papa szinonimái

főnév
 • apa, édesapa, atya (választékos), apuka, apuci (bizalmas), papi (bizalmas), apus (bizalmas), papus (bizalmas), papuska (bizalmas), apóca (bizalmas), apácska, fater (szleng)
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapi (bizalmas), nagyatya, nagyapó, nagytata (bizalmas), papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi)
 • (szleng): öregember, öregapó, tata (bizalmas), apó

pápa szinonimái

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ekevas

főnév
 • laposvas, szántóvas (régies), csoroszlya (tájnyelvi)

csavargó I.

melléknév
 • kóborló, vándorló, csatangoló, lófráló (bizalmas), csellengő, kódorgó, kujtorgó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a papa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeforr

ige
 • (seb): beforr, meggyógyul, begyógyul, beheged, összenő
 • összeforrad, összeolvad, fuzionál
 • összekapcsolódik, eggyé válik

nótáskönyv

főnév
 • daloskönyv, énekeskönyv

nekibuzdul

ige
 • nekifog, nekigyürkőzik, nekidurálja magát (bizalmas), megtáltosodik (tréfás)
 • fölbátorodik Sz: megszállja a szentlélek (bizalmas)

mérgezés

főnév
 • toxikáció (szaknyelvi), étetés (tájnyelvi), mételyezés (tájnyelvi)

ötvözet

főnév
 • öntvény (régies), elegyfém, alligáció (régies)
 • keverék

pláne II.

módosítószó
 • különösen, kivált

megfésül

ige
 • (hajat): átfésül, kifésül, kibont
 • frizurát készít
 • gerebenez, megtisztít

megbilincsel

ige
 • vasra ver, megbéklyóz, megbékóz (tájnyelvi), béklyóba ver, bilincsbe ver, rabszíjra fűz, megláncol, leláncol, láncra ver, odaláncol, megvasal (tájnyelvi)

kiejt

ige
 • kipottyant, kihullat, kicseppent, kisuvaszt (tájnyelvi)
 • kimond, kifejez
 • artikulál, akcentuál (idegen)

megkövetel

ige
 • elvár, előír, kikövetel, számot tart (valamire), igényt tart, jogot formál (valamire), praetendál (régies), vindikál (idegen)
 • igényel, szükségel (régies), megkíván, kell (valakinek), híjával van (valaminek), híján van (valaminek)

porlaszt

ige
 • légneműsít (szaknyelvi), elgázosít, elpárologtat, permetez
 • porít, porrá zúz, pulverizál (szaknyelvi), őröl, aprít

rászegez

ige
 • rászegel, odaszegez, ráerősít, odaerősít
 • rámereszt
 • ráirányít, ráfog, nekiszegez

értelmes

melléknév
 • épelméjű
 • jó felfogású, jó eszű, jófejű, eszes, intelligens, nagyeszű, világos fejű, éles eszű, éles elméjű, okos, eszélyes (régies), lucidus (idegen), idejérelett (tájnyelvi), tudékony (tájnyelvi)
 • célravezető, célszerű, helyes, helyénvaló, épkézláb, józan, ésszerű, racionális, átgondolt, megfontolt
 • érthető, világos, áttekinthető, követhető

szívderítő

melléknév
 • vidám, szórakoztató, kacagtató, nevettető, mulatságos, mókás
 • örvendetes, jó

sötét I.

melléknév
 • homályos, borult, borongós, árnyas, fénytelen, megvilágítatlan, besötétített, naptalan (választékos), borús, felhős, ködös, szürke
 • fekete, barna, sötét színű
 • küzdelmes, nyomorúságos
 • kilátástalan, reménytelen
 • gyászos, nyomasztó, aggasztó, komor, baljós, baljóslatú, súlyos
 • lehangolt, borúlátó, pesszimista
 • aljas, ördögi, démoni, alvilági, sátáni, elvetemült, bűnös, becstelen, gaz (választékos), galád, gonosz, mocskos, piszkos (pejoratív)
 • buta, ostoba, értetlen, tudatlan
 • korlátolt, szemellenzős, nehéz felfogású

papírízű

melléknév
 • ízetlen; se íze, se bűze; vacak
 • élettelen, kiagyalt, papírszagú, vérszegény

összebeszél

ige
 • megállapodik, megegyezik, összeesküszik, intrikál, szövetkezik, összejátszik, konspirál (idegen), összetanakodik (tájnyelvi)
 • összehadar, összehabar, összehord, összefecseg, összehantál, összehadovál, összezagyvál, elkalandozik, összekalatyol (régies), rizsázik (szleng)

perdít

ige
 • fordít, sederít (tájnyelvi), pöndörít (tájnyelvi), kerenget (régies), karikál (régies), forgat, centrifugál (idegen)

sodródik

ige
 • úszik, hányódik, hánykolódik
 • vetődik, kerül (valahova), keveredik (valahova) (bizalmas)

paróka

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

nyárfa

főnév
 • nyár, jegenyefa, topolyafa, topolya

pille2

főnév
 • (régies): hártya, bőröcske

sóskafa

főnév
 • borbolya (tájnyelvi), leánysomfa (tájnyelvi), vadsóska