konjunktúra szinonimái

főnév
 • föllendülés, virágzás, prosperitás (szaknyelvi), hossz, boom (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

természetesen

határozószó
 • magától értetődően, valóban, igazán, hogyne, persze, hát persze (bizalmas), kétségtelenül, okvetlenül, mindenesetre, feltétlenül, kétségkívül, bizonnyal, bizonyára, csakugyan, eo ipso (idegen), természetszerűleg, naná (bizalmas), meghiszem
 • egyszerűen, keresetlenül, könnyedén, mesterkéletlenül, fesztelenül

kétségbeesés

főnév
 • elkeseredés, reménytelenség, reményvesztettség, vigasztalanság, szomorúság, szívszorulás, csüggedés, lemondás, pesszimizmus, rémlátás, desperáció (idegen), lehangoltság, elkeseredettség, letörtség, rémület, bú, depresszió, kétség (tájnyelvi)
 • félelem, ijedtség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a konjunktúra szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiterjeszt

ige
 • kitár, széttár, szétnyit, szétbont, kibont, kinyújt (kart), kifeszít, szétfeszít
 • megvalósít, létrehoz, kiépít
 • kibővít, kitágít, megnövel (hatáskört), kiszélesít, elmélyít, általánosít, érvényesít, generalizál (idegen)
 • meghosszabbít, elnyújt, elhúz, prolongál

kényszer

főnév
 • erőszak, erőltetés, nyomás, presszió, befolyás, ráerőszakolás, kénytelenítés, szorongatás, kompulzió (idegen), oktroj (idegen)
 • szükség, kötelem (régies), kényszerűség, kénytelenség, kényszerhelyzet, obligó (régies)

kártérítés

főnév
 • kárpótlás, kártalanítás, elégtétel, fájdalomdíj, bánatpénz, jóvátétel
 • rekompenzálás, rekompenzáció (idegen)

internet

főnév
 • világháló, web, információs szupersztráda

kocsiút

főnév
 • úttest, pályatest, utca, út

közömbösít

ige
 • semlegesít, neutralizál (idegen)
 • letompít, paralizál (idegen), elnyom, elfojt, hatástalanít, ellensúlyoz, kompenzál

tekervény

főnév
 • görbület, kanyarulat, hajlat, kacskaringó

hevül

ige
 • melegszik, izzik, megtüzesedik, tüzet fog, tűzre gerjed (régies), gyúl (régies)
 • lelkesül, felbuzdul, felindul, fellobban, felingerlődik, indulatra gerjed, felgerjed, gerjedez

háztűznéző

főnév
 • leánynéző, leánykérés, házlátás (tájnyelvi), háztűzlátás (tájnyelvi)

fáj

ige
 • sajog, nyilallik, zsibog, csikar, ég, mar, szúr, hasogat, csíp, zsiborog (tájnyelvi), sérzik (tájnyelvi), bílik (tájnyelvi), bozsorog (tájnyelvi)
 • kínoz, gyötör, bánt, aggaszt, nyugtalanít, rosszulesik

holdtölte

főnév
 • telihold, telehold

kulipintyó

főnév
 • házikó, házacska, kunyhó, vityilló, víkendház, hétvégi ház, nyaraló, nyári lak, bungaló

lehetőleg

határozószó
 • lehetőség szerint, ha mód van rá, amennyiben, lehetőképpen (régies)

állatkert

főnév
 • zoo, menazséria (régies), állatoskert (tájnyelvi)
 • vadaskert, vadaspark

minősül

ige
 • (valaminek): bizonyul, mutatkozik, számít

megfog

ige
 • megszorít, megmarkol, megragad, megkap, kézbe vesz, megcsíp (bizalmas), dikol (tájnyelvi), elkap
 • elfog, elcsíp, letartóztat, nyakon csíp
 • rajtakap, rajtaér
 • megnyer, meghódít, megkaparint magának
 • lebilincsel, lenyűgöz, meghat, megkap, megejt, megérint, megindít
 • visszatart, megállít, megakaszt
 • megköt (talajt)
 • megfegyelmez, megreguláz, kordában tart
 • (tájnyelvi): gyökeret ereszt, meggyökeresedik, megered, megfakad
 • összefog, beszínez
 • (átok): beteljesedik, végbemegy, megfogan

konstitúció

főnév
 • felépítés, testalkat
 • alaptermészet, lelkialkat
 • (régies): alkotmány
 • alaptörvény, céhszabályzat

kiszögellés

főnév
 • kiugrás, kinyúlás, sarok, él, szél, szegély, perem, párkány, szöglet, kiálló rész(régies)

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

megegyezés

főnév
 • megállapodás, alku, egyetértés, kiegyezés, konszenzus (szaknyelvi)
 • szerződés, egyezség, konvenció (szaknyelvi), kompromisszum, paktum (régies)
 • együttműködés
 • harmónia, béke
 • egybeesés, egybevágóság, összeesés
 • megfelelés, hasonlóság, analógia

kórokozó

főnév
 • baktérium, bacilus, baci (bizalmas), vírus, patogén (szaknyelvi), kórcsíra (régies)

kérelmez

ige
 • kérvényez, folyamodik, pályázik, instanciázik (régies), szollicitál (régies), peticionál (régies)

közel

határozószó
 • közelben, egy ugrásra, egy köpésre (szleng), dobtányira (tájnyelvi), hajításnyira (tájnyelvi)
 • közelre, közelébe
 • majdnem, mintegy, csaknem, kis híján, szinte, már-már, cirka (bizalmas), nagyjából, megközelítőleg, durván, gorombán, nyersen, többé-kevésbé, meglehetősen, közelesen (tájnyelvi), közelest (tájnyelvi), itt-ott

megfeneklik

ige
 • (hajó): megsüllyed, megakad, zátonyra fut, megreked, fennakad, leszáll, elmerül
 • elakad, holtpontra jut, csődöt mond, meghiúsul, összeomlik, megbukik