lát szinonimái

ige
 • tekint, szemlél, néz, észlel, észrevesz, megfigyel
 • vizionál (idegen)
 • ismer, tud, felmér, felfog, ért
 • tart, vél, gondol, ítél, hisz, érez
 • (tájnyelvi): megél, átél, megér, tapasztal, része van (valamiben)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiszolgáltat

ige
 • kiadat, kézre ad, felad, odadob (prédául), odavet, feláldoz, elárul

billentyűzet

főnév
 • billentyűsor, tasztatúra (idegen), klaviatúra (szaknyelvi), manuál (szaknyelvi), taszter (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lát szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kukorica

főnév
 • tengeri (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi), kukrica (tájnyelvi)

kiszolgáló I.

melléknév
 • készséges, követő, alázatoskodó, behódoló, talpnyaló, lakájkodó, lakájtermészetű, nyalizó, csicskás (szleng), törleszkedő (szleng)

kinyal

ige
 • kiürít, kitisztít
 • elfogyaszt
 • (kinyalja magát): kicsinosítja magát, kicsípi magát, kiöltözik

kéj

főnév
 • gyönyör, öröm, élvezet, éldelet (régies), élv (régies)
 • vágy, kény (régies), voluptas (idegen)
 • bujálkodás
 • ejakuláció, orgazmus, kielégülés, beteljesülés

lacikonyha

főnév
 • piaci konyha, virslistand, étekpiac (régies), duttyán (idegen), devernya (tájnyelvi)

létrehoz

ige
 • létesít, létrehív, alapít, szervez, alakít, összehoz (bizalmas), életre hív, alkot, csinál, készít, kivitelez, megvalósít, realizál, produkál, kreál, teremt, megteremt, kiépít, instituál (régies), előállít, generál, gerjeszt, képez, kialakít
 • (valami valamit): elindít, támaszt, (körülményeket) szül, fakaszt, kivált, okoz, eredményez, kelt, formál

túlzó

melléknév
 • szélsőséges, szertelen, féktelen, zabolátlan, esztelen, végletes

irányított

melléknév
 • vezetett, sugallt
 • megszabott, szabályzott

imperializmus

főnév
 • gyarmatosítás, hódítás

fermentáció

főnév
 • erjedés
 • fermentálás (idegen), erjesztés, füllesztés

jármű

főnév
 • közlekedési eszköz, szállítóeszköz, járgány, járómű (régies), tragacs (pejoratív)

locspocs

főnév
 • lucsok, sár, latyak, dágvány, dagonya, csatak (tájnyelvi), csér (tájnyelvi), kanista (tájnyelvi), littylotty (tájnyelvi)
 • (jelzőként): sáros, esős, lucskos, vizes, nedves, csatakos, latyakos, lustos (tájnyelvi), kastos (tájnyelvi), taknyos (tájnyelvi)

megbélyegzés

főnév
 • megjelölés, billog (tájnyelvi), stemplizés (tájnyelvi)
 • elítélés, becsmérlés, ócsárlás, stigmatizáció

baptista

melléknév, főnév
 • újrakeresztelő, bolondista (tájnyelvi)

nyersanyag

főnév
 • alapanyag, anyag, matéria (idegen)

messzelátó I.

melléknév
 • távollátó
 • messze tekintő, előre tekintő

látnivaló

főnév
 • nevezetesség, látványosság, érdekesség, attrakció, spektákulum (régies)

kreol

melléknév
 • lesült, sárgásbarna, olajbarna
 • bronzszínű

lelkivilág

főnév
 • pszichikum, belvilág (régies), lelkület, lelkiség, érzésvilág, gondolatvilág, lélek
 • vérmérséklet, mentalitás, egyéniség

mennyország

főnév
 • menny, Isten országa, ég, paradicsom, éden, túlvilág, másvilág
 • (választékos): boldogság, gyönyörűség, gyönyör

leenged

ige
 • leereszt, lebocsát, lezsilipel, lehúz (zászlót), bevon
 • letol
 • (hajat): kienged, leereszt, leboncol (tájnyelvi)
 • (árat): mérsékel, csökkent

kiül

ige
 • kikoptat, elnyű, kifényesít (ruhát)
 • (régies): (büntetést) letölt, leül, lehúz
 • előreáll, kidülled
 • látszik, feltűnik, lerí (valakiről valami), kirajzolódik, leolvasható

leroskad

ige
 • lerogy, alél, ájul, összeroskad, összeesik, összerogy, leszédül, lehanyatlik, ájuldoz, leroggyan, összenyaklik
 • ledől, összedől, leomlik

mesés

melléknév
 • mesebeli, mitikus, képzeletbeli, földöntúli, mondaszerű, regés, költött
 • meseszerű, mesébe illő, álomszerű, hihetetlen
 • csodás, csodálatos, fantasztikus, bámulatos, nagyszerű, kitűnő