bosszú szinonimái

főnév
 • bosszúállás, megtorlás, elégtétel, retorzió, revans (idegen), leszámolás, szankció
 • bosszúvágy
 • dac, bosszantás, trucc (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyárs

főnév
 • karó, fapálca, hegyesvas (tájnyelvi), szúróvas
 • (régies): dárda, kopja, lándzsa, tőr, gerely

felbátorít, fölbátor

ige
 • buzdít, serkent, lelkesít, biztat, ösztönöz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bosszú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

birtokos II.

melléknév
 • birtokló, bírlaló (régies)

bajnok

főnév
 • győztes, nyertes, győző, nyerő, az első, hérosz, matador, sampion (idegen), király (szleng)
 • (régies): bajvívó, harcos, hős, vitéz, levente (régies), viador
 • (választékos): védelmező, szószóló

átnevel

ige
 • megnevel, átformál, átképez, átgyúr, ránevel

alapismeret

főnév
 • elemi tudás, előképzettség, rudiment (régies)

bolthajtás

főnév
 • boltozat, boltív, árkád, arcus (idegen), bógni (szaknyelvi)

csahos

melléknév
 • acsarkodó, csaholó, ugató
 • kiabáló, lármázó, pofázó (durva)

kitoloncol

ige
 • eltávolít, kiutasít, kitilt, kitelepít, kilakoltat, kitesz, száműz, számkivet, kizsuppol, zsuppon visz ki (régies), deportál, internál (idegen)

csecsebecse

főnév
 • apróság, mütyürke, mütyür, dísztárgy, nipp (bizalmas), bizsu, divatékszer, zsuzsu (régies), encsembencsem (bizalmas)
 • (tájnyelvi): vásárfia

délutáni

melléknév
 • ebéd utáni (bizalmas)

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad

elhivatottság

főnév
 • hivatás, hivatottság, hivatástudat, küldetés, rendeltetés, misszió

botor

melléknév
 • balga, balgatag, ostoba, buta, nehézfejű, esztelen, dőre, oktalan, oktondi, badar, bárgyú, bamba, hülye, balyóka (tájnyelvi)

biléta

főnév
 • (tájnyelvi): belépőjegy, jegy, menetjegy
 • vámcédula, cédula, bárca, levélke
 • (tájnyelvi): jelvény, kitüntetés

centrális

melléknév
 • központi, középső
 • fontos, lényeges, központi

elfog

ige
 • megfog, elkap, elcsíp, megcsíp (bizalmas), elkapja a frakkját (bizalmas), elkapja a gallérját, fülön fog, nyakon csíp, kézre kerít
 • letartóztat, őrizetbe vesz, foglyul ejt, bekísér (régies), rajtaüt, lekapcsol (szleng), lefülel (bizalmas), lesittel (szleng), bebörtönöz
 • megkaparint, elhappol (szleng)
 • (érzés): hatalmába kerít, elővesz, eltölt, megszáll, rátör, elhatalmasodik
 • elfed, eltakar, elhomályosít

búcsújárás

főnév
 • búcsú, zarándoklat, felvonulás, processzió (régies), ájtatosság
 • (bizalmas): jövés-menés, sürgés-forgás, járkálás, forgalom

bánt

ige
 • bántalmaz, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, sérteget, gúnyol, heccel, inzultál, gonoszkodik, komiszkodik
 • háborgat, háborít, zaklat, nyaggat, nyüstöl (bizalmas), abajgat, idegesít, bosszant, ingerel, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), molesztál
 • piszkál, fogdos
 • elkedvetlenít, lehangol, elkomorít, elcsüggeszt, keserít, fáj, szomorít, aggaszt
 • gyötör, kínoz
 • irritál, izgat, nyugtalanít

cinóber

melléknév, főnév
 • cinnabarit
 • világospiros, cinóberpiros, cinóbervörös
 • (szleng): vörös (hajú ember)

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)