obskúrus szinonimái

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feltálal, föltálal

ige
 • felszolgál, tálal, szervíroz, betálal (tájnyelvi), felad (bizalmas), felhord, körülhord, körülkínál
 • (pejoratív): elmond, előad, kibeszél, kifecseg

levezetés

főnév
 • elvezetés, csatornázás, kanalizáció (szaknyelvi), kanalizálás (szaknyelvi)
 • bizonyítás, igazolás, következtetés, kikövetkeztetés, okfejtés, származtatás, dedukció (szaknyelvi), deriváció (idegen), szillogizmus (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a obskúrus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nótáskönyv

főnév
 • daloskönyv, énekeskönyv

mérv

főnév
 • mérték, arány, fok

mellékvágány

főnév
 • kitérővágány, átrakóvágány, holtvágány, vakvágány, iparvágány, kitérő, mellékút

megdöbbenés

főnév
 • meghökkenés, megrendülés, döbbenet, megrökönyödés, elképedés, konsternáció (idegen), perplexitás (idegen), megbotránkozás

nyolcszög

főnév
 • oktogon (választékos)

őrangyal

főnév
 • védangyal, védőszellem, védő, nemtő (régies), kerub, védőangyal, őrzőangyal, jóangyal (tájnyelvi), angyal

lendít

ige
 • lódít, mozdít
 • repít, röpít, (hintát) lök
 • előmozdít, előrevisz, dob, segít

legújabb

melléknév
 • legfrissebb, mostani, legmodernebb, vadonatúj, legkorszerűbb
 • legutóbbi, utolsó

jóllehet

határozószó
 • bár, noha, ámbár, ámbátor, ellenben, habár, mindazonáltal, mindamellett, holott, pedig, pediglen (régies), haszinte (régies)

lezuhan

ige
 • leesik, lepottyan, lehuppan, letottyan, lefordul, lehull, leomlik, lecuppan (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi), leveszekedik (tájnyelvi)
 • (ár, láz): csökken, lemegy, alábbhagy, mérséklődik

összecsődül

ige
 • (pejoratív): egybecsődül, összegyűlik, összefut, egybegyűlik, tódul, összegyűl, összeverődik, egybeverődik, csoportosul, összecsődül, összegyülekezik, összesereglik, egybesereglik, összejön

patent

főnév
 • patentkapocs, kapocs, nyomókapocs, ruhakapocs
 • (régies): szabadalom, szabadalomlevél

elképzel

ige
 • eltervez, elgondol, kigondol, megálmodik, kitalál, kieszel, kimódol, kiagyal, kifőz (bizalmas), kitervel
 • feltételez, feltesz, vél, gondol

struktúra

főnév
 • szerkezet, felépítés, alkat, konstrukció, alakzat, váz, összetétel, kompozíció, rendszer, elrendezés, organizáció (idegen), mintázat

relatív

melléknév
 • viszonylagos, viszonyított, függő, feltételes, aránylagos, vonatkozó
 • bizonytalan, ingadozó, megbízhatatlan

ocsú

főnév
 • gabonahulladék, gabonarostaalj (szaknyelvi), alj (tájnyelvi), búzaalj (tájnyelvi), búzamásodja (tájnyelvi), búzaszemétje (tájnyelvi), polyva (tájnyelvi), hulladék (régies), aljadék (régies), törek

névtábla

főnév
 • címtábla, cégér

oszcillál

ige
 • (szaknyelvi): rezeg, reng, remeg, vibrál
 • leng, ing, ide-oda mozog, himbálódzik
 • váltakozik, hullámzik, fluktuál (szaknyelvi), ingadozik

rázkódik

ige
 • rázódik, reng, reszket, zötyög, döcög

okmány

főnév
 • okirat, dokumentum, oklevél
 • irat, ügyirat, bulla (régies), akta
 • tanúsítvány, bizonyítvány
 • igazolvány

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

öltés

főnév
 • tűzés, fűzés, tűszúrás
 • varrás

rejtőzik, rejtezik

ige
 • rejtőzködik, lapít, elbújik, bújik, megbújik, kuksol, latitál (régies), bujdokol, bujkál, lapul, dugik (tájnyelvi), dekkol (szleng)
 • lappang, rejlik