kiél szinonimái

ige
 • kitombol
 • kielégít
 • (tájnyelvi): kihasznál, kizsarol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

holnapi

melléknév
 • jövő, jövendő, majdani

elmosogat

ige
 • elmos, leöblít, elöblít, felmosakodik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kerevet

főnév
 • heverő, pamlag, ottomán (régies), szófa (régies), sezlon, kanapé, dívány, hencser (tájnyelvi)
 • ágyszék, párnaszék (régies)

ítélet

főnév
 • döntés, határozat, verdikt (régies)
 • rendelkezés, végzés, törvénytétel, szentencia (régies), judícium (régies), döntvény (régies)
 • vélemény, nézet, meglátás, gondolat, megítélés, meggyőződés
 • (szaknyelvi): állítás, mondat, nyilatkozat, propozíció (idegen)
 • (szaknyelvi): ítéletnap, utolsó ítélet, végítélet, büntetés, bírságnap (régies), dies irae (idegen)
 • (régies): ítélkezés, bíráskodás, igazságtétel
 • (tájnyelvi): ítéletidő, vihar

inspirál

ige
 • ihlet, sarkall, serkent, ösztönöz, sugalmaz, buzdít, lelkesít, ösztökél, motivál, tüzel, késztet, szuggerál, ráhat
 • befolyásol
 • (szaknyelvi): belélegez, belehel, beszív, inhalál (szaknyelvi)

hidrogénbomba

főnév
 • fúziós atombomba, termonukleáris bomba

kiadó I.

melléknév
 • bérelhető, bérbe vehető, bérbe adó, elfoglalható, igénybe vehető

kitaszít

ige
 • kizár, kirekeszt, kivet, kitúr, kilök, kidob, kirak, kirúg (bizalmas), kicsap, kilódít, kikerget, kitesz, kitagad, kiátkoz, kiközösít, kiutasít, kitoloncol, kitelepít, száműz, kitaszint (tájnyelvi), kizurpál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas)

szívbaj

főnév
 • szívbetegség, szívbántalom, szívfájás, szívattak (régies), szívpanasz, szívzavar, csúnyabaj (tájnyelvi)
 • (bizalmas): bánat, szomorúság, csalódás

habitus

főnév
 • alkat, lelkialkat, érzület, magatartás, viselkedésmód, modor, szokás
 • megjelenés, termet, testalkat
 • öltözék, viselet, ruházat

gyermeki

melléknév
 • gyermekes, naiv, nyílt, őszinte, elfogulatlan, természetes, ártatlan, tiszta, mesterkéletlen, romlatlan, tapasztalatlan, keresetlen

elsős

főnév
 • elsőosztályos, elemista (régies), szecska (régies), kisiskolás
 • elsőéves, gólya

hallás

főnév
 • hallgatás, hallgatódzás, fülelés, megneszelés, neszelés
 • hallóképesség, hallóérzék
 • zenei hallás

kivonás

főnév
 • visszarendelés, visszahívás, visszavonás, elvezényelés
 • kiválasztás, kinyerés, előállítás, kioldás
 • kisebbítés, elvétel, csökkentés, szubtrakció (szaknyelvi)

körültekintő

melléknév
 • megfontolt, meggondolt, alapos, óvatos, előrelátó, szemfüles, elővigyázatos, tapintatos, diszkrét, udvarias, diplomatikus, figyelmes, gondos, politikus

meglocsol

ige
 • megöntöz, bevizez, levizez, megnedvesít, áztat, eláztat, locsol, locsolgat, lelocsol, leönt, lespriccel (bizalmas), öntözget (bizalmas), lefröcsköl (bizalmas), bepermetez, megönt (régies), megfröcskendez (választékos), beharmatoz (választékos), meglatyakol (tájnyelvi), meglocsál (tájnyelvi), megloncsoz (tájnyelvi), megparáhol (tájnyelvi)

letilt

ige
 • megtilt, betilt
 • megakadályoz
 • visszatart

kiélt

melléknév
 • elöregedett, enervált, fásult, kimerült, elerőtlenedett, vénhedt, nyiszlett (bizalmas)

kereskedelmi

melléknév
 • üzleti, üzletszerű, merkantilis (idegen), kommerciális (idegen)
 • áruszállító (hajó)

kipirul

ige
 • kipirosodik, elvörösödik, elpirul
 • (régies): hajnalodik

lepra

főnév
 • bélpoklosság, bélpokol (régies)
 • (jelzőként): ocsmány, pocsék, rusnya, utálatos, gusztustalan, visszataszító, undorító, csúnya, rút
 • vacak, ócska, hitvány, silány, dibdáb, csapnivaló, tré (idegen), szar (durva)(szleng)

kihelyez

ige
 • kitesz, kirak, kipakol, kirámol
 • kölcsönad, bérbe ad, befektet, kiad

járat1

ige
 • jártat
 • előfizet, megrendel, abonál (régies), szubszkribál (régies), prenumerál (régies)
 • működtet, üzemeltet
 • túráztat, bemelegít
 • öltöztet, ruház

kiskocsi

főnév
 • kisautó
 • (tájnyelvi): taliga, kézikocsi

letekeredik

ige
 • lecsavarodik, legombolyodik, lepereg, lejön, lehenteredik (tájnyelvi), lesodoringózik (tájnyelvi)