megéhezik szinonimái

ige
 • megehül (tájnyelvi), megéhül (tájnyelvi)
 • vágyakozik (valami után), sóvárog(valamivel)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

világegyetem

főnév
 • világmindenség, mindenség, univerzum, kozmosz, makrokozmosz (idegen), földkerekség, nagyvilág, világ

póthaj

főnév
 • hajpótló, paróka, vendéghaj, álhaj, pepi (bizalmas), máshaj (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megéhezik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

markáns

melléknév
 • határozott, éles metszésű, éles, erőteljes, kifejező
 • karakterisztikus, tipikus, jellegzetes, szembeszökő

lassanként

határozószó
 • lassacskán, fokozatosan, apránként, apródonként, rendre, fokonként, lépésenként, idővel, aprajánként (tájnyelvi)

kuvik

főnév
 • halálmadár, vészmadár, bagoly, csuvik (régies), kukurém (tájnyelvi)

koldul

ige
 • kéreget, kunyerál, tányéroz, kalapoz, gyűjt, könyörög, esedezik, kérincsél, koledál (régies), kápsál (tájnyelvi), lejmol (szleng), tarhál (szleng) Sz: alamizsnán a szeme; miatyánkon cseréli a kenyeret

megálló, megállóhely

főnév
 • állomás, leszállóhely, átszállóhely
 • stáció (idegen)

megsokall

ige
 • megelégel, megigenell (tájnyelvi), torkig van (valamivel), elege lesz

vevő

főnév
 • vásárló, bevásárló, kuncsaft (bizalmas), ügyfél, kliens, üzletfél, fogyasztó
 • vevőkészülék

kéziszerszám

főnév
 • kézbeli (tájnyelvi)

keret

főnév
 • ráma, foglalat, foglalvány, tok
 • szegély, vonal
 • háttér, környezet, körítés, miliő, atmoszféra, aura (idegen), kör
 • helyzet, körülmény
 • kerettörténet
 • létszám
 • állomány, káder
 • fedezet, összeg, pénzösszeg
 • korlát
 • kötöttség

gyönyörűség

főnév
 • élvezet, öröm, kedvtelés, szórakozás, mulatság, passzió (bizalmas), gyengéje (valakinek)
 • boldogság, lelkesültség, elragadtatás, mennyország, éden, mámor, eufória, gyönyör, delícia (régies)

kígyóvonal

főnév
 • hullámvonal, szerpentin (idegen)
 • meander (idegen)

megtisztelő

melléknév
 • kitüntető, elismerő(idegen)

minőség

főnév
 • milyenség, kvalitás, sajátság, fajta, osztály, kategória, típus
 • szint, fokozat, színvonal, nívó
 • márka
 • beosztás, hatáskör, szerep

briganti

főnév
 • útonálló, rabló, betyár (régies), zsivány (régies), haramia, bandita, lator, gonosztevő, martalóc, gengszter, bűnöző
 • gazember, gazfickó, gézengúz, csibész, csirkefogó, lókötő, szélhámos, huligán, himpellér, aszfaltbetyár, imposztor (régies)

párosodik

ige
 • párzik, rüvik (tájnyelvi), sárlik (tájnyelvi), kanoz (tájnyelvi), összeragad (tájnyelvi), párosul (régies)
 • (nyúl, macska) bagzik
 • (kutya) bakalódik (tájnyelvi)
 • (kakas) cicerél (tájnyelvi)
 • (sertés) búg (tájnyelvi), (nőstény sertés) görög (tájnyelvi)

odaát

határozószó
 • túloldalt, túlnan (tájnyelvi), túl, átellenben
 • a szomszédban(tájnyelvi)

megelőz

ige
 • lehagy, elhagy, leelőz, maga mögött hagy, maga mögé utasít, elébe vág, elébe kerül, leköröz (bizalmas), túlhalad, lefut, elhúz (bizalmas), meghalad
 • túlszárnyal, szuperál (bizalmas), felülmúl, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túltesz (valakin)
 • megakadályoz, meggátol, kivéd, kikerül, meghiúsít, elhárít, elejét veszi, útját állja, gátat vet (valaminek), preveniál (idegen)

mankó

főnév
 • segítség, támasz
 • istáp (régies), hónaljgamó (tájnyelvi), gajmó (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, gépágyú (szleng), sorozatlövő (szleng)

megmagyaráz

ige
 • elmagyaráz, megértet, érthetővé tesz, bebizonyít, kifejt, megvilágít
 • megokol, igazol, tisztáz, értelmez
 • szájba rág, szemléltet, explikál (szaknyelvi), kimagyaráz (tájnyelvi)

nyomtáv

főnév
 • nyomtávolság, nyomköz, fesztáv

megfürdik

ige
 • megmártózik, megmártódzkodik (tájnyelvi), pancsol (bizalmas), pancsizik (bizalmas), tisztálkodik, megmosdik, megmosakszik
 • (szleng): pórul jár, hoppon marad, befürdik (szleng)

lebonyolít

ige
 • elvégez, véghezvisz, elintéz, megejt
 • megrendez
 • lefolytat, levezet

megőrzés

főnév
 • megóvás, megtartás, megoltalmazás, védelem, gondoskodás
 • raktározás

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli