rajzoló szinonimái

főnév
 • grafikus, illusztrátor, karikaturista, képíró (régies)
 • (szleng): tolvaj, zsebtolvaj, zsebmetsző, zsebvágó (régies), zsebes (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átvitel

főnév
 • átszállítás, továbbítás, áttétel, áttevés, átruházás, transzfer (szaknyelvi), transzport (bizalmas)
 • áthozat

semerre

határozószó
 • sehova, sehová, sehol sem, sehol se
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rajzoló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

próbadarab

főnév
 • mintadarab, minta, vizsgálati darab, mintapéldány

összeterel

ige
 • összeszed, összegyűjt, összehajt
 • toboroz, összeverbuvál, egybegyűjt, összecsődít, összehív, összetrombitál

örömtelen

melléknév
 • sivár, vigasztalan, keserves, kedvetlen, bánatos, lehangoló, nyomorult, rideg, gyászos, komor, zord, csüggedt, sötét, mogorva, kietlen, szomorú, mélabús

nyal

ige
 • végigsimít, végighúz
 • (láng, tűz) nyaldos
 • (bizalmas): megmosdat, kicsinosít
 • csókolgat, nyal-fal
 • (szleng): hízeleg, hajlong, alázatoskodik, csúszik-mászik, törleszkedik, nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng)

rábólint

ige
 • helyesel, beleegyezik, egyetért, bólogat
 • jóváhagy, engedélyez

rohammunka

főnév
 • tűzoltómunka (bizalmas), hajrá

minimális

melléknév
 • legkisebb, legkevesebb, legcsekélyebb, legalsó, legalacsonyabb
 • csekély
 • elenyésző, lényegtelen

mérvadó

melléknév
 • irányadó, iránymutató, mértékadó, standard
 • normatív, fontos, lényeges, elemi, alapvető, jelentős
 • illetékes, jogosult, hozzáértő, szakértő, kompetens (szaknyelvi), hiteles, autentikus

könnyes

melléknév
 • könnybe lábadt, fátyolos, nedves, könnyekkel terhes (választékos)

mozgósít

ige
 • mobilizál (idegen), aktivizál (idegen), felhív (valamire), buzdít
 • behív, besoroz, verbuvál (régies), toboroz (régies), hadba hív (választékos), fegyverbe szólít, hadilábra állít

rög

főnév
 • göröngy, földdarab, hant, gerengyó (tájnyelvi), hoporcs (tájnyelvi), bucka, bucok (tájnyelvi), gaj (régies)
 • szántóföld, talaj, termőtalaj, termőföld, mező
 • szülőföld, anyaföld
 • sírhalom, sírhant

sorrend

főnév
 • rend, sor, szer (tájnyelvi), időrend, sorrendiség, következés, egymásutániság, konszekúció (választékos)
 • rangsor, ranglétra, helyezés, besorolás
 • értékrend, hierarchia

felugrik, fölugrik

ige
 • talpra ugrik, talpra szökik, talpra szökken, felpattan, felkel, felszökik, felszökken (választékos), felrittyen (tájnyelvi), felszottyan (tájnyelvi)
 • felkap (valamire), ráugrik, felszáll
 • meglátogat, beugrik, benéz, felnéz, felmegy, felkeres
 • (láz): felmegy, felszalad, felszökik

termosz

főnév
 • hőpalack

szívderítő

melléknév
 • vidám, szórakoztató, kacagtató, nevettető, mulatságos, mókás
 • örvendetes, jó

rákiált

ige
 • rákiabál, ráordít, ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), rádörrent, lehurrog, rárivaszkodik (régies)

préda1

főnév
 • zsákmány, áldozat, martalék (régies), hadizsákmány, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • fosztogatás, zsákmányolás, prédálás (régies)

repülőgép

főnév
 • repülő, aeroplán (idegen), gépmadár, hidroplán (idegen), biplán (idegen), monoplán (idegen), repgép (bizalmas), röpcsi (bizalmas), repszi (szleng), repzaj (szleng), madár (szleng), égi talyiga (szleng)
 • sárkányrepülő

szimbolikus

melléknév
 • jelképes, képletes, átvitt, metaforikus

rávág

ige
 • ráüt, rácsap, ráver, rásóz, ráhúz, ráró, rásújt
 • ráfelel, kimond, kiköp (bizalmas)

pácol

ige
 • csáváz, cserez, senyveszt (tájnyelvi)
 • besóz, mariníroz (szaknyelvi), tartósít

rezümé

főnév
 • kivonat, összefoglalás, áttekintés, summázat, szinopszis

szitakötő

főnév
 • libella (szaknyelvi), acsa (régies), kígyóőrző (tájnyelvi), kígyópásztor (tájnyelvi), kígyószolga (tájnyelvi)