odaát szinonimái

határozószó
 • túloldalt, túlnan (tájnyelvi), túl, átellenben
 • a szomszédban(tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fifika

főnév
 • furfang, fortély, ravaszság

gyakorlatozik

ige
 • gyakorol, egzecíroz (régies), edz, treníroz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odaát szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nőtlen

melléknév, főnév
 • agglegény, legényember, öreglegény, egyedülálló, független, szabad, társtalan, facér, házasságtalan (régies), foglalatlan (régies), feleségtelen (tájnyelvi), házulatlan (tájnyelvi)

mészégető

főnév
 • mészkemence

melódia

főnév
 • dallam, motívum, hanglejtés
 • dal, nóta, ének, zene, muzsika, szám
 • (szleng): munka, meló (bizalmas), robot (pejoratív)

megél

ige
 • kijön, elvan, eltengődik, eltengeti magát, eléldegél, elboldogul, megvan, egzisztál (idegen), fenntartja magát
 • (valami valahol): tenyészik, nő, terem
 • (tájnyelvi): életben marad, tovább él
 • megér, elél (valameddig)

nyomorék

melléknév
 • fogyatékos, mozgássérült, mozgáskorlátozott, rokkant, béna, sánta, invalidus (régies), kripli (durva), nyomorú (régies), hibás (tájnyelvi), csonka, kacska (tájnyelvi), torz, púpos, testi fogyatékos, munkaképtelen, bajos (tájnyelvi), keszegoldalas (tájnyelvi), lázár (tájnyelvi), félrefarú (tájnyelvi), deformált, idétlen, korcs (pejoratív), se keze, se lába
 • nyomorult, nyomorúságos, hitvány, értéktelen

öregség

főnév
 • öregkor, vénség, aggottság, aggkor, éltesség, élemedettség, lettalkony (tájnyelvi)

lenyom

ige
 • lelapít, leprésel, leszorít, ledöngöl (tájnyelvi), ledöncöl (tájnyelvi)
 • letapos, letapod, legázol
 • leteper, letipor, lefektet
 • leültet
 • (nehezen) lenyel, legyűr
 • (árat): csökkent, leszállít
 • (időt) eltölt, letölt
 • (bizalmas): elvégez, befejez

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

jószívű

melléknév
 • jóságos, jólelkű, melegszívű, aranyszívű, lágyszívű, vajszívű, galamblelkű (tájnyelvi), csupa szív, megértő, emberséges, irgalmas, könyörületes, emberbaráti, humánus, filantróp
 • szíves, kegyes (régies), jóindulatú, nyájas Sz: kebelében találja a jó meleget
 • önzetlen, adakozó, jótékony, bőkezű, nagylelkű, altruista (választékos)

lift

főnév
 • felvonó, személyfelvonó
 • páternoszter

összefogás

főnév
 • összehajtás, összegöngyölítés, összekapcsolás, összecsatolás, összekötés
 • összetartás, együttműködés, egység, szövetkezés, érdekszövetség

patt

főnév
 • patthelyzet, holtverseny, döntetlen

elkezd

ige
 • megindít, belekezd, belefog, nekikezd, hozzákezd, nekifog, hozzálát, nekilát, megkezd, beindít, kezdeményez

sugdolódzás, sugdoló

főnév
 • suttogás, rebesgetés, súgás-búgás (pejoratív), titkolózás, susmus (bizalmas)

reményvesztett

melléknév
 • reménytelen, kétségbeesett, vigasztalan, vigasztalhatatlan, desperált (idegen), desperátus (idegen), elkeseredett, elfásult, letört, levert, csüggedt, csalódott, kiégett, rezignált, pesszimista, defetista (idegen), borúlátó

odaerősít

ige
 • rögzít, odaköt, fölerősít, ráerősít, megerősít, megtűz, összefűz, összetűz, odaszegez, rákapcsol, fixál, odakapcsol, odaragaszt, kipányváz, odaláncol

nívós

melléknév
 • színvonalas, kiemelkedő, kitűnő, értékes, rangos

osztás

főnév
 • bennfoglalás
 • elosztás, felosztás, darabolás, szétosztás, parcellázás

recehártya

főnév
 • ideghártya, retina (szaknyelvi), látóhártya

okul

ige
 • tanul, (tanulságot) merít, (tanulságot) levon
 • profitál

militáns

melléknév
 • harcoló, harcos

önállósít

ige
 • felszabadít, egyenjogosít, függetlenít, saját lábára állít, emancipál

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan