kreol szinonimái

melléknév
 • lesült, sárgásbarna, olajbarna
 • bronzszínű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megnyúlik

ige
 • megnő, kitágul, megnyúlad (tájnyelvi), megnövekszik, megnövekedik, kiterjed
 • folytatódik, meghosszabbodik, kiegészül
 • (tájnyelvi): meghal, kinyúlik

gyümölcstermelés

főnév
 • gyümölcstermesztés, gyümölcskertészet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kreol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

környékbeli

melléknév
 • közeli, közellevő, környező, kerületi, telepi
 • szomszéd, szomszédos

kiképzés

főnév
 • gyakorlatozás, oktatás, drill (idegen), nevelés, edzés
 • képzettség, készség, tudás
 • megformálás, kialakítás, formázás, forma, alak, külső

kiderül

ige
 • kitisztul, felderül, megjavul, kifényesedik, felragyog, felfeslik (tájnyelvi), kividul (tájnyelvi)
 • megvidámul
 • előtűnik, kitűnik, kiviláglik, nyilvánvalóvá lesz, nyilvánvalóvá válik, beigazolódik, kitudódik, napfényre kerül, napfényre jut, napfényre jön, fény derül (valamire), világosság derül (valamire), tisztázódik, kisül, feltárul, megoldódik, kipattan, megmutatkozik, meglátszik
 • elválik, eldől

káka

főnév
 • sás, szittyó (régies), sisák (tájnyelvi), hínár

középparaszt

főnév
 • gazda, nagygazda, kulák (régies)

légsúlymérő

főnév
 • légnyomásmérő, légmérő (régies), barométer, légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)

többség

főnév
 • zöm (választékos), javarész, majoritás, túlerő, túlsúly, pluralitás (idegen)(idegen)

időhúzás

főnév
 • elnyújtás, nyújtás, halogatás
 • akadályozás

hullócsillag

főnév
 • meteor, meteorit, tűzgömb, bolida (régies), futócsillag (tájnyelvi)

feloldozás, föloldoz

főnév
 • bűnbocsánat, abszolúció (szaknyelvi), felmentés, oldozat (régies)

információ

főnév
 • tájékoztatás, felvilágosítás, hír, híranyag, hírközlés, híradás, újság, közlemény, értesülés, adat, drót (szleng), füles (szleng)
 • tudakozó

leleményes

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

magzat

főnév
 • embrió, fétus (szaknyelvi)
 • (választékos): gyerek, utód, ivadék, leszármazott, csemete, sarj, sarjadék, fiacska (régies)

átjut

ige
 • átmegy, átér, keresztülmegy, végighalad, átfér, áthatol, átkerül, átsikerül (tájnyelvi)
 • általtörekedik (tájnyelvi), legyőz, legyűr, leküzd

nehézség

főnév
 • baj, bonyodalom, zavar, akadály, gát, korlát, akadályoztatás, fennakadás, buktató, bökkenő, zökkenő, árnyoldal, csigabiga (tájnyelvi), hiba, gond, probléma, gubanc (szleng), gáz (szleng), difi (bizalmas)
 • (tájnyelvi): nyavalya, nyavalyatörés (tájnyelvi), nehézkór (régies), guta (tájnyelvi)

megüzen

ige
 • tudtul ad, hírül ad, értesít
 • megír

kristályvíz

főnév
 • ásványvíz, borvíz, forrásvíz

könyvbarát

főnév
 • könyvgyűjtő, könyvbolond, könyvkukac (tréfás), könyvmoly (választékos), bibliofil (idegen)

látkép

főnév
 • kilátás, panoráma, veduta (szaknyelvi)
 • perspektíva
 • felvétel

megszólítás

főnév
 • titulálás (régies), üdvözlés
 • titulus (régies), címzés, cím, megnevezés

kutat

ige
 • matat, turkál, keres, kotorász, bányászik, bogarászik (tájnyelvi), katakíroz (tájnyelvi)
 • hajhász, kajtat, kasmatol (régies), kutakodik, kutaszkodik, vizslat, bolház, fürkész, keresgél, kémlel, utánajár, vizsgál, szondíroz (idegen), inkvirál (idegen), fitat (tájnyelvi), tűvé tesz, invesztigál (szaknyelvi), ketet-katat (tájnyelvi), koslat, vatat (tájnyelvi), kurkászik (tájnyelvi)
 • búvárkodik, elmélyed, búvárol, vizsgálódik, körüljár, vizsgál, boncol, elemez, tanulmányoz
 • firtat, nyomoz, szimatol, szaglászik, csapáz (tájnyelvi), fitet (tájnyelvi)

kiment

ige
 • megment, kiszabadít, megszöktet, kihoz (bizalmas), kiragad, kitép, kihúz, kiránt, kiold, kivált, megléptet (szleng)
 • menteget, felment, felold, elnéz, kibeszél (régies), exkuzál (idegen)
 • mentesít, tisztáz, igazol

ledorongol

ige
 • leteremt (bizalmas), leszid, kritizál (bizalmas), bírál, lehúz (bizalmas), lekap (bizalmas), lebunkóz, lecsepül, elhallgattat, letorkol

megtört

melléknév
 • törődött, levert, csüggedt, lesújtott, megviselt, elcsigázott, letört, vigasztalhatatlan, fájdalmas, reményvesztett, fásult, kétségbeesett
 • töredelmes, bűnbánó, vezeklő, alázatos
 • (tekintet): fénytelen, üveges, zavaros
 • (tájnyelvi): gyűrött