lacikonyha szinonimái

főnév
 • piaci konyha, virslistand, étekpiac (régies), duttyán (idegen), devernya (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

század1

számnév
 • századrész

nyakravaló

főnév
 • nyakkendő, nyakcsokor, kravátli (régies), kultúrmadzag (szleng), bikakötő (szleng), bocikötél (szleng), csirkebél (szleng), tyúkbél (szleng), nyakló (régies)
 • nyaksál, kendő
 • nyakék, nyaklánc, collier (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lacikonyha szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közlekedik

ige
 • jár, megy, gyalogol, halad
 • (szaknyelvi): folyik, áramlik
 • (régies): összeköttetésben van, érintkezik

kirí

ige
 • elüt, különbözik, kontrasztíroz (régies), kitűnik, kilátszik, virít, feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, rikít, kiviláglik, szemet szúr

kikölcsönöz

ige
 • kölcsönvesz, kivesz, kivisz

kárpitoz

ige
 • párnáz
 • bevon, áthúz
 • tapétáz

kurjongat

ige
 • ricsajozik, hujjogat, kiabál, rikoltozik, csujogat (tájnyelvi), sikongat (tájnyelvi), kajdászik (tájnyelvi), kurjászik (tájnyelvi), kurjog (tájnyelvi), rivalkodik (régies)
 • ujjong

lepereg

ige
 • (fonal, szalag): letekeredik, legombolyodik, lecsavarodik
 • lehull, lepattog, lepattogzik
 • lefolyik, legördül, végiggördül
 • végbemegy, lejátszódik, letelik, kitelik, elmúlik, eltelik, elmegy, eljár, elrepül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik, lezajlik, lefolyik

tréning

főnév
 • edzés
 • gyakorlat, gyakorlás, felkészülés, képzés

indulatszó

főnév
 • fölkiáltószó (régies), interjekció (szaknyelvi)

ige

főnév
 • verbum (szaknyelvi)
 • (régies): szó

felvétel, fölvétel

főnév
 • alkalmazás, szerződtetés, szegődtetés
 • beiktatás
 • fénykép, fotográfia (régies), fotó
 • hangfelvétel, magnófelvétel
 • lemezfelvétel
 • filmfelvétel, filmezés
 • tévéfelvétel

iszalag

főnév
 • ördögcérna, semfűsemfa

letűnik

ige
 • eltűnik, leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, aláhanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lenyugszik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)
 • elmúlik, lehanyatlik
 • megfogy, megfogyatkozik, meggyérül
 • eltűnik, megszűnik

masszázs

főnév
 • masszírozás, gyúrás, dögönyözés, gyömöszölés

bábu

főnév
 • tekebáb, tekebábu, kuglibábu
 • báb, bábfigura
 • sakkbábu, sakkfigura, figura
 • (régies): baba, játékbaba, buba (tájnyelvi)

nőorvos

főnév
 • nőgyógyász, ginekológus (szaknyelvi)
 • szülész

mentőcsónak

főnév
 • mentőladik, mentőhajó

lagzi

főnév
 • lakodalom, menyegző, nászlakoma, esküvői lakoma, lakadáré (tájnyelvi)

középparaszt

főnév
 • gazda, nagygazda, kulák (régies)

lehajol

ige
 • lehajlik, legörnyed, meggörnyed, leereszkedik, kushajt (tájnyelvi)

mellesleg

határozószó
 • mellékesen, közbevetőleg, érintőleg, futólag, közbevetve, odavetőleg, zárójelben, azonkívül, amellett még, egyébként, egyébiránt, kitérésképpen

lát

ige
 • tekint, szemlél, néz, észlel, észrevesz, megfigyel
 • vizionál (idegen)
 • ismer, tud, felmér, felfog, ért
 • tart, vél, gondol, ítél, hisz, érez
 • (tájnyelvi): megél, átél, megér, tapasztal, része van (valamiben)

kisugárzás

főnév
 • kibocsátás, kiáradás, szétáradás, kiáramlás, kilövellés, kiömlés, kiválás, eradiáció (idegen), irradiáció (idegen), emanáció (idegen), emisszió (szaknyelvi)

leleplez

ige
 • fölfed
 • felavat
 • felgöngyölít, feltár, elárul, közzétesz, napvilágra hoz, lerántja a leplet (valamiről), fényt derít (valamire), kimutat, leálorcáz (régies), felplankol (idegen), detektál (idegen)

mennél

határozószó
 • minél, mentől, mentül (régies)