kukorica szinonimái

főnév
 • tengeri (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi), kukrica (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vastagít

ige
 • sűrít, tömörít, zömít (régies)
 • megszilárdít, megkeményít
 • (öltözék): kövérít, erősít

felmérgesedik, fölmé

ige
 • felindul, felbőszül, felingerlődik, felhördül, felidegeskedik, feldühödik, dührohamot kap, dühöng, megharagszik, haragra lobban, tűzbe jön, elönti a méreg, méregbe gurul, elfogja a méreg, dühbe gurul, dühbe jön, megvadul, begerjed, felháborodik, megbolondul, megmérgesedik, felpaprikázódik (bizalmas), begurul (szleng), bepörög (szleng), begőzöl (szleng), meggubolyodik (tájnyelvi) Sz: felmegy a cukra (bizalmas), felmegy a pumpája (szleng), felforr az agyvize (szleng), felkapja a vizet (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kukorica szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kőszál

főnév
 • szikla, szirt, kőszirt

kilábal

ige
 • kijut, kivergődik, kimenekül, kiszabadul, kievickél, kiárkódzik (tájnyelvi), kibocsolódik (tájnyelvi)
 • felgyógyul, kigyógyul, felépül, megerősödik, kiiperedik (tájnyelvi), kipendül (tájnyelvi)

kiéleződött

melléknév
 • éles, kiélezett, elmérgesedett, feszült, ellenséges

kaloda

főnév
 • szégyenpad, szégyenoszlop (régies), szégyenkő (régies), kalafa (régies), hegedű (régies)
 • (szaknyelvi): keretléc

közlekedik

ige
 • jár, megy, gyalogol, halad
 • (szaknyelvi): folyik, áramlik
 • (régies): összeköttetésben van, érintkezik

lehet

ige
 • szabad, lehetséges
 • tud, képes
 • elismer, megenged
 • megeshet, előfordulhat, meglehet, megtörténhet, elképzelhető, feltételezhető
 • (hsz-ként): föltehetően, valószínűleg, bizonyára, talán, esetleg

tömegével

határozószó
 • tömegesen, dögivel (szleng), garmadával, bőven

igazol

ige
 • bizonyít, tanúsít, megerősít, megszilárdít, alátámaszt, támogat, tanúskodik, bebizonyít, beigazol, kimutat, megokol, megindokol, megmagyaráz, megvéd, oltalmaz, védelmez, tisztáz, ment
 • elismer, attesztál (régies)
 • megvizsgál, felülbírál, verifikál (idegen), dokumentál, nyugtáz, hitelesít, legitimál (szaknyelvi)

huzakodik

ige
 • vitatkozik, veszekedik, civakodik, kötekedik, nyuzolkodik (tájnyelvi)
 • húzódozik
 • vonakodik

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

inspirál

ige
 • ihlet, sarkall, serkent, ösztönöz, sugalmaz, buzdít, lelkesít, ösztökél, motivál, tüzel, késztet, szuggerál, ráhat
 • befolyásol
 • (szaknyelvi): belélegez, belehel, beszív, inhalál (szaknyelvi)

lemezjátszó

főnév
 • gramofon
 • CD-lejátszó, CD

makrancos

melléknév
 • akaratos, csökönyös, nyakas, nyakaskodó, önfejű, dacos, durcás (bizalmas), makacs, engedetlen, ellenálló, rakoncátlan, szilaj, féktelen, fékezhetetlen, zabolátlan, bojtorjános (tájnyelvi), szófogadatlan, durboncás (régies)

átnevel

ige
 • megnevel, átformál, átképez, átgyúr, ránevel

némber

főnév
 • (régies): nőszemély, nő, asszony, fehérnép (régies), fehérszemély (régies)
 • fehércseléd (régies), asszonyember, asszonyállat (régies)
 • (pejoratív): kurva (durva), ringyó (durva), szajha, lotyó (durva), nőcske (pejoratív)

megvet

ige
 • ágyat vet, megágyaz, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi)
 • megalapoz, megteremt (feltételt)
 • megtámaszt, nekitámaszt, megfeszít, nekifeszít, kitámaszt
 • lenéz, lebecsül, semmibe vesz, kevésre becsül, lekicsinyel, lefitymál, leszól, leköp (durva), becsmérel, fumigál

kulcscsont

főnév
 • vállperec, vállcsont, clavicula (idegen)

környékbeli

melléknév
 • közeli, közellevő, környező, kerületi, telepi
 • szomszéd, szomszédos

lazsnak

főnév
 • (tájnyelvi): pokróc, takaró, ponyva
 • zsákvászon
 • (tájnyelvi): ütleg, verés

megtépáz

ige
 • hajba kap, meggyepál (tájnyelvi), megcibál, megrángat, megszaggat, megtép, cupfol (tájnyelvi), megbúbol (tájnyelvi), megcincál (bizalmas), megkontyol (tájnyelvi)
 • csökkent, levág (bizalmas)

külön-külön

határozószó
 • egyenként, egyedenként, fejenként, egyedileg, személyesen, egyesleg (tájnyelvi), szálanként, darabonként, egyénenként, egyesével, külön, ki-ki

kinnlevőség

főnév
 • követelés, tartozás, hitel, hátralék

lefőz

ige
 • (bizalmas): felülmúl, legyőz, lepipál (bizalmas), túlszárnyal, megelőz, ráver, túltesz (valakin)
 • rászed, túljár az eszén, lepergel (tájnyelvi), tromfol (tájnyelvi)

megvámol

ige
 • elvámol, vámot vet ki (valamire), megfináncol (régies)
 • (bizalmas): megdézsmál, csen, fogyaszt (valamiből), megkóstol