létrehoz szinonimái

ige
 • létesít, létrehív, alapít, szervez, alakít, összehoz (bizalmas), életre hív, alkot, csinál, készít, kivitelez, megvalósít, realizál, produkál, kreál, teremt, megteremt, kiépít, instituál (régies), előállít, generál, gerjeszt, képez, kialakít
 • (valami valamit): elindít, támaszt, (körülményeket) szül, fakaszt, kivált, okoz, eredményez, kelt, formál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cipzár

főnév
 • zipzár, villámzár, húzózár, csúszózár (bizalmas), cip (bizalmas)

menekült

főnév
 • emigráns, hontalan, számkivetett, kibujdosott, kivándorolt, bujdosó, bevándorló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a létrehoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lehet

ige
 • szabad, lehetséges
 • tud, képes
 • elismer, megenged
 • megeshet, előfordulhat, meglehet, megtörténhet, elképzelhető, feltételezhető
 • (hsz-ként): föltehetően, valószínűleg, bizonyára, talán, esetleg

kozmosz

főnév
 • világegyetem, világmindenség, univerzum
 • világűr

konföderáció

főnév
 • szövetség, liga, államszövetség

kiemelkedik

ige
 • kidomborodik, kidudorodik, kiugrik, kiáll
 • kiválik, előtűnik, felbukkan
 • felemelkedik, felküzdi magát
 • kitűnik, kimagaslik, kimagasodik, felülmúl, predominál (idegen), dominál (idegen)

lepereg

ige
 • (fonal, szalag): letekeredik, legombolyodik, lecsavarodik
 • lehull, lepattog, lepattogzik
 • lefolyik, legördül, végiggördül
 • végbemegy, lejátszódik, letelik, kitelik, elmúlik, eltelik, elmegy, eljár, elrepül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik, lezajlik, lefolyik

materiális

melléknév
 • anyagi, kézzelfogható, tényleges, valóságos, fizikai, konkrét
 • testi
 • pénzbeli, financiális

ütőér

főnév
 • verőér, artéria (szaknyelvi), ütér (régies), élőér (tájnyelvi), élőín (tájnyelvi)
 • (választékos): főútvonal

kádár

főnév
 • bodnár, pintér (régies), hordócsináló (régies), hordógyártó

II.

főnév
 • jótett, jócselekedet
 • négyes, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng)

fúria

főnév
 • bosszúistennő, megéra (idegen), démon, boszorkány
 • hárpia, házisárkány, áspiskígyó
 • (régies): dühroham, felindulás

karöltve

határozószó
 • karonfogva
 • vállvetve, együttesen, közösen, egy akarattal, egyöntetűen

megbízás

főnév
 • akkreditálás (szaknyelvi), delegálás, felhatalmazás, meghatalmazás, küldetés, követség, komisszió (idegen)
 • meghagyás, feladat, mandátum (szaknyelvi), misszió, megbízatás, hatáskör, jogosítvány

megőröl

ige
 • megdarál, átdarál, szétmunkál, összemorzsol
 • elporlaszt, porhanyít

beomlik

ige
 • összedől, összeomlik, összeroskad, összeesik, összerogy, összecsuklik, romba dől, megsemmisül, elpusztul, földre rogy
 • beszakad, belyukad, bedől, besüllyed

osztódik

ige
 • hasad, szaporodik, sokasodik, darabolódik

művelt

melléknév
 • tanult, képzett, jártas, iskolázott, intelligens, nagy tudású, kitanult, olvasott, kiművelt, csiszolt, literátus (régies), tudós (választékos)
 • kulturált, civilizált, pallérozott, finom, kifinomult

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik

légsúlymérő

főnév
 • légnyomásmérő, légmérő (régies), barométer, légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)

makaróni

főnév
 • csőtészta

munkásság

főnév
 • munkásosztály, proletariátus (idegen)
 • működés, tevékenység, fáradozás
 • életmű, oeuvre (idegen)

lóca

főnév
 • fapad, pad, szakállszárító (régies), padka, lócapadka (tájnyelvi), hosszúszék (régies)

köpköd

ige
 • pökdös, köpözik (tájnyelvi), köpöd (tájnyelvi), kahicsol (bizalmas)
 • (bizalmas): rágalmaz, szidalmaz, kikel (valaki ellen)

márkás

melléknév
 • kiváló, kitűnő, elsőrendű, szuper (bizalmas)(bizalmas)
 • védjegyzett, védjeggyel ellátott, cégéres (régies)

műszertábla

főnév
 • műszerfal, szerelvényfal, műszerdeszka