koccan szinonimái

ige
 • nekiütődik, hozzáér (valamihez), nekimegy, összeütközik
 • (régies): vacog, keceg (tájnyelvi), kocog (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elbírál

ige
 • értékel, megítél, kritizál, kiértékel, méltat, mérlegel, revideál, felbecsül

hajóhíd

főnév
 • palló, pontonhíd, kikötőhíd, stég
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a koccan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kíséret

főnév
 • testőrség, őrizet, fedezet, eszkort (idegen)
 • csapat, udvar, környezet, személyzet, slepp (bizalmas), staffázs (régies), stáb, retyerutya (tájnyelvi)
 • dallam, melódia, aláfestés, zenei aláfestés

kazán

főnév
 • tartály, üst
 • katlan
 • kazános cséplőgép, tüzesgép (tájnyelvi), gőzfazék (régies)

kánya

főnév
 • héja, galambászölyv, ölyv, vadó (tájnyelvi), hejjő (tájnyelvi), kerra (tájnyelvi), kurheja (tájnyelvi)

imád

ige
 • istenít, dicsőít, adorál (régies), bálványoz, csodál, magasztal, bámul, rajong (valakiért)
 • szerelmes (valakibe), körülrajong, bele van őrülve, bele van habarodva, bele van esve (bizalmas), bele van zúgva, meg van veszve (valakiért), odavan (valakiért)
 • (régies): imádkozik, könyörög

kiüt

ige
 • kiver, kitör
 • kiöklöz, knockoutol (szaknyelvi), legyőz, megver, leterít, földre terít
 • kibuktat, megbuktat, kigolyóz (szleng), eltávolít
 • megjelenik, feltűnik, kiütközik, kirajzolódik, meglátszik
 • (járvány): megkezdődik, kitör, elterjed, lábra kap

követelmény

főnév
 • kívánalom, feltétel, posztulátum (szaknyelvi), előfeltétel

táskás

főnév
 • felpuffadt, dagadt, duzzadt, püffedt

hegygerinc

főnév
 • hegyhát, sziklahát, hegyorom, hegytaraj (régies), vonulat

hátasló

főnév
 • paripa, nyerges (régies), hátiló (tájnyelvi), hátiparipa (tájnyelvi)

étterem

főnév
 • vendéglő, büfé, bisztró, étkezde, falatozó, resti (bizalmas), csámcsogda (tréfás), kajálda (szleng)
 • ebédlő, lordok háza (szleng), refektórium (régies)

híres I.

melléknév
 • hírneves, nevezetes, ismert, elismert, híres-neves, tekintélyes, világhírű, világhíres, jelentős, illusztris, kiváló, népszerű, beérkezett, befutott, közkedvelt, famózus (idegen), prominens (idegen), nagynevű, neves, jónevű, nagyhírű Sz: a verebek is róla csiripolnak; hét országra szól, mint a lőcsei kalendárium; hét országra szól, mint a zsidó kalendárium; hét vármegyére szól; híres, mint az őri bicsak
 • (pejoratív): hírhedt, elhíresült, elhíresedett, közönséges, rossz hírű, famózus (idegen), címeres (tájnyelvi)

közlemény

főnév
 • értesítés, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), körlevél, körözvény, tájékoztatás, tájékoztató, hirdetmény, hirdetés, deklaráció, közirat, bejelentés, bemondás, hír, tudósítás, újsághír
 • tanulmány, beszámoló, cikk, publikáció

ledől, ledűl

ige
 • feldől
 • összeomlik, lerogy, lefordul, leomlik, összedől, leroskad
 • lefekszik, lepihen, pihen, leheveredik, elnyúlik (bizalmas), lehencseredik (tájnyelvi), leduvad (tájnyelvi), leheppen (tájnyelvi)

álcáz

ige
 • színlel, megtéveszt
 • takargat, leplez, titkol, elrejt, eltakar, palástol, elkendőz, elfátyoloz, eldug, rejteget, homályba burkol, elhallgat, kamuflál (régies)

metsz

ige
 • vág, szab, hasít, szeldel (tájnyelvi), szeletel, vagdal, szecskáz (tájnyelvi), felmetél, trancsíroz
 • sakterol (szaknyelvi)
 • nyes, megnyes, lenyes
 • vés, gravíroz (idegen), ró, marat, belevés
 • keresztez, érint, átmegy
 • csíp, mar

megcsappan

ige
 • megfogyatkozik, csökken, megkevesedik, alábbhagy, ellankad, leolvad, összeszűkül, redukálódik, megszottyan (tájnyelvi), megrövidül, megkurtul (régies), hanyatlik, rövidül, süllyed, esik, fogy, gyöngül, mérséklődik, visszaesik
 • lefogy, leapad, sorvad, aszalódik, összezsugorodik, szárad, beesik

kocsány

főnév
 • levélnyél, gyümölcsszár, pedunkulus (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): csutka, csuma, csuta

királyság

főnév
 • regnum (régies), monarchia, ország, birodalom, impérium (idegen), állam

kölcsönös

melléknév
 • viszonzott, kétoldali, kétoldalú, bilaterális (idegen), közös, egybehangzó, egyöntetű, egybevágó, visszaható, összefüggő, rokon, megegyező, viszonos (régies), korrelatív (idegen), reciprok (szaknyelvi)(idegen)

megalapozatlan

melléknév
 • alaptalan, ok nélküli, légből kapott, jogtalan, jogosulatlan, megokolatlan, indokolatlan, levegőben lógó

kondér

főnév
 • üst, bogrács, fazék
 • (tájnyelvi): csobolyó, kulacs

keltez

ige
 • datál, dátumoz

körömágy

főnév
 • körömház

megbosszul

ige
 • bosszút áll, megtorol, megfizet (valamiért), visszafizet (valamiért), elégtételt vesz, elégtételt szerez, revanzsál (régies), visszavág, megtruccol (régies), meglakoltat, visszaad, törleszt