miatt szinonimái

névutó
 • következtében, mián (tájnyelvi), végett (tájnyelvi), miá (tájnyelvi), kifolyólag, által (régies), okért (régies)
 • tekintettel (valamire)
 • felől

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leül

ige
 • helyet foglal (valahol), elhelyezkedik, letelepedik, letelepszik, leroskad, leteszi magát, leereszkedik, leteperedik (tájnyelvi), levacáholódik (tájnyelvi), lerogyik
 • lecsücsül, lekuporodik, lekucorodik
 • lehuppan, letottyan, leteszi a fenekét (bizalmas), leteszi a seggét (durva), leteszi a csendest
 • (rabként): eltölt, kitölt, letölt, kiül (tájnyelvi)
 • leülepedik, leülepszik, leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (vihar): elül, lecsendesedik

extraprofit

főnév
 • többletjövedelem, különprofit, többletnyereség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a miatt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

melenget

ige
 • melegít, hevít, forral
 • (gondolatot, érzést): forgat, ápol, dajkál, dédelget (bizalmas), érlel, táplál

matróna

főnév
 • (választékos): idős nő, öregasszony, idős hölgy

makacsság

főnév
 • önfejűség, megátalkodottság, akaratosság, csökönyösség, konokság, nyakasság, hajthatatlanság, perszisztencia (idegen)
 • trucc (bizalmas), dac, durca (bizalmas), engedetlenség

főnév
 • folyadék, nedv, nedű (választékos), facsarék (régies), moncs (régies)
 • lötty (pejoratív)
 • oldat
 • ital
 • leves, mártás, szaft (bizalmas), szósz, létyó (tájnyelvi), lötyke (tájnyelvi), lötykő (tájnyelvi)
 • (szleng): pénz, dohány (szleng), dudva (szleng)

mérgesít

ige
 • dühít, ingerel, bosszant, idegesít, hergel, felháborít, felajz, bőszít (választékos), dühbe hoz, kihoz a sodrából, cukkol (bizalmas), haragra gerjeszt, zrikál (szleng), cikiz (szleng), szekál (bizalmas), vegzál (régies), kellemetlenkedik, nyúz (bizalmas), megőrjít, pukkaszt

nagyharang

főnév
 • öregharang

kormányférfi

főnév
 • államférfi

komisz

melléknév
 • durva, rosszindulatú, gonosz, aljas, galád, alávaló, hitvány, bitang
 • rossz, vásott, rendetlen, pimasz, szemtelen, tiszteletlen, arcátlan, haszontalan, csibész, ebadta
 • gyalázatos, szörnyű, cudar, istentelen, förtelmes, iszonyú, zord, kemény, kriminális (bizalmas), gyászos, cefet, kellemetlen

hivalkodik

ige
 • dicsekszik, kérkedik, felvág, nagyzol, henceg, flancol (szleng), büszkélkedik, hetvenkedik, dölyfösködik, pöffeszkedik, kevélykedik, fenn hordja az orrát, fitogtat Sz: rázza a rongyot; henceg, mint árpacipó a kemencében; felvág, mint a pesti poloska
 • tetszeleg, díszeleg, cifrálkodik (tájnyelvi), páváskodik, flancol, piperézkedik (tájnyelvi), virít Sz: riszálja magát; mórikálja magát; hányja-veti a farát; feszeleg, mint a makk hetes; öli a pompa
 • (régies): lebzsel, lustálkodik

körülményes

melléknév
 • kacifántos, nyakatekert, ravasz, bonyolult, hosszadalmas, tekervényes, komplikált, részletes, szövevényes Sz: egy dologból kettőt csinál
 • nehéykes, bajos, szőrszálhasogató, aprólékos, fontoskodó, kicsinyes

nebáncsvirág

főnév
 • fájvirág, nenyúljhozzám, mimóza

nyúzott

melléknév
 • elgyötört, megviselt, elkínzott, fáradt, elnyűtt
 • kialvatlan

délsarki

melléknév
 • déli-sarkvidéki, déli-sarki, antarktikus

rávág

ige
 • ráüt, rácsap, ráver, rásóz, ráhúz, ráró, rásújt
 • ráfelel, kimond, kiköp (bizalmas)

paróka

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

megvilágosodik

ige
 • kivilágosodik, virrad, felvirrad
 • fény derül (valamire), világosság derül (valamire), tisztázódik, világossá válik, dereng (bizalmas)

múltkor

határozószó
 • múltkorában, nemrég, múltkoriban (bizalmas), minap, minapában (tájnyelvi)

pápista

főnév
 • katolikus, római katolikus
 • (arcszín): halvány, sápadt, falfehér, egészségtelen

mintsem

kötőszó
 • hogysem, semhogy

megátkoz

ige
 • elátkoz, átokkal sújt, átkot szór (valakire)
 • elítél, megbélyegez

műjég, műjégpálya

főnév
 • jégpálya, jég (bizalmas), korcsolyapálya

párizsi

főnév
 • parizer (bizalmas)