mérgesít szinonimái

ige
 • dühít, ingerel, bosszant, idegesít, hergel, felháborít, felajz, bőszít (választékos), dühbe hoz, kihoz a sodrából, cukkol (bizalmas), haragra gerjeszt, zrikál (szleng), cikiz (szleng), szekál (bizalmas), vegzál (régies), kellemetlenkedik, nyúz (bizalmas), megőrjít, pukkaszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felvág, fölvág

ige
 • felvagdal, összevagdal, összevág, feldarabol, felaprít, felszel, felszeletel, felszabdal, feltrancsíroz (bizalmas), felszegdel (tájnyelvi)
 • felmetsz, felhasít, felnyit
 • feldob, felhajít, felcsap, fellódít
 • kérkedik, dicsekszik, nagyzol, henceg, hetvenkedik, hivalkodik, adja a bankot (szleng), anzágol (bizalmas), nagyképűsködik, fennül (tájnyelvi), büszkélkedik, páváskodik, háryjánoskodik

meghamisít

ige
 • megváltoztat, elferdít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz, megront (régies), elhajlít (tájnyelvi), elkajszít (tájnyelvi), megmásít (tájnyelvi), elgörbít (tájnyelvi), kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), rágalmaz, meghazudtol, hamis színben tüntet fel, kiforgat a valójából
 • (bort): pancsol (pejoratív), hígít, felvizez, megkeresztel (tréfás)
 • (olajat): szőkít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mérgesít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtorpedóz

ige
 • meglő, eltalál
 • meghiúsít, keresztülhúz, elgáncsol, megfúr (bizalmas), betesz (szleng)

marcona

melléknév
 • zord, zordon, rideg, mord, mogorva
 • harcias, ádáz, marciális (régies), vérszomjas, vérengző

lyukacsos

melléknév
 • pórusos (idegen), porózus (idegen), poróz (idegen), lyukatos (tájnyelvi)
 • áttört (kelme), likacsos, lyuggatott, furdalt (régies)

láma1

főnév
 • tevekecske (régies)

mély I.

melléknév
 • feneketlen, bemélyedő, mélységes
 • alt
 • basszus
 • veláris (szaknyelvi)
 • elmélyült, alapos, mélyenszántó, mélyreható, okszerű, lényeges, állandó, átfogó, beható, átható, intenzív, erős
 • (hang): öblös, dörmögő
 • sötét, árnyékos, telített

mutogat

ige
 • mutat, bökdös
 • gesztikulál
 • fitogtat, kérkedik, parádézik, hivalkodik, mutogalódik (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)
 • szellőztet, napvilágra hoz, kitereget, közszemlére tesz, kiállít

kondul

ige
 • megszólal, zendül, harsan

kivonulás

főnév
 • kimenetel, távozás
 • kivándorlás, exodus (idegen)
 • felvonulás

hidegvérű

melléknév
 • hűvös, rendíthetetlen, nyugodt, flegmatikus, érzéketlen, megfontolt, józan, komoly, szenvtelen, fegyelmezett
 • közönyös, közömbös, halvérű
 • gátlástalan, kegyetlen, könyörtelen, brutális, embertelen, durva, barbár
 • (régies): fázékony, fázós, fagyos, hidegvette (régies)

kölcsönöz

ige
 • kölcsönad, kölcsönbe ad, hitelez, hitelbe ad
 • uzsoráskodik
 • kölcsönvesz, kölcsönkér, kikölcsönöz, kivesz, elkér, bérel
 • ad, nyújt

nagyít

ige
 • nagyobbít, felnagyít, növel, tágít
 • szélesít, öblösít, kiegészít
 • túloz, tódít, füllent, túlbecsül, felfúj, kiszínez, túljátszik, túlliheg (pejoratív), feltupíroz (bizalmas), elveti a sulykot
 • feldicsér, magas polcra emel, kiemel
 • fokoz
 • súlyosbít, erősít
 • (régies): öregbít

nyilvánosság

főnév
 • közönség, fórum, plénum (választékos), publikum, színtér, placc (bizalmas), rivaldafény, ország-világ, világ

csücsök

főnév
 • vég, végződés, csúcs, csúp (tájnyelvi), csűcs (tájnyelvi)
 • sarok, szöglet, zug, zugoly (tájnyelvi)

rajzoló

főnév
 • grafikus, illusztrátor, karikaturista, képíró (régies)
 • (szleng): tolvaj, zsebtolvaj, zsebmetsző, zsebvágó (régies), zsebes (szleng)

papa

főnév
 • apa, édesapa, atya (választékos), apuka, apuci (bizalmas), papi (bizalmas), apus (bizalmas), papus (bizalmas), papuska (bizalmas), apóca (bizalmas), apácska, fater (szleng)
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapi (bizalmas), nagyatya, nagyapó, nagytata (bizalmas), papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi)
 • (szleng): öregember, öregapó, tata (bizalmas), apó

mérkőzik

ige
 • viaskodik, csatázik, megütközik, összecsap, verekedik, játszik, harcol, megvív
 • küzd, versenyez
 • vetélkedik, rivalizál (idegen), tusakodik

megtapogat

ige
 • megfogdos, fogdos, megbirbitél (tájnyelvi)
 • taperol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, meglapogat (bizalmas)

morál

főnév
 • erkölcs, (erkölcsi) szabály
 • erkölcstan, etika

pad

főnév
 • padka, lóca, padszék (régies), (ház előtt) szakállszárító (régies), (templomi) stallum (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): padlás
 • (tájnyelvi): padló

miatt

névutó
 • következtében, mián (tájnyelvi), végett (tájnyelvi), miá (tájnyelvi), kifolyólag, által (régies), okért (régies)
 • tekintettel (valamire)
 • felől

másolópapír

főnév
 • fénymásolópapír
 • indigó, átírópapír, karbonpapír
 • kopírpapír (régies), pauszpapír, kopírozó (tájnyelvi)

mucsai

melléknév
 • falusi, vidéki, paraszt (durva), bugris, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, parlagi, durva, elmaradott, pórias, bumfordi, otromba (bizalmas), prosztó (szleng), bunkó, furkó (durva), durung, tuskó (bizalmas), bumburnyák, ekeferkó (szleng), kapa (szleng), tahó (bizalmas), tapír (szleng), gyökér (szleng)

páncélos II.

főnév
 • harckocsi, tank, páncélszekrény (szleng)
 • monitor (szaknyelvi)