közjog szinonimái

főnév
 • államjog

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meglódul

ige
 • megindul, nekiindul, nekilódul, meggyorsul, belelendül, nekilendül, nekirugaszkodik
 • (tájnyelvi): inog, meglazul, lötyög (bizalmas)

kel2

főnév
 • kelkáposzta, olaszkáposzta (tájnyelvi), édeskáposzta (tájnyelvi), plutyka (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közjog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

költ3

ige
 • ír, szerez, alkot, versel, versez (régies), (zeneművet) komponál, létrehoz, papírra vet, megfogalmaz, formába önt
 • kitalál, kigondol, kieszel, ráfog, kohol (választékos), fundál (régies), sző (választékos)

kifut

ige
 • kiszalad, kirohan, kivágtat, kicikázik, kirobog, kisiet
 • kicsordul, kiforr, kifolyik
 • kivezet, átnyúlik
 • kitelik (valamiből), elegendő, eltart

kiadó I.

melléknév
 • bérelhető, bérbe vehető, bérbe adó, elfoglalható, igénybe vehető

józan

melléknév
 • mértékletes
 • önmegtartóztató, absztinens (idegen), antialkoholista
 • higgadt, megfontolt, meggondolt, átgondolt, ésszerű, helyes, racionális, okos, bölcs, tisztafejű, tisztán látó, körültekintő, tárgyilagos, gyakorlatias
 • mértéktartó, szolid, óvatos

köves

melléknév
 • kavicsos, sziklás, kövezett, kövecseges (tájnyelvi)
 • kövezett
 • ékköves, drágaköves
 • kövecses (gyümölcs)

ledörzsöl

ige
 • levakar, lekoptat, lecsiszol, ledörgöl, lesúrol, lecsutakol, lecsiszál (tájnyelvi), lecsiszorál (tájnyelvi), lenyikel (tájnyelvi)
 • lehorzsol, felsebez, felsért

tolvajnyelv

főnév
 • argó, szleng, csibésznyelv (választékos), jassznyelv, fattyúnyelv, zsiványnyelv (régies), nyalavi (régies)
 • csoportnyelv, zsargon

hűtlen

melléknév
 • hitszegő, hitehagyó, csalárd, szószegő, áruló, álnok, hűtlenkedő, megbízhatatlan, állhatatlan, csapodár, csalfa, csélcsap, illojális, galád, perfid, aposztata (idegen), házasságtörő

hozzáértő

melléknév
 • szakszerű, szakavatott, szakképzett, képzett, szakértő, specialista, kompetens (szaknyelvi), professzionális, profi (bizalmas), mesteri, verzátus (régies), gyakorlott, tapasztalt, otthon van (valamiben), jártas, biztos kezű, ügyes

felkarol, fölkarol

ige
 • felemel, feltart, magasra tart, ölbe vesz, karjába vesz
 • pártfogol, pártfogásba vesz, pártol, a hóna alá nyúl (bizalmas), patronál, protezsál (bizalmas), közbenjár (valakiért), gyámolít, támogat, támaszt nyújt, segít, segélyez, szponzorál, finanszíroz, gondoskodik (valakiről, valamiről), előmozdít, lanszíroz (idegen), istápol

illusztrál

ige
 • szemléltet, (képekkel) díszít
 • demonstrál, bemutat, megmagyaráz, kifejt, megvilágít

lehel

ige
 • lélegzik, respirál (idegen), szuszog, liheg, piheg, szuflál (tájnyelvi)
 • fúj, fuvall (régies), kujákol (tájnyelvi), hujikol (tájnyelvi), húkol (tájnyelvi)
 • él, létezik
 • sóhajt
 • áraszt, sugároz
 • plántál (régies), olt

lüke

melléknév
 • (bizalmas): buta, gügye, ütődött (bizalmas), idióta, mafla, oktondi, tökfilkó, fajankó, bamba, ügyefogyott

átall

ige
 • szégyell, restell, vonakodik, visszariad, idegenkedik, iszonyodik

napkelte

főnév
 • hajnal, hajnalhasadás, napfelkelte, derengés, virradat, pirkadat, pirkadás, pitymallat (tájnyelvi), hajnalpír, reggeli szürkület, napfeljötte, reggel

megszűnik

ige
 • véget ér, befejeződik, elmúlik, elévül, elenyészik, megsemmisül, felbomlik, eloszlik, elhárul, széthull, lejár, lezáródik, eláll, elül (lárma), elcsitul, elsimul, felszámolódik, lelohad, abbamarad, megáll, megszakad
 • feloszlik, becsuk (üzlet)
 • (régies): elhallgat, elnémul

közlékeny

melléknév
 • beszédes, bőbeszédű, nyitott, kommunikatív (szaknyelvi), barátságos

kottatartó

főnév
 • kottaállvány, pult, pulpitus (régies), hangjegytámlány (régies)

lakoma

főnév
 • eszem-iszom, dínomdánom, vendégség, dáridó, trakta (bizalmas), evészet, díszebéd, díszvacsora, tivornya, zaba (szleng), traktamentum (tájnyelvi), lakodalom (régies)
 • lakomázás, lakmározás, evés-ivás, zabálás, asztalozás (tájnyelvi), kolláció (idegen), konvivium (idegen)

megrozsdásodik

ige
 • berozsdásodik, korrodál, megrágja az idő vasfoga, megeszi a rozsda

kugli

főnév
 • teke, tekejáték
 • tekebáb
 • (szleng): fej, kobak (bizalmas)

kiképzés

főnév
 • gyakorlatozás, oktatás, drill (idegen), nevelés, edzés
 • képzettség, készség, tudás
 • megformálás, kialakítás, formázás, forma, alak, külső

látszat

főnév
 • külső, külszín, felszín, kinézés, megjelenés, külsőség, színezet
 • árnyék, tünemény, rémlet, tünet
 • dekórum (régies), fikció, illúzió
 • eredmény, látat (tájnyelvi)

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik