megbélyegzés szinonimái

főnév
 • megjelölés, billog (tájnyelvi), stemplizés (tájnyelvi)
 • elítélés, becsmérlés, ócsárlás, stigmatizáció

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bepiál

ige
 • (bizalmas): berúg, lerészegedik, beszív (bizalmas), bekávézik (szleng), becsiccsent (bizalmas), bepityókázik (bizalmas), becsíp, van egy kis nyomása (szleng), beiszik (bizalmas), leittasul, elázik, felönt a garatra, bevedel, becsókol (szleng), beszittyózik (szleng), betörülközik, betintázik (szleng), beseggel (durva) Sz: leissza magát a sárga földig

trafikál

ige
 • (bizalmas): beszélget, trécsel (bizalmas), dumcsizik (bizalmas), cseveg, tereferél
 • cimborál, szövetkezik, összejátszik, összeszűri a levet, paktál
 • fondorkodik, mesterkedik, ármánykodik, rosszban sántikál, taktikázik, fortélyoskodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megbélyegzés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

makrancos

melléknév
 • akaratos, csökönyös, nyakas, nyakaskodó, önfejű, dacos, durcás (bizalmas), makacs, engedetlen, ellenálló, rakoncátlan, szilaj, féktelen, fékezhetetlen, zabolátlan, bojtorjános (tájnyelvi), szófogadatlan, durboncás (régies)

lakáj

főnév
 • komornyik, inas, belső inas, szolga, cseléd
 • bérenc, kiszolgáló, csatlós, talpnyaló (pejoratív)

kukorica

főnév
 • tengeri (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi), kukrica (tájnyelvi)

kivon

ige
 • (választékos): kihúz, kiránt, előránt, kivesz, elővon
 • visszarendel, visszavon, visszahív, elvezényel, elvonultat
 • kiválaszt, kinyer, előállít, kiold
 • levon, kisebbít, csökkent, elvesz, leszámít, szubtrahál (szaknyelvi)

masszázs

főnév
 • masszírozás, gyúrás, dögönyözés, gyömöszölés

megőröl

ige
 • megdarál, átdarál, szétmunkál, összemorzsol
 • elporlaszt, porhanyít

vértanúság

főnév
 • mártíromság
 • vértanúhalál, mártírhalál, mártírium (idegen)

készültség

főnév
 • készenlét, készület
 • képzettség, felkészültség, tudás

képzavar

főnév
 • katakrézis (szaknyelvi)

gyerekkocsi, gyermek

főnév
 • babakocsi, mélykocsi, sportkocsi, kulikocsi, tolóka (tájnyelvi)

kiél

ige
 • kitombol
 • kielégít
 • (tájnyelvi): kihasznál, kizsarol

megszégyenít

ige
 • szégyenbe hoz, dehonesztál, szégyenkezésre késztet, megaláz, meggyaláz, leéget (bizalmas), lejárat, leforráz, kipellengérez, szégyenpadra ültet, megbélyegez, rápirít, lebecsmérel, gyaláz, bepiszkít, besároz, szidalmaz, kicikiz (szleng), arcáz (régies)
 • szégyent hoz (valakire), megcsúfol, csúffá tesz, nevetségessé tesz, blamál (idegen), blamíroz (idegen) Sz: pellengérre állít; ráadja a vizes inget
 • felülmúl, túltesz (valakin), túlszárnyal, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas)

midőn

határozószó
 • mikor, amikor

bosszú

főnév
 • bosszúállás, megtorlás, elégtétel, retorzió, revans (idegen), leszámolás, szankció
 • bosszúvágy
 • dac, bosszantás, trucc (bizalmas)

papucscipő

főnév
 • mokaszin (idegen), pantonett (idegen), pantolett (idegen), klumpa, cókó (tájnyelvi)

nyögdécsel

ige
 • nyöszörög, nyekeg (tájnyelvi), bulikol (régies), nyögdögel (tájnyelvi), nyögődözik (tájnyelvi), kunkog (tájnyelvi)

megbirkózik

ige
 • megküzd, szembeszáll, legyőz, leküzd, úrrá lesz, megold, megfejt (valamit)
 • boldogul, bír, elbánik (valakivel, valamivel), elbír (valamit)

magzat

főnév
 • embrió, fétus (szaknyelvi)
 • (választékos): gyerek, utód, ivadék, leszármazott, csemete, sarj, sarjadék, fiacska (régies)

megjelentet

ige
 • közzétesz, kiad, közöl, kinyomtat, kibocsát, terjeszt, elterjeszt, leközöl, lehoz (bizalmas), közread, nyilvánosságra hoz, közrebocsát, közhírré tesz, publikál

nyereség

főnév
 • haszon, profit, hozam, bevétel, nyeremény, többlet, gyarapodás, jövedelem, sáp (bizalmas), lucrum (régies)
 • előny

megengedhetetlen

melléknév
 • elfogadhatatlan, akceptálhatatlan (idegen), illegális, törvényellenes, jogtalan, szabálytalan, tiltott, lehetetlen

lárma

főnév
 • zaj, hangzavar, ricsaj, zsivaj, zenebona, lármázás, zajongás, zsibongás, kiabálás, ordítozás, zsibvásár, gajd (régies), zajgás (régies), kravál (régies), zsinat (tájnyelvi), csáré (tájnyelvi), csatazaj, csataj (tájnyelvi), derendóc (tájnyelvi), zsivogás (régies)
 • veszekedés, verekedés, perpatvar, patália, hajcihő, ramazúri, ribillió, kutyalakodalom (tájnyelvi), aréna (szleng)
 • (régies): riadó, riasztás, riadalom

megmarad

ige
 • gyökeret ver, letelepedik
 • vesztegel, megragad, időz
 • kitart, állhatatos marad, ragaszkodik
 • túlél, életben marad, kihever, meggyógyul
 • hátramarad, kimarad, fennmarad, visszamarad, megőrződik, hagyományozódik
 • a nyakán marad, rajta marad (valakin)

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes