magyartalanság szinonimái

főnév
 • idegenszerűség, barbarizmus (régies)
 • germanizmus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kémia

főnév
 • vegytan, vegyészet, vegytudomány (régies), bűztan (szleng), kémcsi (szleng), leukémia (szleng), vegyi (szleng)

vaskalapos

melléknév
 • maradi, régimódi, korlátolt, merev, szemellenzős, megcsontosodott, begyöpösödött, fafejű, fatökű (durva), ósdi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magyartalanság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leveles

melléknév
 • zöldellő, lombos
 • lemezes, réteges, lamellás (szaknyelvi)
 • vágatlan (dohány)
 • összehajtogatott (tészta)
 • százrétű (gyomor)
 • (régies): levelező
 • (tájnyelvi): bűnös, ludas (bizalmas), hibás, vétkes
 • (régies): gyalázatos, hiteszegett (régies), számkivetett

közjog

főnév
 • államjog

körös-körül

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, minden oldalon, körben, karikában, kernyesten (tájnyelvi), körödes-körül (tájnyelvi)

kiöntő

főnév
 • lefolyó
 • száj, csőr

főnév
 • bálványfenyő, keresztesfenyő, szurkosfenyő

megfürdet

ige
 • megmárt, alámerít, alábuktat
 • megmos, lemos
 • megöntöz, eláraszt, átitat

vasakarat

főnév
 • elszántság, kérlelhetetlenség, hajthatatlanság, keménység, szilárdság, erély

kedves I.

melléknév
 • kedvenc, kedvelt, szeretett, becses, szerelmetes (régies), tetsző (régies), amábilis (régies)
 • barátságos, szíves, kegyes (régies), nyájas, kies (régies), szívélyes, drágalátos, szeretetre méltó, megnyerő, elragadó, tám (idegen)
 • vonzó, bájos, tetszetős, angyali, aranyos, bájdús, édes, édi, cuki (bizalmas), hercig (bizalmas), tündéri, ennivaló (bizalmas), babica (tájnyelvi)

kápolna

főnév
 • templom, imaház, szentély, bálványház (régies)
 • (tájnyelvi): nárcisz, kápolnavirág (tájnyelvi), imola (régies)

gilice

főnév
 • vadgalamb, vadgerle, gerle, gerlice, gili (tájnyelvi), iglice (tájnyelvi), gelice (tájnyelvi)

keresztbe

határozószó
 • átlósan, ferdén, haránt, rézsút, rézsútosan, keresztirányba, szembe, átellenben

megízlel

ige
 • kóstol, megkóstol, belekóstol (valamibe), kóstolgat, megpróbál, megpákosztol (tájnyelvi)
 • bekap (bizalmas)

méh2

főnév
 • anyaméh, uterus (idegen)

bimbó

főnév
 • virágkezdemény
 • (tájnyelvi): rügy, hajtás, sarj
 • mellbimbó, csecs

összefüggés

főnév
 • kapcsolat, kapcsolódás, kapocs, viszony, vonatkozás, rokonság, korreláció (idegen), kohézió (idegen), reláció (szaknyelvi), érintkezés, kontaktus

néprajz

főnév
 • etnográfia (szaknyelvi), néprajztudomány
 • folklór

majomkenyérfa

főnév
 • baobab, baobabfa, kenyérfa, óriásfa

létezés

főnév
 • lét, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • meglét, megélhetés, fennmaradás

megbízott II.

főnév
 • követ, kiküldött, delegált, delegátus (idegen), komisszáros (tájnyelvi), biztos, bizalmi, képviselő, küldött, komisszárius (idegen), ablegátus (idegen), ügygondnok (régies)
 • (régies): párbajsegéd

neje

főnév
 • felesége, oldalbordája (tréfás), élete párja, házastársa, hitvese, hitvestársa, hitestársa (régies)

marihuána

főnév
 • (szleng), mariska (szleng), gandzsa (szleng), grász (szleng), gyep (szleng), gyom (szleng), kender (szleng), zöldség (szleng)

kreol

melléknév
 • lesült, sárgásbarna, olajbarna
 • bronzszínű

megépít

ige
 • felhúz, emel, felállít, felépít, összeszerel, szerkeszt, megalkot

nemzetség

főnév
 • törzsök (régies), had (tájnyelvi), rokonság, faj, ág, vérség (régies), család, nagycsalád
 • háznép, ház, pereputty (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi)
 • nép (régies), nemzet (régies)
 • leszármazott, ivadék, sarj, utód, vér
 • nem, genus (idegen)