háztűznéző szinonimái

főnév
 • leánynéző, leánykérés, házlátás (tájnyelvi), háztűzlátás (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

légitámadás

főnév
 • bombázás, repülőtámadás

pincér

főnév
 • felszolgáló, éthordó, főúr, kellner (régies), pinkli (tájnyelvi), csalinger (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a háztűznéző szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hányszor

névmás
 • hány ízben
 • milyen sokszor

gázrezsó

főnév
 • rezsó, gázfőző, gázfőzőlap, gázforraló, gázmelegítő, gázégő

futólagos

melléknév
 • sietős, rövid, múlékony, pillanatnyi, átmeneti, efemer, ideiglenes, röpke, hamari (tájnyelvi)
 • felületes, odavetett, hevenyészett, felszínes, mellékes

félrevonul

ige
 • elvonul, félrehúzódik, bezárkózik, elzárkózik, elkülöníti magát, visszavonul, izolálja magát (régies), elhuzakodik (tájnyelvi)

hatótávolság

főnév
 • hatósugár, hatókör, hatókörzet, akciórádiusz (idegen)

hozzátapad

ige
 • odatapad, rátapad, hozzásimul
 • hozzákapcsolódik, hozzáfűződik

púderoz

ige
 • behint, beszór, beken
 • (szleng): mellébeszél, hantál (szleng), hamukál (szleng), hadovál (szleng), kamuzik (szleng), süketel (szleng), szövegel (szleng)

estefelé

határozószó
 • estendőn (tájnyelvi), estendén (tájnyelvi), szürkületkor, alkonyattájt, alkonyatkor, este

eretnek

melléknév
 • szakadár, hitehagyó, elhajló, heretikus (idegen), heterodox (idegen), schizmatikus (idegen)

cégtábla

főnév
 • cégér, címtábla, címer, jelvény, sild (régies)

faji

melléknév
 • nemi, generikus (idegen)
 • speciális, specifikus
 • törzsi, etnikai

hűbériség

főnév
 • feudalizmus

ismertetés

főnév
 • előadás, kifejtés, tanítás, fejtegetés, magyarázat, tájékoztatás, előterjesztés, összefoglalás, körvonalazás, expozé (szaknyelvi), beszámoló, referálás, bemutatás, tálalás (bizalmas), bírálat, méltatás
 • prospektus, tájékoztató, ismertető
 • recenzió (szaknyelvi), propaganda, annotáció (szaknyelvi), sillabusz (bizalmas), katalógus, brosúra, kommüniké (szaknyelvi), tudósítás
 • tanulmány, disszertáció, dolgozat

konyhaszekrény

főnév
 • konyhakredenc, kredenc, tálalószekrény, edényszekrény, edényespolc, pohárszék, duláb (tájnyelvi)

kétséges

melléknév
 • bizonytalan, kérdéses, vitatható, megkérdőjelezhető, problematikus, valószínűtlen, határozatlan, rejtélyes, talányos, misztikus, homályos, ingatag, reménytelen
 • kétértelmű, félreérthető
 • gyanús, kétes, dubiózus (idegen), kétségbevonható, vitatott, polemikus

hébe-hóba

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időközönként, időnként, időről időre, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, esetenként, kivételesen, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

hangulatos

melléknév
 • kellemes, derűs, meghitt, idilli, kies (régies), intim, kedélyes, bensőséges

hízott

melléknév
 • kövér, telt, gömbölyű, hájas, hizlalt, hízánkos (tájnyelvi)
 • tömött (baromfi)
 • (ökör): göböly

keresztülvihetetlen

melléknév
 • lehetetlen, megvalósíthatatlan, kivihetetlen, kivitelezhetetlen, teljesíthetetlen, irreális, abszurd, képtelen

hercehurca

főnév
 • utánjárás, vesződség, nehézség, huzavona, hűhó (bizalmas), cirkusz, ramazúri, cécó (bizalmas)

gesztikulál

ige
 • hadonászik, ágál, taglejtéssel kifejez, mutogat, hadécsol (tájnyelvi)

hontalan

melléknév
 • hazátlan, számkivetett, száműzött, üldözött, bujdosó, földönfutó, menekült
 • otthontalan, elhagyott, ágrólszakadt, sehonnai, hajléktalan, lakástalan

kételkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, gyanakodik, gyanakszik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik