pad szinonimái

főnév
 • padka, lóca, padszék (régies), (ház előtt) szakállszárító (régies), (templomi) stallum (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): padlás
 • (tájnyelvi): padló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fizetés

főnév
 • kiegyenlítés, törlesztés, utalványozás, térítés, rendezés, tejelés (szleng)
 • kereset, bér, jövedelem, munkadíj, javadalmazás, járandóság, tiszteletdíj, fizetség, illetmény, zsold, gázsi (bizalmas), fix (bizalmas), honorárium, ellátmány (szaknyelvi), díjazás, munkabér, javadalom, dotáció, juttatás, ellenszolgáltatás, ellátás

vállalkozó I.

melléknév
 • lendületes, dinamikus, agilis (választékos), elszánt, törekvő, szorgalmas, buzgólkodó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

örökre

határozószó
 • örökkön-örökké, mindörökké, végleg, örökké, egyszer s mindenkorra, minden időkre
 • mindhalálig, a sírig, a síron túl is

népszavazás

főnév
 • referendum (régies), plebiszcitum (idegen)

napilap

főnév
 • hírlap, újság, lap, napisajtó

mén

főnév
 • csődör, ménló
 • hátasló, paripa, táltos

összes

melléknév
 • egész, teljes, valamennyi
 • minden, valamennyi, mind, együttes, valahány, mindannyi

pillanatnyi

melléknév
 • másodpercnyi, percnyi, futólagos, átmeneti, efemer (idegen), szempillantásnyi, szemvillanásnyi, múló, provizórikus (idegen), ideiglenes, illékony, kurta, röpke
 • momentán (bizalmas), mostani, aktuális, mai, jelenlegi

megdöbbent

ige
 • meghökkent, meglep, megrendít, elképeszt, megdermeszt, letaglóz, szíven szúr, sokkol, lesújt, ledöbbent (szleng), kifektet (szleng), kibuktat (szleng), kiakaszt (szleng), kiüt (szleng), megbotránkoztat, megráz, megriaszt, frappíroz (idegen), elborzaszt

mázol

ige
 • fest, beken, bevon (valamivel), pamacsol (bizalmas), ken-fen, kiszínez, pingál, maszatol, ecsetel, pacsmagol, kencefencél (tájnyelvi)
 • (bizalmas): odacsap, odavág

kiált

ige
 • kiabál, kajabál (tájnyelvi), kurjant, rikkant, rikolt, sikolt, sikít, sivít, visít, rivall, rivalg (régies), dörög, ordít, üvölt, bődül, kajdász (tájnyelvi), hurít (tájnyelvi), abajg (régies), jajveszékel
 • (valamiért): követel

meghülyül

ige
 • (durva): meghibban, bedilizik (bizalmas), elmegy az esze, eltompul, meggárgyul (tájnyelvi), megkukul (bizalmas)

pocsék

melléknév
 • rossz, kritikán aluli, utálatos, rettenetes, siralmas, csapnivaló, förtelmes, gyenge, kopott, rozoga, tré (bizalmas), kriminális (bizalmas), lepra (durva), moslék (szleng)
 • ronda, ocsmány, csúnya, visszataszító
 • (tájnyelvi): pocsékoló, pazarló, költekező, pénzpocsékoló, fecsérlő, tobzódó (régies), préda (tájnyelvi)

rajtakap

ige
 • rajtacsíp, elkap, elcsíp, meglep, tetten ér, lefülel, megtalál, megfog, megcsíp (bizalmas), fülön fog (bizalmas), nyakon csíp (bizalmas), rajtaér (régies), rajtafog (régies), érőn ér (tájnyelvi), véren ér, sarkon ér, in flagranti ér

eredetileg

határozószó
 • eredendően, eleve, kezdetben, először
 • eleinte, az elején

szimbolikus

melléknév
 • jelképes, képletes, átvitt, metaforikus

sodródik

ige
 • úszik, hányódik, hánykolódik
 • vetődik, kerül (valahova), keveredik (valahova) (bizalmas)

pajesz

főnév
 • fültincs, halántékfürt, huncutka
 • oldalszakáll

öregbít

ige
 • (hírnevet): növel, gyarapít, nagyobbít
 • bővít, tágít, kiterjeszt, meghosszabbít, kiszélesít, mélyít, vastagít

pecsétviasz

főnév
 • spanyolviasz, spanyolviaszk

siker

főnév
 • győzelem, diadal, dicsőség, pálma, babér, taps, gyümölcs, eredmény, foganat, érvényesülés
 • tetszés, helyeslés
 • (bizalmas): sikerdarab, kasszadarab (bizalmas), sláger
 • telt ház, táblás ház

pápista

főnév
 • katolikus, római katolikus
 • (arcszín): halvány, sápadt, falfehér, egészségtelen

nonszensz

főnév
 • (választékos): képtelenség, értelmetlenség, ostobaság, lehetetlenség, oktalanság

perdít

ige
 • fordít, sederít (tájnyelvi), pöndörít (tájnyelvi), kerenget (régies), karikál (régies), forgat, centrifugál (idegen)

skarlát1

melléknév, főnév
 • skarlátvörös, skarlátpiros, élénkpiros, élénkvörös, rubinvörös, rubinpiros, vörös