév
 • irály (régies), stíl (régies), toll (régies), szófűzés
 • irálynem (régies)
 • jelleg, szokás, vonás
 • kifejezésmód, beszédmód, beszédmodor, előadásmód, hangnem, írásmód, dikció (régies), nyelvezet, nyelvhasználat
 • viselkedésmód, modor, magatartás
 • munkamódszer
 • (régies): íróvessző (régies)

rejtjel

főnév
 • kód, sifre (idegen)

ó1

melléknév
 • ódon, ősi, ősrégi, prehisztorikus (szaknyelvi), archaikus, antik, klasszikus, egykori, hajdani, volt, vén (választékos)
 • elavult, avult, elhasznált, ósdi, idejétmúlt, régimódi, vaskalapos (pejoratív)
 • levitézlett
 • (tájnyelvi): régi, sokéves, állott

nevelt

melléknév
 • fogadott

orvosság

főnév
 • gyógyszer, patikaszer, szer, medicina (szaknyelvi), ellenszer, medikamentum (régies), csodaszer, panácea (idegen), arkánum (régies)
 • ír, balzsam, flastrom, vigasz, vigasztalás

ratifikál

ige
 • (szaknyelvi): törvénybe iktat, becikkelyez, jóváhagy, megerősít, érvénybe helyez, szentesít, érvényesít, elismer

oda-vissza

határozószó
 • jövet-menet, menet-jövet, előre-hátra, ide-oda, föl-alá
 • (jelzőként): menettérti, retúr

mezőgazda

főnév
 • földműves, földművelő, agrárius (régies)
 • agronómus, agrármérnök, mezőgazdász

ökonómia

főnév
 • gazdaságtan, közgazdaság, közgazdaságtan
 • gazdaság
 • gazdálkodás
 • takarékosság, gazdaságosság

régies

melléknév
 • régimódi, antikizált (szaknyelvi), ódivatú, avult, elavult, divatjamúlt, régi divatú, idejétmúlt, túlhaladott, régi vágású, ódon
 • archaikus, archaizáló, antikizáló, patinás, veretes